Category Archives: Pitanja

Autentičnost hadisa o mjesecu redžebu kao Allahovom mjesecu

Pitanje:

”Redžep je Allahov mjesec,Šaban je Resulallahov mjesc a Ramazan je mjesec moga ummeta”.

Da li je ova predaja ili hadis vjerodostojan?

Odgovor:

Imam Ahmed ibn Hambel r,h, je rekao da je ovo munker predaja (ne prihvatljiva) dok su učenjaci hadisa rekli da je ovo fabricizirana (lažna) predaja.

Kaže Imam El-Hafiz El-Iraki u komentaru na tirmizijevu zbirku hadisa; Ovaj hadis je jako slab, dok učenjaci hadisa (muhaddisi) kažu da nije ispravno koristiti ovaj hadis kao dokaz o fadiletima mjeseca redžeba.

– Ovaj hadis se prenosi od Ebu Beka El-Nakaša, inače ovaj Nakaš je slab prenosilac hadisa, kaže Imam Ez-Zehebi u MIZANU. Talha ibn Muhammed bin Dža’fer El-Hafiz kaže: Nakađ je lažljivac kad su u pitanju hadisi.

_______

Napomena:

Bilo bi lijepo da se ljudima ukaže na tu predaju kao nesigurnu, ne pouzdanu, i ne prihvatljivu, kad govorimo o mjesecu redžebu daj da ukažemo na ono što će ummet probuditi, ne da ponavljamo istu grešku iz godine u godinu. 

I namaz o kome se priča koji se sastoji od 12 rekata itd do kraja, taj hadis je lažan, čudno je da se ljudi oslanjaju na lažne predaje a neće da prihvate one koje su autentične, i još čudnije je kad mnogi imami to navode sa mimbira i pričaju o tome kako je to poslanik rekao. Zaboravlja se hadis u kom Poslanik a,s, kaže: Ko slaže na mene namjerno, neka sebi pripremi mjesto u džehennemu! 

Dokle ćemo ići za zabludama? Hadis o navodnom namazu je lažan, i iznesena je laž i potvora na našeg Poslanika a,s. 

Molim Allaha dž,š, da nam ukaže na pravi put! Amin

Advertisements

NEĆU KLANJATI DOK MI NE ODGOVORITE NA TRI PITANJA

NEĆU KLANJATI DOK MI NE ODGOVORITE NA TRI PITANJA
Otišao mladić na studije u jednu od komunističkih država i tamo se zadržao neko vrijeme. Po povratku kući, roditelji i rodbina pripremili mu svečani doček, što ga izuzetno obradova. Ubrzo nastupi vrijeme namaza, i njegovi se spremiše da idu u mesdžid, a kada njemu bi rečeno da se i on spremi za namaz, hrabro se usprotivi i reče: “Neću klanjati sve dok mi ne dovedete najvećeg učenjaka iz našeg mjesta i on ne odgovori na moja tri pitanja!”
Ne preosta im ništa drugo nego da se daju u potragu za učenjakom, i nakon kraćeg vremena dovedoše učenjaka koji odmah stupi u razgovor sa mladićem, koji mu postavi sljedeća pitanja: “Da li Allah stvarno postoji, i ako postoji, kako izgleda? Šta je to Božija odredba i kako se ona dešava? Ako je šejtan stvoren od vatre, zašto će njome biti kažnjen kada mu ona ne može nauditi?”
Samo što je završio, učenjak ustade i jako ga udari po licu, toliko da se zatresao od bola. “Zašto si me udario”, upita ga ljutito, “sigurno nemaš odgovor na moja pitanja, pa ti nije preostalo ništa drugo, osim to?”
“Ne, odgovor na tvoja pitanja leži upravo u ovom šamaru”, odgovori on.
“Ne razumijem”, zbunjeno će mladić.
“Šta si osjetio poslije udarca?”, upita ga učenjak.
“Jaku bol!”, odgovori.
“Vjeruješ li stvarno da bol postoji, i ako postoji, kako izgleda, opiši mi je?”, nastavi sa svojim pitanjima učenjak.
“Kako da ne postoji, još uvijek je osjećam. A nisam u stanju da ti je pokažem niti da je opišem”, odgovori on.
“E, u tome leži odgovor na tvoje prvo pitanje, dokaz Božijeg postojanja je u tragovima i znacima Njegovog stvaranja koje svuda oko sebe vidimo, a na ovome svijetu Ga je nemoguće vidjeti”, zaključi učenjak, a zatim reče: “Da li si i u snu mogao zamisliti da će ti se ovo danas dogoditi? Da li te je neko prethodno obavijestio i da li si imao ikakvog znanja o tome?”
“Ne”, odgovori mladić.
“To ti je Božija odredba, ništa ne znaš o njoj dok se ne dogodi”, reče učenjak, dajući odgovor na njegovo drugo pitanje.
“Od čega je stvorena ruka kojom sam te udario?”, ponovo će učenjak.
“Od ilovače (zemlje)”, odgovori mladić.
“A lice po kojem sam te udario?”, nastavi on.
“Isto tako”, mladić će.
“I pored toga si osjetio bol, tako će i šejtan osjećati bol dok ga bude pržila džehennemska vatra, iako je od vatre stvoren”, završi učenjak sa svojim odgovorima, što bi dovoljno ovom mladiću da odagna šejtana od sebe i ponovo padne na sedždu Allahu, dželle šanuhu.
izvor: akos.ba

Ravnanje saffova po Sunnetu Poslanika, a.s.

Published on Mar 29, 2015

Dr. Munir El Kementir El Azhari Et Tunisi objašnjava istinu o ravnanju saffova u namazu po sunnetu Poslanika, a.s. Pogrešno je previše širiti noge u namazu tako da se one dodiruju sa nogama onog ko stoji pored jer to, pored toga što uznemirava onoga pored, uzrokuje pretjerano pomjeranje u namazu koje može namaz i pokvariti. Hadisi Božijeg Poslanika, a.s., jasno ukazuju da se saffovi ravnaju po ramenima a da se traži da stopala budu u jednom redu, da neka ne budu naprijed a neka nazad, a ne da budu spojena uz stopala onoga ko stoji pored.

https://youtu.be/sM0M75hH7AA

Primjeri pronicljivosti Imama Ebu Hanife r,a,

Primjeri pronicljivosti Imama Ebu Hanife r,a,

Njegova precimost, blagost i razboritost u naučnim raspravama koje vodio sa velikim učenjacima svoga vremena. Tako se u jednom relevantom izvoru koji govori o postanku i historijatu mezheba u islamu navodi da je Ebu Hanife, jednom prilikom za vrijeme boravka u Medini, imao raspravu sa velikim autoritetom i naučnikom tog vremena imamom Muhammedom el-Bakirom (umro 114. po Hidžri).

Naime, Ebu Hanifi su određeni krugovi prigovarali da daje prednost analogiji (kijasu) nad hadisima Božijeg Poslanika s.a.v.s. Takve vijesti su dospjele i do imama El-Bakira, koji ga je, susrevši se s njim u Medini, upitao: “Jesi li ti onaj koji je vjeru mog djeda (aludira na Allahovog Poslanika, s.a.v.s.) i njegove hadise zamijenio kijasom (analogijom)?”

Imam Ebu Hanife je na to smireno uzvratio: “Hajde da sjednemo, pa da malo popričamo”. Kada su sjeli, nastavio je: “Ja ću te pitati tri stvari, pa kada mi na njih odgovoriš, onda ti sam prosudi da li je tačno ono za što me okrivljuju. Molim te, odgovori mi: Ko je slabiji, muškarac ili žena?” “Žena”- odgovorio je imam Muhammed el-Bakir. “A koliki je udio žene prilikom raspodjele nasljedstva?” – pitao)e dalje Ebu Hanife. “Muškarcu pripada duplo više nego ženi” – uzvratio je imam El-Bakir.

“E, vidiš” – kazao je Ebu Hanife “- “to što si sada rekao, to isto je kazao tvoj djed (Muhammed, a.s.), a da sam ja kojim slučajem mijenjao vjeru tvoga djeda kijasom (analogijom), onda bi, po kijasu, trebalo da ženi pripadne duplo više nego muškarcu, jer je ona slabija”.

Potom je Ebu Hanife nastavio: “Kaži mi: Šta je vrednije: Namaz ili post?” Imam El-Bakir je odgovorio: “Namaz je vredniji”. Ebu Hanife na to reče: “To isto je rekao tvoj djed (Muhammed, a.s.), a da sam ja, kojim slučajem mijenjao vjeru tvog djeda kijasom, onda bi, po kijasu, žena trebala da, kada se očisti od mjesečnog pranja, naklanja namaze koji su joj prošli za vrijeme hajza, a ne da napošćuje dane koje nije postila”.

Nakon toga Ebu Hanife upita i treću stvar: “Šta je veći nedžaset (nečistoća): Mokraća ili sperma?” “Mokraća”- spremno odgovori imam El-Bakir. “E, ako je tako” – odvrati Ebu Hanife – “onda bih ja, da sam htio da mijenjam vjeru tvoga djeda (s.a.v.s), tražio da se kupa nakon mokrenja, a abdesti nakon izbacivanja sperme. Međutim, ja tražim utočište kod Allaha od toga da mijenjam vjeru tvoga djeda kijasom”.

Nakon tih riječi imam Muhammed el-Bakir ustade, zagrli Ebu Hanifu, poljubi ga u lice i oda mu posebnu počast”. (O tom događaju vidi: Ebu Zehre, Muhammed: Tarihu-1-mezahibi-1-islamijje, Daru-1-fikri-1-‘arebijji, Kairo, str. 639, 640).

ZAJEDNIČKI ZIKIR NAKON NAMAZA

ZAJEDNIČKI ZIKIR NAKON NAMAZA

Od Ebi Katade se prenosi: “Da je Božiji Poslanik izašao jedno veče kad ono Ebu Bekr klanja spuštenog glasa, pa je prošao pored Omera a on klanja podignutog glasa. Kada smo se sakupili kod Božijeg Poslanika rekao je: O Ebu Bekre: Prošao sam pored tebe a ti si klanjao skrivajući svoj glas? Rekao je Ebu Bekr: “Onaj koga sam zvao najbolje čuje o Božiji Poslaniče. Rekao je Poslanik: Podigni malo svoj glas. Zatim je rekao Omeru: Prošao sam pored tebe a ti si klanjao podignutog glasa? Omer je tada rekao: O Božiji Poslaniče, sprečavao sam pospanost i udaljivao šejtana. Zatim mu je Poslanik rekao: Smanji malo svoj glas.” (1.)

Neki od selefa smatraju mustehabbom (pohvalnim) podizanje glasa prilikom izgovaranja tekbira i zikra a svoje mišljenje potkrepljuju hadisom koji se prenosi od Ebu Ma’beda da ga je obavijestio Ibn Abbas da je glasno činjenje zikra nakon što bi se završilo sa namazom bilo u vrijeme Božijeg Poslanika pa je Ibn Abbas rekao: “Znao sam kada su završili (sa namazom) po tome ( zikru) koji bih čuo.” (2.)

Imam Šafija je u komentaru ovog hadisa rekao da je Poslanik, a.s., otpočinjao ashabima zikrove nakon namaza pa su ga oni pratili u tome.

Kaze Eš Šerbini: “Nema problema u upravljanju u učenju – da jedna grupa uči pa poslije druga.” (3.)

BILJEŠKE:

(1.) Ebu Davud, 2/ 38; Ibn Huzejme, 2/ 189; Mu’džemul Evsat, Taberani, 7/ 181; Mustedrek, Hakim, 1/ 454.
(2.) Buhari, br. 841, str. 97; Muslim, 1/ 410.
(3.) Mugni el Muhtadž, Eš Šerbini, 4/ 429

ZAJEDNICKI ZIKIR NAKON NAMAZA

Od Ebi Katade se prenosi: “Da je Božiji Poslanik izašao jedno veče kad ono Ebu Bekr klanja spuštenog glasa, pa je prošao pored Omera a on klanja podignutog glasa. Kada smo se sakupili kod Božijeg Poslanika rekao je: O Ebu Bekre: Prošao sam pored tebe a ti si klanjao skrivajući svoj glas? Rekao je Ebu Bekr: “Onaj koga sam zvao najbolje čuje o Božiji Poslaniče. Rekao je Poslanik: Podigni malo svoj glas. Zatim je rekao Omeru: Prošao sam pored tebe a ti si klanjao podignutog glasa? Omer je tada rekao: O Božiji Poslaniče, sprecavao sam pospanost i udaljivao šejtana. Zatim mu je Poslanik rekao: Smanji malo svoj glas.” (1.) 

Neki od selefa smatraju mustehabbom podizanje glasa prilikom izgovaranja tekbira i zikra a svoje mišljenje potkrepljuju hadisom koji se prenosi od Ebu Ma’beda da ga je obavijestio Ibn Abbas da je glasno činjenje zikra nakon što bi se završilo sa namazom bilo u vrijeme Božijeg Poslanika pa je Ibn Abbas rekao: “Znao sam kada su završili (sa namazom) po tome ( zikru) koji bih čuo.” (2.)

Imam Šafija je u komentaru ovog hadisa rekao da je Poslanik, a.s., otpočinjao ashabima zikrove nakon namaza pa su ga oni pratili u tome. 

Kaze Eš Šerbini: “Nema problema u upravljanju u učenju – da jedna grupa uči pa poslije druga.” (3.) 

BILJESKE:

(1.) Ebu Davud, 2/ 38; Ibn Huzejme, 2/ 189; Mu’džemul Evsat, Taberani, 7/ 181; Mustedrek, Hakim, 1/ 454.
(2.) Buhari, br. 841, str. 97; Muslim, 1/ 410.
(3.) Mugni el Muhtadž, Eš Šerbini, 4/ 429
 

Zikr poslije farza !!!

Kaže veliki islamski učenjak Ibn Abidin El Hanefi, radijallahu anhu:
“Mekruh je odlaganje sunneta nakon farza osim koliko je dovoljno da se prouči “Allahumme entes selamu ve minkes selam…” zbog hadisa kojeg bilježe Muslim i Tirmizi od Aiše:

“Poslanik NIJE sjedeo nakon farz namaza osim koliko je dozvoljno da se kaže: Allahumme entes selamu ve minkes selam tebarekte ja zel dželali vel ikram.” (Sahihul-Muslim; br. 592)

U komentaru na ovaj hadis Ibn Abidin, radijallahu anhu, kaže:

”A što se tiče hadisa o zikrovima nakon namaza, ni u jednom od tih hadisa nema ništa što bi upućivalo na to da se to čini prije klanjanja sunneta jer je sunnet od pratilaca farza i njegovih dopuna pa se kaže za zikrove koji su posle sunneta da su to zikrovi nakon farza.” (Hašija, Ibn Abidin, 2/ 236)

Predaja selama u hanefijskom mezhebu

Predaja selama u hanefijskom mezhebu

Pitanje:
Esselamu alejkum,
Da li će muktedije u hanefijskom mezhebu predati selam istovremeno kao i imam ili će to učiniti nakon imamove predaje selama?

Odgovor:
Esselamu alejkum!
Onako kako se kod nas, u našim džematima predaje selam u skladu je s hanefijskim mezhebom. Selam se predaje odmah čim i imam, tj. ne čeka se da imam preda selam na obje strane.

Izvor: rijaset.ba

OPREZ: NEMOJTE NASJEDATI NA PRAZNOVJERJA ‘LAŽNO PISMO KOJE DONOSI ‘SREĆU’

PITANJE

Molim Vas ljubazno da mi date savjet vezano za pismo koje sam dobio.  Ono nudi sreću ako ga dalje šaljem i istovremeno prijeti i proklinje ako se tako ne uradi. Vjerujte mi da sam kao vjernik zaokupljen poslom i željom da prehranim moju porodicu i nemam vremena za dopisivanja, a pogotovo da moje prijatelje obavezujem da nečije ideje o slanju ovakvih pisama provode u djelo. Molim da mi od strane kompetentnih dužnosnika Rijaseta date objašnjenje, a dobro bi bilo i javno usmjeriti vjernike kako da postupaju. Ovo nije prvo pismo, do sada su se krijomice ubacivala i u poštanske sandučiće, pa se insan zapita ima li iko osjećaja da ljudima vjernicima da savjet kako da se ponašaju u ovakvim sistuacijama. Ne želim da bih sa sebe skinuo potencijalnu “krivicu” koju ovo pismo nosi,  opterećavati braću , jer mislim da imaju dovoljno svojih briga, a privrženost vjeri se može na puno više boljih načina i djela pokazati. Zahvaljujem i u prilogu dostavljam ono što sam dobio .

BISMILAH-IR-RAHMANI-R-RAHIM Draga braćo i sestre po vjeri, neka je hvala Allahu Dželešanuhu i neka je selam dragom Muhamedu A.S. Kad dobijete ovo pismo imate obavezu i dug da ovo istinski prihvatite. Ovo nije nikakva bajka niti pripovjetka. Ovo je stvarni doživljaj jedne djevojčice od 13 godina.. Tešku sam bolest i patnju imala u svom malom životu. Sve sam doktore obišla tražeći pomoć,uzalud i bez uspjeha. Samo mi je Allah Džellešanuhu pomogao i pomoć Allaha nije ničemu ravna. Ja sam otišla na jedno mjesto gdje je bilo turbe. Tu je ukopana Zejneba Hazreti Huseina.
Plakala sam i molila Allaha za pomoć. Tu veče sam spavala i u snu plakala moleći Allaha da mi pomogne. Tu sam usnila vojnika kako plače, moli i viče :”Ja sam šehid.” Prišla sam i obrisala mu suze, i najedanput predamnom se ukaza žena sa čašom vode u ruci. Kaže mi: ”Draga moja ti si mene zvala. Ja sam Zejneba, uzmi od mene ovu čašu vode i popij uz Allahovu pomoć. Ti više nisi bolesna.” Rekla mi je da ovaj slučaj pišem i šaljem ljudima koji vjeruju u Allaha Dželešanuhu. Ovo pismo sam poslala jednom siromahu koji je bio dobar vojnik i on je to istinski prihvatio. I nije više bio siromašan. Drugo pismo sam poslala čovjeku koji je dugo bio bez posla i nakon 13 dana poslao je pismo i našao posao i počeo raditi. Treće pismo sam poslala jednom čovjeku sijede kose. On na pismo nije obraćao pažnju. Nakon 13 dana sve je izgubio, i imanje i porodicu. Zato Vas zadužujem da ovo pismo pošaljete u 10  mjesta, obavezno vjernicima ”Amin”. Ovo ti je pismo poslano da bi ti donosilo sreću. Original ovog pisma je u Džedi. Već devet puta je prešlo svijet. Sada je sreća poslata Vama. Stići će Vas sreća nakon sedam dana pošto dobijete ovo pismo. Samo ga morate dalje poslati. Ovo nije šala. Stići će Vas sreća nenadano. Nemojte slati novac. Pošalji kopije pisma ljudima za koje smatrate da im je sreća potrebna. Nemojte ostavljati ovo pismo. U roku od tri dana morate ga poslati dalje. Pošaljite molim Vas 10  kopija i pratite šta će Vam se desiti u narednih sedam dana. Lanac je krenuo iz Kuvajta, a napisao ga je Teufik Tabanfar iz Irana. Zato što pismo mora proći cijeli svijet morate poslati 13 ovakvih kopija svojim prijateljima i znancima. Za nekoliko dana doći će do nekih iznenađenja čak i ako ste praznovjerni. Evo primjera: Mahmud bin Ali je dobio ovo pismo i rekao je svojoj sekretarici da napravi 10  kopija i da ih pošalje. Za nekoliko dana dobio je glavnu premiju na lutriji. Ibrahim Sarakoglu, službenik u Turskoj dobio je pismo i zaboravio ga poslati. U roku od tri dana dobio je otkaz sa posla. Nakon što je ponovo pročitao pismo mislio je da se to slučajno dogodilo, ali ga je ipak umnožio i poslao. Dobio je posao bolji od prethodnog. Oficir Ahmed Brbasani dobio je ogromnu svotu novaca nekoliko dana prije nego li će dobiti pismo . Opčinjen bogatstvom odlučio je da prekine ovaj lanac i uskoro je ostao bez novca. Dalon Fairieh nije vjerovao ovom pismu i bacio ga je, da bi nakon 9 dana imao tešku saobraćajnu nesreću. Poučen slučajnošću, zamolio je suprugu da ga pronađe i da ga pošalje prijateljima, želeći da otkloni nošen slučajnost. Godine 1987 pismo je došlo jednoj mladoj ženi iz Anadolije. Pismo je bilo nejasno i nečitko. Obećala je da će ga prepisati i poslati dalje, ali je ostavila za poslije. Počeli su da je okupljuju problemi. Morala je da plati veliku štetu na svom autu. Dok je skupljala novac, u međuvremenu je poslala pismo. Nakon nekoliko dana je na nagradnoj igri dobila nov auto. Ovo ne izgleda čudno, bilo je objavljeno u jednom turskom listu. Mislite na to, nemojte slati novac i nemojte zapostaviti ovo pismo. Ovo Vam šalje osoba koja Vam želi sreću. AMIN!

 ODGOVOR

Na pisma slične sadržine muslimani ne trebaju obraćati pažnju, već ga trebaju ignorisati i nipošto ne upadati u zamku njegove lažne sadržine. Da je riječ o običnoj izmišljotini i šejtanskoj raboti najbolje potvrđuje navod da je jedan od onih koji su poslali pismo dobio na lutriji, a znamo da je haram igrati lutriju i slične igre na sreću. Indikativno je i spominjanje broja trinaest, što ukazuje da se radi o praznovjerju, te da autor pisma potiče iz Irana. S vremena na vrijeme pojave se takva pisma koja samo unose nemir i smutnju među vjernike. Zabranjeno je vjerovati u ono što se u njemu navodi kao i slati takvo pismo na druge adrese. Radi se o smutnji čiji je cilj okretanje vjernika ka praznovjerju, sujevjerju i sličnim glupostima. Vjerovatno da ta pisma šalju pripadnici neke zabludjele sekte, ili potiču iz nekog obavještajnog centra. Muslimani se oslanjaju samo na Allaha, u Njega vjeruju i od Njega pomoć traže, a ne ni od kakvih “Zejneba”, slanja nekih pisama, poruka i sl.

rijaset.ba

ČUVAJTE SE FADILETA ‘NUR-DOVE’

Pitanje: Molimo vas da nam nešto kažete o Nur-dovi.

Odgovor: Na ovo pitanje sam detaljno odgovorio u časopisu “Hilal” br. 8, januar 1997. Imajući u vidu da je do tog broja mnogim našim čitaocima nemoguće doći, a da mi, možda najviše pitanja dolazi upravo na tu temu, prenosim vam pomenuti odgovor u cijelosti.

Kada sam prije nekoliko godina vidio “Nur-dovu” i pročitao njenu svrhu i značaj (tj. njene “fadilete”) i čuo za još neka slična pisma (kao što je pismo sejjide Zejneb u kojem se kaže da svako do koga to pismo dođe mora da ga umnoži u trinaest primjeraka i to podijeli kako bi bio sretan, a ukoliko to ne uradi biće nesretan), zatim neke specijalne namaze koji ne postoje u šerijatu itd, shvatio sam, još bolje, vrijednosti znanja i Allahovih, dž.š., riječi: “… A Allaha se boje od robova Njegovih učeni…” (Kur‘an, XXXV:28).

Porijeklo Nur-dove je meni nepoznato. Kako je ona nastala i ko ju je napisao mi možemo samo pretpostavljati. Ono što osjećam je da takve novotarije (naročito tako podle novotarije) mogu biti pripremljene od strane vrlo lukavih neprijatelja islama koji iz iskustva znaju da je nemoguće muslimana odvratiti od vjere time što ćeš na islam navaljati drvlje i kamenje, dakle, govoriti loše protiv islama, ali ga možeš vrlo lahko odvratiti ako mu pogrešno tumačiš islam i u ime islama ubacuješ u vjeru ono što s islamom nema nikakve veze, pa čak i ako se to dijametralno suprostavlja učenju islama, kao što je Nur-dova.

U nekim slučajevima novotarije budu uvode nesvjesni muslimani koji žele da urade dobro djelo i koji imaju lijepu namjeru. Primjer za to, imamo knjigu u kojoj je za svaku suru napisano za što treba da se uči. Mada u hadisu nalazimo samo nekoliko sura za koje su spomenute prilike u kojima ih je lijepo učiti, pisac spomenute knjige je za sve ostale sure izmislio “fadilete”, s najljepšom željom da podstakne muslimane da uče Kur‘an.

Što se Nur-dove tiče, postoji i jedna i druga mogućnost. No, bez obzira ko je dovu napisao, njena “svrha i značaj” nose izuzetno opasne poruke koje mogu čovjeka izvesti iz islama i zbog toga smo dužni na to da upozorimo muslimane i da im objasnimo da ta dova nema temelja u islamu i da ju je haram propagirati i u nju vjerovati.

Naime, kada se pogledaju “svrhe i značaj” Nur-dove, jasno je svakom ko poznaje islam i njegove propise da je Nur dova izmišljena i pripisana Poslaniku, s.a.v.s, te da se njena “svrha i značaj” suprostavljaju islamskim učenjima.

Dokaz da Nur-dova nema osnove u islamu i da je suprotna islamskom učenju nude sljedeće činjenice:

1- U “svrsi i značaju” ove dove piše da je ona uzeta iz “starog kitaba sa strane 255 pisanog na staro-turskom jeziku”.

Svaki iole učen musliman zna da mi svoju vjeru ne uzimamo iz tako neprovjerenih izvora kao što su “stari kitabi” pa makar bili pisani, ne na staro-turskom, nego čak i na arapskom jeziku, jer u tim starim kitabima, čiji autori nisu provjereni i učeni mu‘mini, mogao je pisati šta ko hoće i lagati i izmišljati šta ko hoće. Mi muslimani islam uzimamo iz potpuno sigurnih izvora: Kur‘ana i ispravnih (sahih) hadisa Poslanikovih, s.a.v.s. Nur-dova ne nalazi se u Kur‘anu niti u Alejhisselamovim hadisima, pa je prema tome izmišljena i pripisana Poslaniku, s.a.v.s. To je laž na Poslanika, s.a.v.s, a laganje na njega je veliki grijeh.

2- U “svrsi i značaju” dove piše”: “Ko ovu dovu prouči pušući u vodu, pa tu vodu pije biće zejrek i pametan”.

To je izmišljotina, jer pamet čovjeku daje samo Allah, dž.š, a kome On to ne da, taj je ne može ni imati. Normalno je da jedna izmišljena dova u tome ne može pomoći bez Allahove, dž.š. dozvole, pa kako se onda može ovako kategorički tvrditi da će onaj ko tako uradi postati pametniji. Koliko su postali pametniji oni koji su to probali mogu se i sami uvjeriti.

3- U “svrsi i značaju” te dove piše: “Ko ovu dovu nosi uza se, njemu Allahovim emerom ne škodi nikakav narod, oružje, pa ni vjetar, voda i ostale sile čovjekove kao što su sihiri i sl.”

Da je to puka laž i da se to suprostavlja Allahovim, dž.š, zakonima koje je on uspostavio na nebesima i Zemlji treba da je jasno svakom muslimanu. Kada takvu zaštitu čovjeku ne obećava Kur‘an, Allahova, dž.š, riječ, kako to može da obeća dova za koju se ne zna ni ko ju je izmislio i pripisao Poslaniku, s.a.v.s.

Nadalje, kada bi Nur-dova pružala takvu zaštitu, dovoljno bi bilo podijeliti je ljudima i oni bi zavladali svijetom. Znam da su mnoga naša braća u Bosni izginula mada su sa sobom imali ovu dovu, pa su se čak, na osnovu toga, na paljanskoj televiziji ismijavali nama muslimanima.

Muslimanima treba da bude uzor Poslanik, s.a.v.s, i njegovi ashabi. Jeste li ikad čuli da je Poslanik, s.a.v.s, kada bi postrojio svoje ashabe pred bitku, dijelio im napisanu Nur-dovu i govorio im ono što u Nur-dovi piše?!! Je li historija islama zabilježila da je neko od ashaba nosio Nur-dovu? Tako nešto nije zabilježeno u historiji islama. Uostalom, ko tvrdi da na ovu dovu neće metak, neka to pokuša i praktično na sebi dokazati. Ja nisam čuo da je to nekom uspjelo.

4- U “svrsi i značaju” ove dove piše o nekakvom namazu koji treba klanjati u pola noći itd., zatim proučiti ovu dovu i čovjek će u snu vidjeti gdje mu je ukradena stvar.

Poslanik, s.a.v.s, nas takvome namazu nije naučio, a on je naš uzor i mi vjeru od njega učimo. Ukoliko se desi da neko, pomoću Nur-dove nešto i pronađe, to ne znači da je Nur-dova ispravna, jer kad čovjek radi novotarije (bid‘ate) (kao što je pomenuti namaz sa Nur-dovom) njega potpomaže šejtan. Prema tome, njegov san je od šejtana, a ne od Allaha, dž.š.

5- U “svrsi i značaju” ove dove dalje piše da ko je uči ili nosi uza se za njega sedamdeset hiljada meleka u Meki i Medini tespih čine i sevape mu poklanjaju.

To je takođe neosnovana tvrdanja koja nema podlogu u šerijatu, s obzirom da Nur-dova nije od Alejhisselama, pa prema tome on tako nešto za nju nije ni rekao.

6- Čini mi se da su najopasnije šesta i sedma stavka “svrhe i značaja”. Naime u šestoj se kaže da ako se ova dova napiše i stavi mejjitu na prsa, Allah će ga osloboditi ispita meleka Munkera i Nekira u kaburu i svaki od meleka će mu reći da se ne boji i da su oni njegovo društvo do Kijametskog dana.

Dalje se kaže da će od Allaha doći glas: “O moj Munkeru i Nekiru, taj mejjit je upio Nur dovu pa je stavio na prsa, stoga nemojte ga azab činiti, niti ga ispitivati.”

Opasnost leži u činjenici što se iz toga razumije da je dovoljno čovjeku da sebi obezbijedi Nurdovu da mu stave na grudi u kaburu i on je spasen kaburskog ispita i kaburskog azaba. Po ovome, čovjek može biti najveći ćafir, može ubijati, zinaluk činiti, piti i sve ostale velike grijehe raditi i da mu opet bude sve oprošteno samo zbog lista papira koji mu se stavi na prsa u kaburu.

Oni, koji svjesno ili nesvjesno šire i dijele Nur-dovu, oni kao da govore ljudima da ne moraju vjerovati, klanjati, postiti, dakle, ne moraju biti muslimani. Važno je samo da sebi obezbijede Nur-dovu i nema problema…

7- U zadnjoj stavci “svrhe i značaja” kaže se da ko ovu dovu nosi i uči, Allah će mu želje ispuniti, a na kijametskom danu će ga dočekati sedamdeset hiljada meleka tako da će se svijet čuditi kome se tolika počast daje. Uz to grijesi će mu biti oprošteni i Allah će mu upisati umjesto grijeha sevape.

Ta zadnja “vrijednost” najveća je laž na Allahovu, dž.š, vjeru dini-islam, i podli poziv ljudima da ostave islam i prihvate se Nur-dove. U tom pozivu kao da se kaže: “O ljudi, šta će vam Kur‘an i sunnet, kad imate nešto vrednije, a to je Nur-dova koju kada nosite i učite želje će vam se ispuniti, a grijesi biti zamijenjeni sevapima. Radite grijehe, i to što više, jer će vam ti grijesi biti zamijenjeni sevapima. Prema tome, što više grijeha budete radili, više ćete sevapa imati na Kijametskom danu.”

Poštovana braćo i sestre, Nur-dova je podvala muslimanima, bilo da se to svjesno ili nesvjesno radi. Ona se kosi sa svim principima islama, laže na Allaha, dž.š, i Njegova Poslanika, s.a.v.s, i poziva u kufr i činjenje grijeha. Znam da mnogi muslimani nisu svjesni tog njenog značenja, nisu svjesni onoga čemu ona poziva i oni su prevareni te nesvjesno šire Nur-dovu među svijetom, misleći da tako rade jedno dobro djelo.

Koristim se prilikom da poručim muslimanima i muslimankama da je obaveza svih nas da se držimo Kur‘ana i sunnneta i da sve ono što nema osnova u šerijatu odbacimo kao novotariju koja nema mjesta u našoj čistoj vjeri. Što se same Nur-dove tiče, nju je haram dijeliti i
propagirati, a onaj ko to svjesno radi, neka zna da on poziva u kufr, da nas Allah dž.š. toga sačuva. Oni muslimani koji to nisu znali, pa su vjerovali u Nur-dovu i njome se bavili, njima će Allah, dž.š, oprostiti ako se iskreno pokaju, jer Allah, dž.š, prima iskrena pokajanja.

Svakom muslimanu i muslimanki dužnost je da upozore svoju braću i sestre na veliku opasnost Nur-dove i njoj sličnih poziva kojima se pokušava izvesti muslimane iz vjere, a da oni to ni ne osjete.

Molim Allaha, dž.š, da nam pomogne da povećamo naše znanje iz islama, kako bismo mogli razotkriti i izbjeći mnogobrojne zamke na koje nailaze sljedbenici Allahove, dž.š, vjere. Amin!

Na pitanja odgovara: dr. Šukrija Ramić

ČUVAJTE SE HAMAJLIJE “OKO HAZRETI FATIME”

Pitanje:

Selam alejkum!
Jasan mi je stav Islama oko talismana i hamajlija, objasnite mi šta je sa tzv. “okom hazreti Fatime”, koje je kod Bošnjaka dosta zastupljeno, posebno me interesuje simbol oka koji inače pripada masonima i njima sličnim?

Odgovor:
Esselamu alejkum!
Vjerovatno se tim simbolom misli na zaštitu od uroka i sl. Međutim, takvo vjerovanje nema šerijatsku osnovu i utemeljenje, već spada u oblike sujevjerja i praznovjerja, ako ne i širka, te ga muslimani ne bi trebali koristiti u bilo koje svrhe i bilo kojim povodom i razlogom.

Na pitanje odgovorio dr Enes Ljevaković