Category Archives: Mudrosti

NEĆU KLANJATI DOK MI NE ODGOVORITE NA TRI PITANJA

NEĆU KLANJATI DOK MI NE ODGOVORITE NA TRI PITANJA
Otišao mladić na studije u jednu od komunističkih država i tamo se zadržao neko vrijeme. Po povratku kući, roditelji i rodbina pripremili mu svečani doček, što ga izuzetno obradova. Ubrzo nastupi vrijeme namaza, i njegovi se spremiše da idu u mesdžid, a kada njemu bi rečeno da se i on spremi za namaz, hrabro se usprotivi i reče: “Neću klanjati sve dok mi ne dovedete najvećeg učenjaka iz našeg mjesta i on ne odgovori na moja tri pitanja!”
Ne preosta im ništa drugo nego da se daju u potragu za učenjakom, i nakon kraćeg vremena dovedoše učenjaka koji odmah stupi u razgovor sa mladićem, koji mu postavi sljedeća pitanja: “Da li Allah stvarno postoji, i ako postoji, kako izgleda? Šta je to Božija odredba i kako se ona dešava? Ako je šejtan stvoren od vatre, zašto će njome biti kažnjen kada mu ona ne može nauditi?”
Samo što je završio, učenjak ustade i jako ga udari po licu, toliko da se zatresao od bola. “Zašto si me udario”, upita ga ljutito, “sigurno nemaš odgovor na moja pitanja, pa ti nije preostalo ništa drugo, osim to?”
“Ne, odgovor na tvoja pitanja leži upravo u ovom šamaru”, odgovori on.
“Ne razumijem”, zbunjeno će mladić.
“Šta si osjetio poslije udarca?”, upita ga učenjak.
“Jaku bol!”, odgovori.
“Vjeruješ li stvarno da bol postoji, i ako postoji, kako izgleda, opiši mi je?”, nastavi sa svojim pitanjima učenjak.
“Kako da ne postoji, još uvijek je osjećam. A nisam u stanju da ti je pokažem niti da je opišem”, odgovori on.
“E, u tome leži odgovor na tvoje prvo pitanje, dokaz Božijeg postojanja je u tragovima i znacima Njegovog stvaranja koje svuda oko sebe vidimo, a na ovome svijetu Ga je nemoguće vidjeti”, zaključi učenjak, a zatim reče: “Da li si i u snu mogao zamisliti da će ti se ovo danas dogoditi? Da li te je neko prethodno obavijestio i da li si imao ikakvog znanja o tome?”
“Ne”, odgovori mladić.
“To ti je Božija odredba, ništa ne znaš o njoj dok se ne dogodi”, reče učenjak, dajući odgovor na njegovo drugo pitanje.
“Od čega je stvorena ruka kojom sam te udario?”, ponovo će učenjak.
“Od ilovače (zemlje)”, odgovori mladić.
“A lice po kojem sam te udario?”, nastavi on.
“Isto tako”, mladić će.
“I pored toga si osjetio bol, tako će i šejtan osjećati bol dok ga bude pržila džehennemska vatra, iako je od vatre stvoren”, završi učenjak sa svojim odgovorima, što bi dovoljno ovom mladiću da odagna šejtana od sebe i ponovo padne na sedždu Allahu, dželle šanuhu.
izvor: akos.ba
Advertisements

Mladić iz Meke koji je pljunuo na Kur’an i umro

 Mladić iz Meke koji je pljunuo na Kur’an i umro

Jedan mi je čovjek ispričao sljedeće: “U gluho doba noći telefonirali su mi iz bolnice tražeći da odmah dođem. Rekli su mi da je moj brat imao tešku saobraćajnu nesreću i da se nalazi u veoma kritičnom stanju… Odmah sam pošao onamo, nisam nimalo oklijevao. Zatekao sam svog brata, koji nije klanjao ni postio, na krevetu; bilo je očito da je na samrti. Gledao me neko vrijeme, a zatim je zatražio Mushaf, koji sam držao u prednjem džepu galabije. Obradovao sam se: moj brat, koji je živio poročnim životom, koji se odavao grijesima, traži od mene Mushaf! Ovo je radosna vijest… Uzeo je Mushaf i prinio ga ustima, pa sam pomislio da će ga poljubiti. Znaš li šta je učinio? Pljunuo je na Mushaf i plačući vikao: ‘Ja sam nevjernik!’ Zatim je ispustio dušu.”

 

(Šejh Fajiz es-Sehli)

POUČNA PRIČA !

POUČNA PRIČA !

Kada se približio kraj jednom uglednom i jako bogatom muslimanu pozvao je svoja dva sina i predao im dva zapečaćena pisma. Rekao im je da prvo pismo smiju otvoriti kad on umre i prije nego što ga ukopaju a drugo pismo tek nakon njegove dženaze.

Nakon što je otac umro braća se sakupiše i otvoriše prvo pismo da vide očevu oporuku. U njoj je pisalo: “Dragi moji sinovi, kad umrem ogasulite me, zamotajte u ćefine i obujte mi čarape. Nemojte me zakopavati bez čarapa!
 
Braća se poćeše prepirati. Mlađi reče da bi trebali ispuniti očevu želju, dok stariji reče da se niko od muslimana ne kopa u čarapama pa neće ni njihov otac. Tako i bi, i oni ukopaše oca bez čarapa.
 
Nakon dženaze otvoriše drugo pismo da vide šta im je otac oporučio. U njemu je pisalo: “Dragi moji sinovi! Bio sam jako bogat i vidite šta sam sve na dunjaluku imao, a u mezar ni čarape nisam ponio!”

Poruka: Dragi brate ma šta od dunjaluka imao i posjedovao, nećeš sa sobom ponijeti, samo ono što podjeliš ostaje tebi kao sadaka, zato djeli dok još možeš da bi imao koristi i nakon svoje smrti, čovjeku će biti od koristi samo ono što udjeli kao trajnu sadaku!

Rekao je Omer ibn Hattab r,a

قال عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه-: “ما أعطي عبدٌ بعد الإسلام خيرًا من أخٍ صالح”

Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with him, said, “After the blessing of Islam, a Muslim is given no blessing better than having a good companion”.

Rekao je Omer ibn Hattab r,a,: Nije čovjeku data bolja blagodat poslije islama  od dobrog prijatelja.

Rekao je Sufjan ibn Ujejne r,h

قال سفيان بن عيينة: “ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر، إنما العاقل الذي إذا رأى الخير اتبعه وإذا رأى الشر اجتنبه”

Sufyan Ibn ‘Uyayyna said, “The wise is not the one who knows what is good and what is evil; rather, the wise is the one who follows what is good and renounces evil.

Rekao je Sufjan ibn Ujejne r,h: Nije mudar (pametan) onaj koji zna šta je dobro a šta nije, mudrac je onaj koji kada vidi dobro slijedi ga a kada vidi zlo napusti ga!

Rekao je Hassan El-Basri r,h,

قال الحسن البصري رضي الله عنه: “المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة”.”.

Al-Hassan al-Basri May Allah be pleased with him said, “The believer is a guardian over his ownself; he constantly callas it to account for Allah’s sake. And verily, on the Day of Judgment, the record of reckoning becomes easy for those who observed self accountability in this world, and it becomes hard for the ones who neglected self accountability in this world. ”

Rekao je Imam Hasan El-Basri r,h: Mu’min vjernik je sam sebi vođa, sam sebe obračunava, na kijametskom danu će biti olakšano onima koji budu sami sebi račun svodili na dunjaluku, a nesretni su na kijametskom danu oni koji nisu sami sebi račun svodili.

Poruka dana (život me naučio) – Life tauth me!

علمت من الحياة:
أن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، وكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدًا كما هو اليوم

Life taught me: The best kind of competition in this world is to compete with none but oneself. The more a person competes with himself, the more his person develops. This way, today’s person is better than he was yesterday, and tomorrow’s person is better than he is today.”

iz života sam naučio: Najbolje nadmetanje na svijetu je nadmetanje sa samim sobom, kad god se insan nadmeće sa svojim nefsom uvjek napreduje, takav insan je bolji danas nego jučer, i neće biti isti danas kao jučer.

Voli drugom ono što voliš i sebi

Poučna priča: 
Povede neki čovjek svoju ženu do radnje za poklone, a zatim je zamoli da izabere poklon za njegovu majku, po njenom ukusu. Osjeti žena ljubomoru u svom srcu, pa odabra poklon najniže vrijednosti i najružnijeg izgleda, a on ga zapakova.
Kada je nastupilo veče, dođe muž sa hedijom u ruci, pruži je supruzi, a potom reče: „Htio sam da ti izabereš poklon za sebe, kako bi bio baš onako kako ti voliš.“
Supruga je ostala zatečena, jer da je željela drugome ono što i sebi, sada bi njena hedija bila mnogo ljepša!
Najljepše što sam pročitala: ako te zabole riječi ljudi, ne opterećuj se pretjerano razmišljanjem zašto su to rekli i zašto su to uradili! Imaj povjerenja u Allaha potom u sebe, jer oni koji pričaju nisu ništa drugo do ljudi poput tebe, sve što imaju su njihovi jezici, ne mogu ti pribaviti korist niti štetu. Ne pridaji nekim stvarima više značaja nego što to zaista treba i uživaj u životu.

Rekao je Sufjan Es-Sevri r,h

Naj-jače oružje šejtana protiv insana je ”strah od siromaštva” a ako se nađe taj strah u ljudskom srcu, bude mu zabranjena istina (HAK) govorit će po svome hiru i mislit će o Gospodaru loše.

Sufjan Es-Sevri r.h

Da nas Allah sačuva siromaštav:
Kaže uzvišeni u suri Bekare 268: Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve.

Imam Ibn Hatim navodi predaju od Abdullaha ibn Mes’uda r,,a, koji kaže: Rekao je Allahov Poslanik a,s: Šejtan ima interes prema čovjeku a i Melek ima interes. Interes šejtana je da ga navede na zlo i negaciju istine, a želja meleka je da ga nevede na dobro i potvdu istine. Ko tonađe neka zna da je to od Allaha dž.š. i neka Mu zahvali, a ko nađe šta drugo, neka traži od Allaha dž,š, da ga zaštitu od šejtana. Imam Tirmizi, Nesai i Ibn Hatim.

قال سفيان الثوري -رحمه الله-: “ليس للشيطان سلاح للإنسان مثل خوف الفقر، فإذا وقع في قلب الإنسان: منَعَ الحق وتكلم بالهوى وظن بربه ظن السوء”.

Sufyan al-Thawri (may Allah have mercy on him) said, “Satan has no powerful threat over man unlike fear of poverty. If it [fear of poverty] gripped man’s heart, he will be deprived of truth, motivated to follow his own whims and think ill of his Lord [Allah].”

Wisdom of Henry Ford

“Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason why so few engage in it.”  — Henry Ford

Stop and think

“Razmišljanje je najteži posao koji postoji, što je vjerojatno razlog zašto je tako malo uključenih u njega.” – Henry Ford

Zastani pa razmisli