Category Archives: Djeca

Važnost obrazovanja

dua101.jpgSvakako da je danas najlakše manipulisati sa narodom kad nemaju ili nisu dovoljno edukovani, svejedno da li se radi o religiji ii ne, isto se može nama manipulisat ako ne poznajemo svoju vjeru onda dođu manipulatori pa nam ispiru mozak, a ako ne poznajemo društvenenauke bar osnovu isto se dešava da manipulatori nas okreću i ispiru mozak kako hoće, pogotovo u današnjem vaktu! zato!

Početak nove školske godine je uzbudljivo vrijeme i odlična prilika za novi početak. U narednih nekoliko dana našoj djeci i mladima će trebati naša potpora i ohrabrenje, podrška, uputstva savjeti i molitve. Zato želim da našim učenicima i njihovim roditeljima kažem par nasihata (savjeta) kako bi mogli ove nove akademske godine pretvoriti u obrazovne i produktivne koristi koliko je to moguće.

Jedna od mojih savjeta je, da nas podsjeti, kako islam pridaje veliku pažnju kada je u pitanju obrazovanje i ssticanje istog, i drugo da nas ohrabri da prihvatimo više holistički (ili cjelokupni) koncept obrazovanja.

Islam je u velikoj mjeri naglasio važnost obrazovanja. U Kur’anu riječ ILM ili znanje i njene izvednice koje se spominju više od 800 puta. Osim toga, prva riječ Kur’ana poslaniku Muhamedu (savs) je u obliku naredbe: Ikre! – Bukvalan prevod je “recituj” ili “čitaj“. Čitaj! U ime svog GospodaraKoji satvara od ugruška? (Sura al-Alek, poglavlje 96, ajet 1)

Tu su i brojni poslanikovi hadisi koji uče muslimane da se osnaže sa znanjem i educiranjem. Prema jednom hadis kojeg bilježi Enas ibn Malik r,a, od poslanika Muhammeda (as) da je rekao: Traženje znanja je obaveza svakog muslimana. (Imam Ibn Madže).

U drugom hadisu kog prenosi Abdullah ibn Umar r,a, kad je poslanika Muhammed (as) ušao u mesdžid i primijetio dvije grupe ljudi. Jedna grupa je obavljala namaz i učila Kur’ana a druga je bila angažovana u podučavanja i učenju. Poslanik (as) je pohvalio obadava skupa, ali radije bi da se pridruži grupi koja je angažovana u obrazovnim aktivnosti. Zatim je proglasio: “Ja sam poslan kao učitelj“.

Stoga je jasno da su primarni izvori islama Kur’an i Hadis, koji su najpreči u traženju znanja i da su jedan od najviših i najplemenitija djela ‘Ibadeta’ (obožavanja Allaha dž,š). Svejsni Musliman je neko ko čita svakodnevno i stalno nastoji da podigne svoj nivo obrazovanja i bazu znanja.

Osim toga, traženje znanja je jedan od načina da se postigne uspjeh na ovom i budućem životu. Poslanik Muhammed a,s je rekao da: Ko krene putem traženja i sticanja znanja, Allah dž,š, će mu olakšat put do Dženneta. (Imam Buhari i imam Muslim).

U svjetlu gore navedenog jasno je da Ikre (pismenost) je naš put do uspjeha na ovom svijetu i na Ahiretu. Pozivam vas da pokušate da poboljšate svoje znanje o islamu putem predavanja i čitanja knjiga o islamu.

Poštovana Braćo: Drugo pitanje želim podijeliti s našim učenicima, kao i njihovoj podršci roditelja, da prihvatimo islam kao holistički (cjelokupni, ne-razdvojini) koncept obrazovanja.

U islamskoj koncepciji obrazovanja se ne odvaja znanje između vjerskog i sekularnog. Islam nas je oslobodio ovog dualizma. Islamski koncept (Tevhid) jedinstvo Allaha dž,š nas ohrabruje da sve znanje dolazi iz jednog izvora. Islamski kriteriji za razlikovanje znanja je da li je korisno ili štetno znanje.

Ranije generacije muslimana jasno su shvatile ovaj holistički (jedinstveni i cjelokupni) koncept obrazovanja i oni su bili pioniri u mnogim disciplinama znanja i nauke. Na primjer, Al-Havarizmi (u.847) – koji je živio u 9. stoljeću – osnovao je algebra. Džabir ibn Hayyaan (u.813) koji je živio u ranom 9tom stoljeću se smatra ocem moderne kemije. Al-Bejruuni (u.1051) – koji je živio u 11stom stoljeću – utvrdio obim zemlje. Al-Raazi, Ibn Sina i Ali Ibn Rabbaan napisali su velike knjige na kojima se temelji moderna medicina. Svi ovi muslimanski naučnici bili su veliki religijski učenjaci i ulema i oni nisu pravili kontradikciju niti razliku između dvije grane znanja.

Jedan od glavnih uzroka slabosti ummeta danas je da smo izgubili ovo holističko (jedinstveno i cjelokupno) razumijevanje obrazovanja. Mnogi muslimani još uvijek smatraju društvene i prirodne nauke kao ne-vjersko znanje. To treba ispraviti, sve veći broj muslimana počinje mijenjati tu pogrešnu percepciju obrazovanja u islamu.

Ja bih da završim sa riječima ohrabrenja našim učenicima dok se pripremaju za povratak u školu. Pozivam sve učenike da marljivo uče i da budu uspješni u svojim studijama, da budu najbolji studenti u školama i univerzitetima. Povratak u škole, osnovne, srednje i fakultete zahtjeva više pažnje, da bi na kraju uspjeli. I znajte da vaš uspjeh nije samo vaš, već i vaših roditelja, prijatelja i vaše zajednice kojoj pripadate, i svakako cijelog muslimanskog ummeta.

Želim završiti sa jednom od najboljih dova koju bi  svako od nas trebao da uči kad traži znanje. Možete je naći u suri Taha 20 poglavlje u ajetu 114 koja glasi; Gospodaru povećaj mi znanje.

Continue reading

Advertisements

Muslimanska omladina – Borba za održavanje islamskih ličnosti

Muslimanska omladina – Borba za održavanje islamskih ličnosti

Imam Sedin Agic Ne postoji ništa više bolno nego da vidimo naše mlade kako odrastaju usred neislamske atmosfere kao vodeće, u nekim slučajevima, da muslimanska mladež izgubi islamski identitet, njihove vrijednosti, pa čak i njihove Din i vjeru. Kad analiziramo zašto mladi odstupaju od vjere, jednostavana, ali zastrašujuća činjenica je dovela do svjetla – da je uzro uticaj prijatelja koji ih okružuju. Zadatak izborom pravih prijatelja je od suštinske važnosti za očuvanje našeg identiteta. Družiti se sa čestitim muslimana je jedan od preduvjeta za ostanak na putu pravom i zadovoljavanju Allaha dž,š.

Većina nas se trudi da očuvamo naš vjerski identitet unutar naše porodice, mi ponekad i negledamo naše mlade s kim se druže van kuće ili dok su na kompjuteru. Islam nam je dao mapu puta za navigaciju kako bi bili u stanju da uspijemo i na dunjaluku i na ahiretu!

Boravak u korektnoj ili ispravnoj atmosferi: Održavanje korektne atmosfere je od vitalnog značaja za muslimane da bi mogli izbjeći odstupanje od pravog puta. Atmosfra u kojj se nalaze mladi danas je utvari korumpirana, gdje su teme razgovora obično vrte oko suprotnog spola i “pokazivanjea ili hvalisanja” jedni drugima. Ova vrsta atmosfere služi samo da uzruja ljudski nefs i da ih potencijalno odvodi dalje od islama i islamskih vrijednosti!

Prenosi se da je poslanik a,s, rekao: “Primjer dobrog druga i lošeg druga je kao primjer prodavča miska i onoga koji puše u kovački mijeh; prodavač miska ili će ti ga pokloniti, ili ćeš ga od njega kupiti, ili ćeš barem od njega osjetiti lijep miris, a onaj koji puše u kovački mijeh ili će ti spaliti odjeću, ili ćeš od njega osjetiti ružan miris.” (El-Buhari) islam priznaje da prijatelji imaju jak utjecaj na ljude i da će njihovo prisustvo utjecati na njihihovu vezu sa Allahom dž,š. Poslanik a,s, kaže: ”Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, zato pazite koga uzimate za prijatelja i skim se družite.” (Ebu Davud, Tirmizi)

Svaki musliman bi trebao da izabere sebi prijatelja koji će ga posavjetovati i napomenuti o Allahu dž,š, a ne koji će ga navoditi na put šejtana. Zato je važno za muslimana da izabere dobrog prijatelja.!

Ljubav između dva muslimana koji su prijatelji je takva ljubav da će se povjeriti jedan drugom, pomoći jedan drugom u vremenu kada je potrebno, koji će ojačavati jedan drugog spominjanjem Allaha i koji će raditi i djelovati šire. Imam buhari bilježe da je poslanik a,s, rekao: Ako neko voli brata muslimana u ime Allaha dž,š, neka mu to kaže jer to pomaže i jača ljubav među njima.

Uloga roditelja: Dio ostanka u ispravnoj atmosferi je svakako uloga roditelja u sinovom ili kćerkinom životu. Roditelji su odgovorni za prijatelje svje djece. Najčešća greška roditelja je ograničavanje svoje uloge u porodici na dobavljača fizičkih potreba, što vodi u većini slučajeva u disfunkcionlanu vezu između roditelja i djece!

Karakteristike islamkog prijateljstva: islam je definirao prijateljstvo na način da mnogi od nas na zapadu nisu navikli. Islam zasniva veze i odnose ne na iskorištavanju u ovosvjetskoj sferi i poslovima, već u našoj borbi za uspjeh na Ahiretu, tražeći Allahovo zadovoljstvo, te tako prepoznati značaj takvih odnosa i postaviti smjernice za nas da pratimo kako da ih održavamo:

Voljeti prijatelje radi Allaha dž,š, to znači da ćemo poduzeti određene mjere u pomoći prijatelju i tako dalje održati naš odnos s njima u ime Allaha, iako oni mogu ići protiv naših ličnih interesa. Poslanik a,s, je rekao: Ko god želi da okusi slat imana (halvu vjerovanja) neka voli osobu samo u ime Allaha. [Ahmad]. Zato učenjaci kaže da je ljubav koja je osnovana na vjeri i islamskim principima jača veza nego li ona po krvi. jer Uzvišni jasno kaže: Zaista su vjernici braća! – Dakle oni koji su zasnovali svoju ljubav u ime Allaha dž,š, kao što su to bili ashabi, onda je to istinska ljubav!

Velikodušnost i ljubaznost – biti džometan i plemenit, djeliti bogatstvo s drugima se ohrabruje u islamu. Ovo izgrađuje povjerenje i bliskost među ljudima. Imam Buhari prenosi da je Poslanik a, s, rekao: Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok ne bude volio svome bratu ono što voli sam sebi. [Buhari]

Davanje poklona je također preporučeno od strane Poslanika a, s, i on je objasnio da jača odnos među ljudima. Imam el-Buhari prenosi da je Poslanik rekao: Poklonite poklone (hedije) više ćete se voljeti.” [Buhari]

Prikrivanje grešaka prijatelja: Važno je da se prikriju mane prijatelja. To ne znači da ćemo ih ignorisati; to znači da mi savjetujemo našu braću i upozoravamo ih na njihove grešake, i pomažemo im kako da prevladaju svoje nedostatke. Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik rekao: A ko sakrije (sramotu) muslimana, Allah će sakriti (njegovu sramotu) i na dunjaluku i na ahiretu. Allah pomaže Svome robu onoliko koliko on pomaže svome bratu.”[Muslim]

Imamsedin – January 29th 2016 – Rabiul Akhir 19th 1437

PODANICI/SLUGE

PODANICI/SLUGE
Autor: Zrinka K.
Roditelj ste? Razmislite dva puta prije nego svoje dijete učite služenju, i to ne bilo kome, već najvećem zlu!
Animirani film koji je zaludio svu djecu svijeta, nije tako benigan kako to misle djeca, ali i njihovi roditelji! Zlo koje se skriva iza tog filma jako je predvidivo, zbog toga čudi nerealna ‘opsjednutost’ djece koja su posve luda za crtićem, koji zbog njihove ludosti osvaja milijarde i milijarde, što dolara, tako i nevinih dječjih srca.
U Hrvatskoj su prijevodi ovog filma nerealni i smiješni, dok izvorno ime ovih filmova otkriva puno više od onoga što otkrivaju hrvatski nazivi koji zapravo, nemaju veze s vezom. Naime, riječ Minions u Hrvatskoj je prevedena kao – MALCI-, iako je stvarni prijevod zapravo – PODANICI/SLUGE.
Naziv filma DESPICABLE ME , 1 i 2, u Hrvatskoj je preveden kao – Gru je ukrao Mjesec i Gru na super tajnom zadatku, dok je stvarni prijevod zapravo – PREZIRI ME 1 i 2.
Gledajući ove filmove nikako nisam mogla shvatiti zašto gotovo svako dijete na ovom planetu želi biti PODANIK i to nekoga tko se naziva Super Villain, a što u prijevodu znači -ZLIKOVAC, odnosno najveće zlo. Možda se odgovor krije u produkcijskoj kući koja je radila ovaj film, a riječ je o kući naziva ILLUMINATION ENTERTAINMENT, a čije ime govori samo za sebe!
Ova serija animiranih filmova doslovno je zaludila planetu, prvi dio filma zaradio je nevjerojatnih 543 milijuna dolara, dok je drugi dio zaradio 970 milijuna dolara i nadmašio sve rekorde. Naravno, zarađuje se masno na svim popratnim materijalima, torbama, odjeći, tabletima, igrama, lutkama, i svemu što dječji svijet može zamisliti. No, u čemu je fora?
Svatko tko je gledao i prvi dio, u nekoliko minuta može primijetiti o čemu se radi. U filmu imate prikazanog velikog zlikovca i njegove podanike koji se vesele zlu, koji se vesele krađi, koji plješću i skandiraju na grijeh. Ako si samo zamislimo da djeca danas žele biti Minionsi, odnosno podanici, jasno je vidljivo da tu nešto ne štima s plodovima ovog filma. Kao prvo, zašto se djecu uči da je dobro biti podanik zlikovca?, a drugo, zašto se djecu uči da je dobro i smiješno, biti zao? Evo o čemu se radi.
Sotona u ovo vrijeme žudi za djecom, jer današnja djeca, djeca su novog doba i upravo od njih Novi svjetski poredak tražit će dvije stvari, podanost i zlo! Biblija u nekoliko navrata spominje đavla i njegove podanike!  Nije slučajnost da se film koji je prošlog mjeseca zaposjeo sva kina svijeta zove MINIONS odnosno sluga ili podanik. Poruka ovog animiranog filma izuzetno je loša za djecu. Pogledajte samo plakat za promociju filma na kojemu je prikazan Gru i njegovi podanici.
Na vrhu plakata jasno je napisano; Kad svijet zatreba heroja, zvat će zlotvora/zlikovca! Villain = zlotvor/najveće zlo!
I nakon prvih par minuta prvog filma jasno je da je ovdje riječ o Antikristu, a da su ovi planetarno popularni filmovi namijenjeni kako bi pripremili djecu svijeta za vladavinu Antikrista, na sluganstvo i uživanje u grijehu. Jer, što drugo znači (pogotovo dječjem mozgu) – kad svijet bude trebao heroja zvat će zlikovca??? Kakva je to poruka?
Ono što se događa iza kulisa, posve je nevjerojatno. Iluminati, čije ime nosi i produkcijska kuća ovog filma priprema djecu na dolazak najveće zvijeri, Antikrista koji se u 2. Solunjanima opisuje ovako: ‘Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer, ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti, Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja…’
Ako samo malo pogledamo film vidjet ćemo da je Gru, čovjek bezakonja, sin propasti koji uzdiže sebe iznad dobra, Boga i sve svetinje, dok su sluge ono što će Antikrist tražiti od ljudi budućnosti! Oni će biti bezimeni, bezlični (bez ikakvih ljudskih posebnosti) sluge kojima je jedini značaj da im netko naređuje, baš kao što su predstavljeni Minionsi koji su ništa drugo doli običnih pomoćnika zla.
Najgore od svega je to što su Iluminati i pravi podanici zla, ovim animiranim filmovima postigli, ono što su htjeli! Medijima, reklamama i skupom propagandom predstavili su apsolutno zlo kao smiješno i kao dobro, pa su djeca jako zavolila podanike kao i njihovu nestašnost u zlu! Djeca su jako zavolila bezimena, bezlična, sluganska lica koja služe zlu, i to je opasno. Djeca su zbunjena, jer ih uče da je zlo, dobro.
U 3. nastavku filma koji je izašao prošlog mjeseca, naziva MINIONS, koji opisuje kako zapravo postati podanik zla, sve je rečeno, pa je tako jasno rečeno i što će se sve dogoditi s ljudima kada Antikrist dođe!
Na Wikipediji je to opisano ovako: ‘Pripravnici (ljudi) ispituju se jesu li kvalificirani da budu sluge- MINIONSI. Oni su upitani jesu li u potpunosti spremni prihvatiti tu zadaću, a nakon što pristanu dobiju svoje 3D naočale. Nakon toga uči ih se da pokušaju biti zli, te da se koriste glasom zlog klauna!
Tu je i ZAP pištolj (mikro čip) koji pretvara ljude u sluge, a zanimljivo je da sluge moraju proći i skener koji eliminira sve ljudsko u njima, da se ne bi što ljudsko provuklo. Glavni pomoćnik zlikovca Gru, je dr. Nefario, a prijevod ovog imena također znači, grješan i zao.
Dakle, ovdje je jasno opisan proces priklanjanja Antikristu! Prvo se traži želja i slobodna volja, (iz filma je vidljivo da želja dolazi zbog moći uživanja u grijehu, kao npr. što više ukrademo to smo sretniji zlikovci), nakon čega dolazi čipiranje, kao i potpuno brisanje ljudskosti, odnosno dobra iz čovjeka. I tako se postaje bezimeni, bezlični sluga zla. Tako čovjek postaje Minions! I sad vi imate milijune djece širom svijeta koji već sada žele proči ovaj proces kako bi na trenutak bili Minionsi? Nevjerojatno, jer kad odrastu, služenje zlu neće im biti strano, a to i je krajnji cilj ovog animiranog serijala!
Zanimljivo je zapravo kako je sve istinito prikazano, a zastrašujuća je činjenica da su djeca toliko uzljubila zlo i sluge zla preko ovog animiranog filma! Jer, baš kako je Hollywood primjerice uveo homoseksualnost kroz komedije i smiješne filmove, tako se sada djeca na smiješan način pripremaju na dolazak Antikrista!
Jedan vjeroučitelj u SAD-u zgrožen ovim animiranim serijalom, pokušao je djeci objasniti da je zlo uvijek zlo čak i onda kada je prikazano kao dobro, a nakon slikanja na satu vjeronauka dobio je mnoštvo crteža na kojima je naslikan križ, a pored njega Minions, kao jednako važan ili važniji od Krista, i to ga je rastužilo, jer je shvatio da njegove riječi za razliku od masovne propagande ne dopiru do djece.
‘Zar je moguće da roditelji dopuštaju da se zlo na taj perfidan način uvlači u dječja srca, dječje umove? Molimo ljudi, jer ako je istina prikazana kroz ove filmove, nije dobro, i ono što se sprema zaposjest će sve narode i sve ljude, a djeca kojoj je ovaj film prikazan, djeca su od koje će se tražiti sluganstvo, na što će mnogi, učeni od malih nogu naposlijetku i pristati,’napisao je vjeroučitelj na svom blogu.
Roditelj ste? Razmislite dva puta prije nego svoje dijete učite služenju, i to ne bilo kome, već najvećem zlu!
P.S. Odmah nakon izlaska filma, na španjolskim blogovima, pojavila se fotografija (naslovna članka) koja navodno prikazuje nacističke eksperimente nad djecom za vrijeme II. svjetskog rata, koji neodoljivo sliče – MINIONSIMA- Malcima (na hrv.). No, ubrzo nakon toga fotografija je demantirana, dok se istina ne može demantirati. Ne možemo se ne zapitati je li ovaj animirani film eksperiment nad djecom svijeta, s obzirom na to da djeca svijeta odjednom luduju za zlom? Možda ipak ima nešto u tim ‘nazzi Minionsima!’
Izvor: dnevno.hr

Jedi desnom rukom Allah ti se smilovao!

Od Ebu-Muslima, r.a., ili od Ebu-Iljasa el-Ekve, r.a., prenosi se da je jedan čovjek jeo kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., lijevom rukom, pa mu je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Jedi desnom.” On reče: “Ne mogu”, a Poslanik mu reče: “Nećeš ni moći”, a nije ga spriječilo ništa da to učini, osim oholosti, i nije je (ruku) više ni digao do usta.

(Muslim)

Koliko danas muslimani vode računa o ovom sunnetu i praksi poslanika Muhammeda alejhi selam? Dovoljno je pogledati kako se jede kad su veliki skupovi, mnogi misle da nije važno kako jesti, od svega najbitnije je kako se najesti odnosno prejesti!

S toga hajmo slijediti poslanika alejhi selam, pa i uputstvu kako jesti?

Molim Allaha dž,š, da nam bude napomena i od koristi, AMIN

Porodične slike na Facebooku i privatnost djece

Porodične slike na Facebooku i privatnost djece

Nepisano je pravilo internet bontona da se ne postavljaju slike tuđe djece, ali roditelji rado objavljuju fotografije svojih mališana.

Umjesto u porodičnim albumima, buduće generacije tinejdžera, makar u sljedećih desetak godina, imat će slike iz ranog djetinjstva na „Facebooku” , iako to nisu lično odobrili. Većina korisnika društvenih mreža koja ima djecu postavlja njihove fotografije na mreže, zbog želje da sa rođacima i prijateljima koji ne žive blizu, podijele važne momente iz odrastanja.

Nije samo bezbjednost, na koju se prvo pomisli, ono o čemu mame i tate treba da razmisle prije nego što sa virtuelnim prijateljima podijele sliku svog mališana na kojoj je on zidove sobe, na primjer, „ukrasio” dijelovima ručka. Pitanje je i ko ima pravo da objavi nešto o nekome bez njegovog pristanka?

Koliko bi, uostalom, korisnika društvenih mreža dozvolilo da se bez njihovog znanja ili odobrenja dijele fotografije na kojima se nalaze?

„Na dvije stvari treba obratiti pažnju”, upozorava direktorka Oksford internet instituta. Kako je rekla „Gardijanu”, najprije treba biti oprezan sa podacima kao što su puno ime djeteta, datum i mjesto rođenja, lokacija i sve ono što bi eventualno neko mogao da iskoristi da ukrade identitet djeteta. Druga stvar se odnosi na pitanje šta bi dijete u budućnosti željelo da vidi o sebi na mreži.

Ona smatra da nisu problematične sve slike i sve informacije, već samo one koje mogu da štete djetetu.

Prije nego što „okače” sliku djeteta, roditelji bi trebalo da se zapitaju kako bi se sami osjećali kad bi njihove majke i očevi dijelili slike i informacije o njima online. Iako je teško predvidjeti kako će društvene mreže izgledati za deset godina, roditelj budućeg tinejdžera neće moći da mu s pravom kaže kako nešto ne treba da dijeli na tim sajtovima ukoliko je i sam to činio.

Kada je o bezbjednosti riječ, podešavanja privatnosti većine roditelja su takva da samo njihovi prijatelji na mreži mogu da vide slike koje postavljaju, zbog čega se osećaju sigurnije. Još jedan vid zaštite jeste i to što ne koriste prava imena djece, kao i to što ih ne označavaju („taguju”) na slikama.

Od mogućih zloupotreba se štite i tako što ne ostavljaju slike na kojima su im djeca naga niti one koje bi svima otkrile mjesto stanovanja. Međutim, stručnjaci za internet bezbjednost podsjećaju da je izuzetno teško biti anoniman online – lozinke, fotografije i sve druge informacije mogu biti laka meta hakera.

(psiholog.ba/politika.rs)

Slijeđenje Poslanika a,s, u educiranju i tretiranju svoje familije

Slijeđenje Poslanika a,s, u educiranju i tretiranju svoje familije

2d849-imam2bsedinSvi mi pripadamo porodici, porodica je naša prva škola, tako bi porodica trebala biti i izvor ljubavi, kao i prvi od kojih bi zatražili pomoć i uputu, te se savjetovati u svakodnevnim problemima, umjesto da sve to tražimo na društvenim i socijalnim mrežama. Naša porodica je posebna, to je Allahov znak, ljubav koju je Allah posadio ili usadio u naša srca, Allah dž,š, kaže u suri Rum 21: i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.

Ovaj ajet je napomena da je od krucialne važnosti i za muža i za suprugu da usade ljubav i samilost, kao i osjeća za smiraj i privrženost, koja se gradi na njihovom vjerovanju i ubjeđenju. Samilost da bi postojala između supružnika, mora postojati balans između ljubavi i izvršavanja obaveza. Ne ovisno o našoj zauzetosti, uzmi slobodno vrijeme i provedi ga sa svojom suprugom. Takva osoba radi i izvršava svoje obaveze i potreba svoje porodice. Takve osobe upravljaju i rukovode kućom i porodicom. Obaveze se moraju izvršavati sa ljubavlju, a i ljubav dolazi sa obavezama, zato uvjek moramo poštovati partnere i ne ignorisati svoje obaveze prema porodici.

Ako pogledamo u hadise Allahovog Poslanika a,s, koje prenose njegove supruge, nećemo naći nijedan hadis u kome se spominje da su se žalile na Poslanika a,s, ustvari, naći ćemo hadise u kojima se spominje kako je Poslanik a,s, tretirao svoje supruge i svoju djcu. U hadisu kog bilježi imam Tirmizi i ibn Madže od Aiše r,a, da je rekla: Rekao je Allaho Poslanik a,s: “Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama, a ja sam najbolji mojoj (svojoj) porodici.”

Ovaj hadis nam govori da ako želimo da procjenimo insana, onda ga posmatramo kako i na koji način se obhodi i tretira svoju porodicu. Poslanik a,s, je tretirao i obhodio se sa svima kao što je se obhodio sa svojom porodicom, a kako i nebi kad je vodio brigu o svakom Allahovom robu, bio musliman ili mušrik. Kako kaže uzvišeni u suri Kalem 4: jer ti si, zaista, najljepše ćudi.

Ponekad ili vrlo često možemo vidjeti kako pojedini ljudi koji se više brinu kako će ih drugi primjećivati ili uvažavati javno, takvi su dobri samo za prijatelje, ali su skroz drugačiji kod svoje kuće. Čak i njihova djela su suprotna kada je u pitanju njegova kuća u odnosu na van kuće, čak pojedini vode više brige o vanjštini nego unutrašnjosti naših kuća. Ovakav način ponašanja nije karakter muslimana, i tome nas islam ne uči.

Od ciljeva izgradnje porodice je dostignuće smiraja (sekineta) i intimnosti, koji se grade na povjerenju i uzajmanom poštovanju. Osjećaj poštovanja prema partneru treba da bude usađeno kroz iskrenost i poštenje, dok se poštenje razvija kroz komunikaciju i dobru vezu između parova.

Mnogi parovi se susreću sa raznim konfliktima u braku jer ne postoje dva faktora koja smo naveli, (Iskrenost i poštenje, povjerenje) tako da to dovodi do nevjere, i onda dolazi osjećaj za grižnjom te kajanjem zbog braka (kud se oženi ili kud se udade, da bogdo nisam itd). Takođe postoji i ona grupa ili parovi koji ne komuniciraju jedno s drugim jer su zauzeti sa poslom, ili se čuju i komuniciraju preko socialnih mreža itd.

Draga braćo, trebamo se zabrinuti i trebamo biti zabrinuti ako se uhvatimo da puno vremena provodimo na socianim mrežama, surfanju interneta, umjesto da uzajamno komuniciramo sa onima koji su pored nas a posebno sa onima koji su sa nama pod jednim krovom. Zato neka svaki muž zna da će nas Allah dž,š, pitati za naše stado, za naše obaveze prema njima koje su nam date u emanet i povjerenje.

Molim Allaha dž,š, da nam pomogne da budemo od onih koji će se brinuti za svoje porodice, za svoju djecu, odgajati ih u islamu, molim Allaha da nam podari sabura i strpljenja u ovim danima, da nam da razuma i mudrosti kako bi svi zajedno krenuli pravim putem, amin ja rabbel alemin.

Dobar pastir (dobar ogajatelj) odabire ispravan put za svoje djete

Dobar pastir (ogajatelj) odabire ispravan put za svoje djete

2d849-imam2bsedinSpominje se da je neki čovjek došao učenjaku te ga upitao; Tek sam dobio djete, šta treba da uradim? A odgovor je bio; Ako tek sad pitaš šta trebaš da uradiš, onda već si ga izgubio!

Ova predaja nam govori kako musliman treba da ozbiljno shvati funkciju odgajanja djece. Pa kudćeš dalje kad je ovaj učenjak rekao ovom čovjeku koji je tek dobio djete, da ga je ured i izgubio. Ovo je zbog toga što su imali ispravno vjerovanje, ispravan način odgajanja, jer odgajanje počinje i prije njegovog začeća i rođenja. To zapravo započinje sa nama, da budemo dobri muslimani, da izaberemo majku svojoj djeci ili očeve, da odmah na početku razmišljamo ko će biti otac ili majka naše djece. Da se ujedno educiramo i našu djecu kada je u pitanju islam.

A ne kad se oženi insan dok je mlada ili mlad, tada ne razmišljau o porodici, jer su bili kako mi kažemo zacpani jedno u drugo, ali tek kad se djete nađe, eh onda belaji i pokaju se te se rastave itd. Kasno je to. Nažalost, mnogi roditelji muslimani ne razumiju važnost odgajanja djeteta kao muslimana (da živi u duhu i skladu islamskih propisa). Tako ćemo naći mlade muslimane koji se cikore i smiju dok razgovaraju jedni s drugima, pa jedni drugima govore: Jest sladak mali, ili jest slatka mala, i još svašta nešto!. Koliko je naših mladića i mladenki upropašteno sa zinalukom i nemoralom, koliko je ostalo muslimanki djevojčica trudnih, itd. Mnogi roditelji to posmatraju kao normalno jer gdje žive kao nije problem!

Koliko je onih mladića i mladenki koji se pitaju zašto su oni muslimani, i koliko dugo trebaju biti muslimani? Koliko je onih koji kažu da jedva čekaju da napune 18 i da odu da žive sami, da rade šta hoće i dokle hoće, jer tada im roditelj ne može ništa, u protivnom nazvat će mu 911 i tako prijeti svome babi i svojoj mami, ako ih tako zovu!.

Molim te poslušaj ovo: Ebul Esved ed-Dueli je rekao: “Djeco moja, bio sam dobar prema vama prije nego što ste se rodili, a i nakon vašeg rođenja, i bit ću dobar, inšaAllah, prema vama i kad preselim.” Začuđena djeca upitaše oca: “Oče naš, znamo da si dobar prema nama otkako smo se rodili. Nije nam jasno kako si nam bio dobar prije našeg rođenja i kako ćeš nam biti dobar poslije svog preseljenja?” Otac odgovori: “Prije rođenja sam vam izabrao majku zbog koje se nećete stidjeti izići na ulicu, a poslije moga preseljenja pomagat ću vam time što se bojim i vjerujem u Allaha i što govorim istinu.”

Kako prolazimo kroz naše dnevne obaveze, preokupirani smo svojim poslovima, ali koliko nas je svjesni da nam je jedan od najvažnijih poslova i obaveza odgajanje djece, jer će nas Allah za tu obavezu pitati na Sudnjem Danu. Poslanik a,s, je rekao: Abdullah Ibn Omer prenosi da je Allahov Poslanik a,s, rekao: “Svi ste vi pastiri, i svaki pastir bit će odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir, čovjek je pastir svojoj porodici, žena je pastirica u kući svoga muža i njegove djece. Svi ste vi, dakle, pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado.” Buhari.

Kao riditelji, Allah nas je obavezao za našu čeljad, i to je prioritet broj jedan, da odgoje djecu kao muslimane. I kao odgajatelji nikada ne bi trebali djecu učiti da je islam religija obaveza i rituala koji se moraju ispoštovati ili odraditi u određeno vrijeme, ujesto toga, moramo ih učiti i ubjediti da je islam koncept života.

Kao pastiri mi smo odgovorni za svoje stado i mormao ih usmjeravati ka pravom putu, da im skrenemo pažnju na zabranjeno itd. Poslanik a,s, kaže; Znajte da svaki vladar ima ono što je zabranjeno, a upamtite da su Allahove zabrane na Njegovoj Zemlji poslovi koje je On zabranio. Buhari.

Kako se mi odnosimo prema zabranjenoj paši, da li puštamo svoju djecu na mjesta koja su zabranjena? Gdje idu naše kćerke i sinovi? Na koja mjesta, na koju ispašu? Je li vodimo računa o njima? Mnogi roditelji misle da su postigli veliki uspjeh, jer šalju svoju djecu na mektebsku nastavu. Ali smo zaboravili jako važan segment, da naša djeca formiraju svoje vlastito mišljenje o islamu, na onaj način kako im se prezentira kod kuća.

Kao roditelj, da li si ogorčen kada tvoje djete donese loše ocjene ili rezultate iz škole, ali jesmo li na isti način ogorčeni i ravnodušni kada djete propusti namaz, kada ne posti koji dan u ramazanu, kada im čak i roditelji nedaju da poste tokom nekakvih treninga, jer ko biva moraju trenirat, a što ne poste to im nije palo na pamet?!

Više vodimo brige o dječijoj budućnosti i koji univerzitet da upiše nego da ih podučimo islamu, o Sudnjem Danu. Naše kuće su te koje posjduju Kur’ane samo da se prašina skuplja na njih. Koliko se obavlja namaz u kućama, i većina djece ili omladine klanja samo farz i to ako klanja, na takav način ih podučavamo da je islam vrijedan samo par minuta ili sati, kad klanjamo ili ako odu u mekteb ili za bajram itd, i tako i oni uče svoju djecu.

Kako da budemo dobri pastiri? Moramo se zapitati, je li moj islam onakav kakav je objavio Allah i dostavio Poslanik a,s, ili je naš privatni? Je li naša djela potvrđuju naše riječi? Koliko vremena trošimo u izučavanju ili iščitavanju islama, u obožavanju Allaha dž,š.

Kao roditelji pastiri koji imaju zadatak da daju djeci dobar islamski odgoj, naša primarna zadaća i imperativ od Allaha dž,š, je: O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od Džehebnemske vatre.! Pa, jesmo li se zaštitili i jesmo li zaštitili svoju djecu i one za koje smo odgovorni?

10 reasons to ban handhelds for kids under 12

10 reasons to ban handhelds for kids under 12

By: Cris Rowan

Sourcehttp://www.huffingtonpost.com/

kds-hhThe American Academy of Pediatrics and the Canadian Society of Pediatrics state infants aged 0-2 years should not have any exposure to technology, 3-5 years be restricted to one hour per day, and 6-18 years restricted to 2 hours per day (AAP 2001/13, CPS 2010). Children and youth use 4-5 times the recommended amount of technology, with serious and often life threatening consequences (Kaiser Foundation 2010, Active Healthy Kids Canada 2012). Handheld devices (cell phones, tablets, electronic games) have dramatically increased the accessibility and usage of technology, especially by very young children (Common Sense Media, 2013). As a pediatric occupational therapist, I’m calling on parents, teachers and governments to ban the use of all handheld devices for children under the age of 12 years. Following are 10 research-based reasons for this ban. Please visit zonein.ca to view the Zone’in Fact Sheet for referenced research.

1. Rapid brain growth
Between 0 and 2 years, infant’s brains triple in size, and continue in a state of rapid development to 21 years of age (Christakis 2011). Early brain development is determined by environmental stimuli, or lack thereof. Stimulation to a developing brain caused by overexposure to technologies (cell phones, internet, iPads, TV), has been shown to be associated with executive functioning and attention deficit, cognitive delays, impaired learning, increased impulsivity and decreased ability to self-regulate, e.g. tantrums (Small 2008, Pagini 2010).

2. Delayed Development
Technology use restricts movement, which can result in delayed development. One in three children now enter school developmentally delayed, negatively impacting literacy and academic achievement (HELP EDI Maps 2013). Movement enhances attention and learning ability (Ratey 2008). Use of technology under the age of 12 years is detrimental to child development and learning (Rowan 2010).

3. Epidemic Obesity
TV and video game use correlates with increased obesity (Tremblay 2005). Children who are allowed a device in their bedrooms have 30% increased incidence of obesity (Feng 2011). One in four Canadian, and one in three U.S. children are obese (Tremblay 2011). 30% of children with obesity will develop diabetes, and obese individuals are at higher risk for early stroke and heart attack, gravely shortening life expectancy (Center for Disease Control and Prevention 2010). Largely due to obesity, 21st century children may be the first generation many of whom will not outlive their parents (Professor Andrew Prentice, BBC News 2002).

4. Sleep Deprivation
60% of parents do not supervise their child’s technology usage, and 75% of children are allowed technology in their bedrooms (Kaiser Foundation 2010). 75% of children aged 9 and 10 years are sleep deprived to the extent that their grades are detrimentally impacted (Boston College 2012).

5. Mental Illness 
Technology overuse is implicated as a causal factor in rising rates of child depression, anxiety, attachment disorder, attention deficit, autism, bipolar disorder, psychosis and problematic child behavior (Bristol University 2010, Mentzoni 2011, Shin 2011,Liberatore 2011, Robinson 2008). One in six Canadian children have a diagnosed mental illness, many of whom are on dangerous psychotropic medication (Waddell 2007).

6. Aggression 
Violent media content can cause child aggression (Anderson, 2007). Young children are increasingly exposed to rising incidence of physical and sexual violence in today’s media. “Grand Theft Auto V” portrays explicit sex, murder, rape, torture and mutilation, as do many movies and TV shows. The U.S. has categorized media violence as a Public Health Risk due to causal impact on child aggression (Huesmann 2007). Media reports increased use of restraints and seclusion rooms with children who exhibit uncontrolled aggression.

7. Digital dementia
High speed media content can contribute to attention deficit, as well as decreased concentration and memory, due to the brain pruning neuronal tracks to the frontal cortex (Christakis 2004, Small 2008). Children who can’t pay attention can’t learn.

8. Addictions
As parents attach more and more to technology, they are detaching from their children. In the absence of parental attachment, detached children can attach to devices, which can result in addiction (Rowan 2010). One in 11 children aged 8-18 years are addicted to technology (Gentile 2009).

9. Radiation emission
In May of 2011, the World Health Organization classified cell phones (and other wireless devices) as a category 2B risk (possible carcinogen) due to radiation emission (WHO 2011). James McNamee with Health Canada in October of 2011 issued a cautionary warning stating “Children are more sensitive to a variety of agents than adults as their brains and immune systems are still developing, so you can’t say the risk would be equal for a small adult as for a child.” (Globe and Mail 2011). In December, 2013 Dr. Anthony Miller from the University of Toronto’s School of Public Health recommend that based on new research, radio frequency exposure should be reclassified as a 2A (probable carcinogen), not a 2B (possible carcinogen). American Academy of Pediatrics requested review of EMF radiation emissions from technology devices, citing three reasons regarding impact on children (AAP 2013).

10. Unsustainable
The ways in which children are raised and educated with technology are no longer sustainable (Rowan 2010). Children are our future, but there is no future for children who overuse technology. A team-based approach is necessary and urgent in order to reduce the use of technology by children. Please reference below slide shows onwww.zonein.ca under “videos” to share with others who are concerned about technology overuse by children.

Problems – Suffer the Children – 4 minutes
Solutions – Balanced Technology Management – 7 minutes

The following Technology Use Guidelines for children and youth were developed by Cris Rowan, pediatric occupational therapist and author of Virtual Child; Dr. Andrew Doan, neuroscientist and author of Hooked on Games; and Dr. Hilarie Cash, Director of reSTART Internet Addiction Recovery Program and author of Video Games and Your Kids, with contribution from the American Academy of Pediatrics and the Canadian Pediatric Society in an effort to ensure sustainable futures for all children.

Technology Use Guidelines for Children and Youth

2014-03-06-Screenshot20140306at3.29.09PM.png

Oponšanje Poslanikovog načina u educiranju porodice

Oponšanje Poslanikovog načina u educiranju porodice

Draga i poštovana braćo, cijenjeni džemate, Poslanik Muhammed nam je najbolji uzor u svemu pa i u educiranju, zato pokušajmo da nam bude vodić u svim sferama dunjlučkim i ahiretskim. Allah dž,š, kaže u suri El-Ahzab 21: Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje.

Abdullah ibn Mes’ud r,a, je rekao: Učite djecu da čuvaju namaz, i navikavajte ih da čine dobročinstvo. Imam Taberi,  slaba predaja.

Ova predaja i ako je slaba, lijep je podsjetnik za nas, u vremenu u kom se naša djeca suočavaju sa svim vrstama izazova i raznih iskušenj, koja mogu utjecati na njihov život, ne samo na život već i njihovu vjeru i vjerski život. Ovo nam govori da usadimo u dječija srca ljubav za dobrim, da im to postane navika, što bi trebalo biti sasvim prirodno za njih.

Poslanik a,s, nije samo da je davao instrukcije i savjete već je i praktično pokazao primjerima  odgajanju djece. Kada bi sve hadise analizirali uvidjeli bi da njegove metode nisu nasilne, već su nježne i blage.

Poslanik a,s, je rekao: Čovjek je pastir u svojoj porodici i odgovoran je za svoje stado, a žena je pastirka u kući svoga muža i odgovorna je za svoje stado. Buhari i Muslim.  Zatim se spominje u hadisu kog prenose Abdurrezak i Se’id bin Mensur; Učite vašu djecu i porodice dobru i odgajajte ih.

Spomenut ćemo par primjera da vidimo kako je to Poslanik a,s, postupao i educirao obitelj. Prvo: Učenje islama u ranom periodu.

Postoje mnoge vjerodostojne predaje, koje nam govore da je Poslanik a,s, dovodio svoju unučad Hasana i Huseina u džamiju dok je Poslanik a,s, klanjao farz namaze. Tako ih je podučavao namazu, koji će na kraju postati dio njihovog svakodnevnog života.

Zar ne bi bilo lijepo da i mi svoju djecu učimo kako da obožavaju svog Gospodara još dok su mladi, i da im to postane svakodnevna praksa. Kada mi obavljamo namaz, i kada nas oni posmatraju, i oni će to raditi. Dakle ne samo obavljanje namaz već ih učiti i lijepom karakteru, ponašanju jer je i to dio naše vjere.

Drugo: Podučavati djecu o dozvoljenim i zabranjenim stvarima, te im to sve objasniti zbog čega je nešto zabranjeno. Imam Buhari i Muslim bilježe od Ebu Hurejre r,a, da je Hasan unuk Poslanikov uzeo hurmu koja je bila od sadake (data u vidu sadake) pa je Poslanik a,s, uzeo tu hurmu iz njegovih usta i kazao mu; To nama nije dozvoljeno (jer je to dato kao sadaka a ne kao poklon).

I ovaj primjer nam govori kako da zaustavimo nešto što nije dozvoljeno uz objašnjenje i razlog, kao što smo naveli.

Ili drugi primjer kada je Posanik a,s, rekao; Kada bi Fatima, kćerka Muhanneda ukrala, ja bih joj odsjekao ruku.  Buhari i Muslim. Kada je u pitanju pravda onda nema popuštanja.

Treće: Izgradnja bliskih odnosa sa svojom djecom, kroz pokazivanje ljubavi u djelima i riječima. Enes bin Malik r,a, je rekao: Nikoga nisam sreo sa više ljubavi prema djeci kao što je to bio Allahov Poslanik a,s. Imam Muslim.

Zabilježeno je da je često ljubio svoju djecu i unučad. Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, poljubio Hasana ibn Alija, dok je Akra ibn Habis Et-Temimi sjedio pored njega koji je rekao: Ja imam desetero djece i nikada ih nisam poljubio, tada ga Poslanik pogleda i reče; Ko god nije milostiv prema drugima, neće mu biti ukazana milost. Buhari.

Poslanik a,s, je rekao: Boj se Allaha i lijepo se odnosi prema djeci i budi pravedan prema njima. Buhari i Muslim. Postavlja se pitanje gdje smo mi danas u odgoju naše djece, da li smo zakazali na ovom polju? Koliko vodimo brige o dječijoj naobrazbi a pogotovo kad je u pitanju naša vjera?

Postoje i druge stvari koje je Poslanik a,s, podučavao, kako da se jede i spava. Kaže Poslanik a,s; Naredite djeci da klanjaju kad imadnu sedam godina, a neka dobiju batine zbog ostavljanja namaza kad napune deset. Imam Ahmed.

Ko danas radi po ovom hadisu, ko uči djecu da klanjaju dok napune sedam godina? Ko ih naruži kad ostave namaz a napune deset godina? Zapitaj se dragi brate i sestro majko i oče! Zašto ove tri godine su ostavljene da se navikava, a tek u desetoj da dobije batine?

Mislite li da ako ga naviknemo da klanja od sedme godine da će ostaviti namaz kad napuni deset, ne, nikako kad mu je to već postala rutina i svakodnevna praksa. Ali kod nas današnjih muslimana, savremenih koji žive u 21 stoljeću to je zastarjela metoda koju niko ili mali broj praktikuje.

Mi učimo, ako slučajno učimo djete da klanja koje je napunilo 18-19 pa i više godina. I onda neće, i tada se žalimo, neće da klanja? Jel do djeteta ili je do roditelja?

Ko od nas budi djete na sabah da se klanja, svi mi kažemo ma hajd ima vremena, klanjat će! Nek klanja kad ustane! Ali kad je u ptanju zadaća iz škole, e onda pitamo jesil završio ili završila? Ali ne pitamo jesil klanjao ili klanjala?

Razmisli o ovom hadisu: Abdullah ibn Abbas r,a, kaže: Prespavao sam kod tetke Mejmune r,a, pa je došao Poslanik a,s, i rekao: Je li klanjao dječak? Rekli su: Da. Imam Ebu Davu.

Razmisli o ovom hadisu: kako mi danas jedemo, da li praktikujemo ovaj hadis i ostale? S kojom rukom većina jede, ne samo djeca već i odrasli! Omer ibn Seleme pripovijeda: Kao dječak bio sam pod skrbništvom Allahovog Poslanika a,s, pa pošto sam dok bih jeo, ruku pružao po svim dijelovima posude, Poslanik a,s, mi je rekao: Dječače, reci: ‘Bismillah (spomeni ime Uzvišenog Allaha) jedi desnom rukom i jedi ispred sebe!

23-Rebiul Evvel-1434 h.

24-Januar-2014