Category Archives: Knjige

Potiranje Mezheba – Ramadan El Buti

Advertisements

Omladina i savremeni izazovi

Omladina u savremenim izazovima i kako se sačuvati

 Nov 26.2011 Subota mini seminar

01 Muharrem 1433 h.

Dini Islam predaje veliku pažnju odgoju omladine, jer je omladina nasljednik, nasljeđuju svoje prije svega očeve, majke, svoje učitelje, i oni na takav način preuzimaju ulogu u životu. Oni su buduće vođe muslimana, oni su lideri, predcjednici, vojskovođe, učenjaci, alimi i savjeto-davaoci.

Kur’an i Kerim nam govori o tim kvalitetima, govori nam kao naprimjer o mladiću koji se zvao JUSUF a,s. Tako da je sura dobila ime po JUSUFU a,s, ovo Kur’ansko kazivanje nam govori o karakteru jednog Allahovog roba, govori o njegovoj čednosti, njegovoj čistoći, bogobojaznosti, i svjesnosti o Allahu dž,š.

Prihvatio je i zatvor samo da ne učini grijeh kojeg je Allah uzvišeni zabranio, i naredio cijelom čovječanstvu da budu čedni.

Zatim drugi primjer kojui govori o grupi mladića koji su pobjegli od nepravednog vođe, jer su se bojali da će ih navesti na nešto što je Allah dž,š, zabranio. Ostali si niz godina i nisu se željeli vratiti u to mjesto zbog bojazi da ne pogreše prema Allahu dž,š.

Zatim ponovo se možemo osvrnuti na Kur’an koji nam govori o još jednom čednom mladiću koji se borio protiv zla, a to je obožavanje nekog drugog mimo uzvišenog Allaha.  To je Kur’ansko kazivanje o IBRAHIMU a,s.

Ibrahim a,s, se suprostavio njihovom pogrešnom razumjevanju, i kako da se može u isto vrijeme obožavati više bogova.

Dakle draga omladino ovo su samo neki primjeri iz Kur’ana a ima ih još, na nama je da ih pronađemo i da pouku primimo, jer ja želim samo da opomenem jer zaista vjernicima opomena koristi.

Danas je omladina u velikoj duhovnoj krizi, na raznim mjestima im se nude programi i riješenja, no međutim ovo je prvi put kod nas da se pozabovimo ovom temom, koja je svakako od velike važnosti.

Allah dž,š, nas je počastio sa velikim blagodatima, pa uživamo, i imamo ono što poželimo ili većina nas. No, međutim malo je onih koji zaista žele da priznaju da je tako, uglavnom se svode razgovori, eto mora se, kriza, nemase i tako. Slabo ćeš čuti da neko zahvali Allahu na onome što ima, svi malte ne govore eto ko biva jedva kraj sa krajem.

Ovo je jedna od modernih bolesti koje vladaju muslimanskim umovima,bilo oni da su stariji ili mlađi. Kako se zaštiti u savremenom modernom svijetu od njih, kako se sačuvati od utjecaja tih riječi, kako sačuvati svoj ugled, čast i čednost?

Kada upitaš bilo koga zašto ne dođeš malo u džamiju, svi odgovaraju ma znaš eto nema se vremena, radi se. Kad bude vremena doći ću!

Znam da svi rade, i malo i veliko i staro i mlado, stari žele da se osiguraju za stare dane, dok mladi rade da uživaju dok su mladi, i tako svima prolazi vrijeme, kad samo čuješ da je preselio taj i taj, a do jučer je govorio da nema vremena da dođe u džamiju, a kad bude doćiće, eto dođe samo što bude na tabutu.

Dakle imamo globalnu krizu i zarazu, kako izvući omladinu iz te krize? Kako im sačuvati intelekt? S druge strane vidimo da nam razni mediji pune glave sa raznim informacijama uglavnom bezkorisne.

Nude se stvari kako bi odveli i zaveli omladinu,  da provode svoje vrijeme u uživanju i ispoljavanju svojih strasti, dakle ruši se božiji zakon na svakom mjestu.

Pitanje koje se može postaviti je; kako omladina da sačuva svoj identitet? Ako ga već nisu mnogi izgubili. Omladina je tema o kojoj treba puno više govoriti, nije dovoljno samo jednom spomenuti u par godina, hej šta sa mladima kako ćemo njih odgojiti i kako ih sačuvati od pošasti koje im se nude svakog dana na svkom ćošku.

Draga omladino, ono što trebate znati je, ako ste vi kao omladina čestiti, i ispunjavate svoje obaveze preije svega prema Allahu dž,š, pa onda prema Njegovim stvorenjima, onda nema problema sa ostalim obavezama. Ako je omladina na pravom putu to je veliki naš uspjeh, jer tako nam ostaje nada za bolju budućnost.

Ovdje na ovim prostorima, ako izgubimo svoj identitet, piše se muslimanima KRAJ, neće znati oni koji dolaze, dakle buduće generacije, ko su i šta su. Ono što vam mogu reće je isti scenario koji se desio crncima koji su služili kao robovi, mnogi od njih ako ne i većina su bili muslimani, tako da možete naći među njima onih koji nose muslimansko ime, kao Ali, Fatima, Muhamed itd.

Dakle ostalo je samo ime, ali su izgubili svoj identitet, ja se bojim da, naša omladina, krene njihovim stopama. Ostat će samo imene čak i imena su promjenuli jer se stide da ih prepoznaju da su muslimani. Nemojte misliti da vas ime čini muslimanom, znajte da se ljudi prepoznaju po sljeđenju istine a ne po imenima.

Nadam se da naša omladina neće izgubiti svoj identit, a to je ISLAM, i morate znati da ste muslimani, morate praktikovati učenja Islama, morate dolaziti u džamije, družiti se i čuvati jeni druge.

U suprotnom ako je omladina pokvarena, i ako je daleko od svoje vjere, i vjerskih kvaliteta, tada se tom narodu piše NESTANAK, i jednostvno će izumrijeti.

Draga omladino vi ste naša nada, naša budućnost, i budućnost muslimana na ovim prostorima, molim Allaha da vas uputi i da ne odlutate sa Njegovog puta.

A da bi vi imali svoju budućnos, draga omladino, upravo vaša budućnost leži u vašoj vjeri dini Islamu, vaš identitet koji se zove ISLAM, i ovo nesmijete zaboraviti.

Nažalost nesporna činjenica da je upravo današnja omladina došla u jednu jako tešku situaciju. Poslanik a,s, je rekao u jednom od svojih hadisa, kada je govoreći o vremenu smutnje upitao ashabe;

”Šta ćete raditi kada vam se žene odaju bludu (zinaluku i prostituciji) a OMLADINA ogrezne u psovci i kocki. Upitaše ashabi; zar može doći takvo vrijeme? Poslanik a,s, reče; može i gore. Upitaše ashabi; a zar može doći gore? Poslanik a,s, reče; Može, a to je kad nebudete naređivali dobro i odvraćali od zla. Upitaše ashabi; zar može doći takvo vrijeme? Poslanik a,s, reče, može i gore. Ashabi upitaše; zar može doći i gore? Poslanik a,s, reče; može, a to je kad budete dobro smatrali zlim, a ono što je zlo dobrim. Upitaše ashabi; a zar može doći takvo vrijeme? Poslanik a,s, reče; može i gore. Ashabi upitaše a zar može doći gore? Poslanik a,s, reče; može, a to je kad budete naređivali zlo, a odvraćali od dobra, tada se u tom vremenu ni vaši najučeniji neće moći snaći”.

Eto kakvo je vrijeme došlo, vidite da Poslanik a,s, govori istinu prije 1433 godine, najavio je veliki nered, a spomenuo je upravo VAS draga OMLADINO.

Vidite i sami da se radi suprotno, ono što je razvrat, što je Allah zabranio, to se smatra, zaostalim, neistinom, a oni koji to praktikuju oni su zaostali i smatraju se izgubljenim u 21 vijeku. To je poruka 21 stoljeća da se vjerski kavliteti, čednost, poštenje, ljubav smatraju ab-normalnim, ali da je ispravno rušiti ljudski dignitet, ljudsku čast, ljudsko dostojansvo i ljusku narav.

Vidite da su muslimani nazvani raznim imenima, vidite da se muslimanke ponižavaju zato što žele da sačuvaju svoju čast, zato što hoće da sačuvaju svoj ponos, zato što hoće da sačuvaju ISLAM i islamske vrijednosti. One se bore, preživljavaju razne napade, žele Allahovi neprijatelji da ih skinu, da se naslađivaju i da PJENE na usta, dok u njih gledaju, a mnoge su im to udovoljile. Mnogim muslimankama nesmeta da je drugi posmatraju i naslađuju se, jer je neposlušna Gospodaru svjetova, a poslušna šejtanu i njegovim prijateljima.

Mnoge muslimanke su se odazvale tom pozivu pa su se poskidale, i dokazale da i one mogu biti na javnoj sceni, čak i gore da budu. Vidite da omladina ide u propast, zato draga omladino pazite se tih izazova, čuvajte svoju čast.

Vidite da se muslimani na svakom mjestu nazivaju raznim imenima, da oni koji dolaze u džemije da su postali meta, i da mnogima smeta njihov odlazak u džamiju. Nažalost ovo se dešava i od samih muslimana, imate danas muslimana koji se ismijavaju drugim muslimanima koji odlaze u džemije i pokušavaju da žive po principima dini Islama. Dok ih drugi napadaju i izazivaju.

Vidimo da se u medijamam najčešće raspravlja o islamo-fobiji, bojaz i strah od Islama, strah od pokrivanja muslimaki, strah od punih džamija, strah kad je puna džamija, čak je strah i pojedinih muslimana od islama.

Današnji moderni svijet odbija muslimane u društvu jer su opasni po isto društvo, naređuju dobro, ostavljaju zlo i napominju da nije to dobro šta se radi.

Vidite da je pokrivanje koje je Allah naredio postalo zabrana, ali zato da se razgolićavanje jedno od pohvalnih i lijepih osobina. Razvrat je postao normalan, dok je poštenje i čednost postali odvratni.

Allah dž,š, nas je počastio Islamam i njegovim kvalitetima, dao nam ponos u Islamu, jer je Islam robovanje Allahu dž,š, i oslobađanje čovjeka od robovanja ljudima i strastima. Kao što je rekao Omer ibn Hattab r,a, ”Allah dž,š, nas je počastio Islamom i uzdigao nas je nad drugima,  pa kad god bi zatražili ponos mimo Islama Allah bi nas ponizio”.

Zaista ove riječe se ispisuju zlatom, muslimani traže ponos mimo dini Islama, i zato smo potonuli. Ali Allah dž,š, nas je počastio sa omladinom koja će ako Bog da uzdići čast sebe i svoje vjere, koja će slijediti principe Islama, i čuvati svoju vjeru svoj identitet.

Omladino draga, pogledajte prve generacije koje su bili mladi kao i vi danas, koji su bili ponos dini Islama, oni su nam donjeli nauku, oni su imali veliki utjecaj na ummet, oni su sačuvali našu vjeru jer su bili odani samo Allahu dž,š.

Naš poslanik a,s, spominje grupu ljudi koja će biti u hladu na Kijametskom danu, kada nebude ničijeg hlada sem Allahovog dž,š: spomenuo je sedan kategorija a jedna od njih je upravo OMLADINAC ili MLADIĆ i MLADINKA, koji  je odrastao/la u pokornosti i poslušnosti prema uzvišenom Allahu”.

Hajde da se prisjetimo Poslanikovih savjeta Abdullahu ibn Abbasu r,a,”O mladiću! Ja ću te podučiti riječima, čuvaj Allaha, pa će i On tebe čuvati. Čuvaj Allaha pa ćeš Ga pored sebe naći, kad moliš moli samo Allaha, kad tražiš traaži samo od Allaha”. (Bilježi ga Imam Tirmizi).

Abdullah ibn Abbas je rekao, rekao je Allahov Poslanik a,s; ”Iskoristi pet stvari prije drugih pet; život prije smrti, zdravlje prije bolesti, slobodno vrijeme prije zauzetosti, mladost prije starosti i bogatsvo prije siromaštva”. (Bilježi ga Imam Bejhakki).

Zatim Poslanik a,s, kaže; ”Nijedan čovjek na Sudnjem Danu neće pomaknuti stopala ispred svog Gospodara dok ne bude pitan za četvero; ”Za život u što ga je utrošio, mladost u čemu je proveo, imetak kako ga je stekao i u šta ga je potrošio i znanje da li je radio po onom što je naučio”.

Kako bi se ti osjetio kada bi tebi meleki dolazili i spuštali se dok klanjaš, ili dok učiš Kur’an, kako bi se ti osjećao/la? Ovo postavljam svima nama a pogotovo omladini, takav primjer imamo sa jednim ashabom koji se zvao Seid el-Huderi r,a, iz prve generacije, njemu su meleki dolazili dok je učio Kur’an.

Šta mislite kako li je imao lijep glas, kako bi bilo lijepo da ga slušamo, ali mi smo zauzeti sa raznim pjevačima, i pjevačicama, nemamo mjesta da naučimo jednu suru, ili jedan ajet, jer je sva memorija otišla za pjesme i muziku, potrošili se gigabajti. Hard drajver je ispunjen do kraja.

Zašto omladina neće da nauči osnovne stvari iz svoje religije, osnovna pravila, islamske kvalitete. Zašto svi govore da nemaju vremena, a svaki dan pjevuše, i nauče nove pjeme, čak i na raznim jezicima, ali nikako da nauče jednu suru.

Koliko današnja omladina pročita raznih romana, priča itd, ali malo ili nikako da pročitaju nešto od islamske literature. Zašto ne pročitamo životopis našeg poslanika Muhammeda a,s.

Ubjeđan sam da sad upitamo nekoga da nam nabroji tri najpoznatija romana, ili pisca, ili par fudbalera ili par timova, mnogi od vas bi rekli i više nego što se od njih traži. Ali zato ako bi upitali da na nabroji par knjiga koje govore o Poslaniku, ili neke muslimanske autore koji su ostavili iza sebe okeane znanja, malo bi bilo onih koji bi dali više nego što se traži.

Koliko omladine poznaje istoriju islama? Koliko bi znalo nabrojati deset ashaba, ili deset Poslanika, možda bi neko rekao a zar ih ima toliko!

Dakle ne želim da vas ružim draga omladino ali želim samo da vas podsjetim da probudim u vama želju za islamom, da se vratite Allahu dž,š.

Znam da nailazite na mnoga iskušenja, nudi se sve i svašta na svakom mjestu, lahko se dolazi čak i do naj-opasnijih opojnih pića, droga prostitucije itd.

Oni koji žele da zavedu omladinu na razne načine, oni troše imanja svoja troše imetak svoj samo da bi odvratili od Allahovog puta, oni će sve potrošiti, a zatim će izgubiti, a poslije toga bit će bačeni u džehennem.

Da bi se spasili svih ovih pošasti koji odvode mlade u propast i ponor, prije svega moramo znati da smo Allahovi i da se Njemu vraćamo.

Nesmijemo izgubiti svoj identitet, moramo znati da smo muslimani i da budemo ponosni zato što nas je allah dž,š, počastio da budemo muslimani. Moramo praktikovati islam, kroz namaz, post, zekat i hadž. Posjećivanje džamije, i promjenu društva, jer ako je društvo bolesno teško da se možeš izvući a da ne oboliš istom ili gorom bolešću.

Onaj ko ostavi nešto radi Allaha dž,š, Allah dž,š, mu zamjeni sa još boljim, dakle ako ostvaiš loše društvo u ime Allaha, Allah će ti dati ljepše društvo i bit ćeš puno zadovoljniji i sretniji.

Još se može na ovu temu pisati i govoriti ali ću se zadovoljiti sad za sad sa ovim, dakle jednostvano povratak ISLAMU tu je naš SPAS, tu je naša NADA, i tu je naša BUDUĆNOST.

Molim Allaha dž,š, da nam vrati omladinu, da ih uputi na pravi put, da ih spasi od savremenih iskušenja, i da budu ponosni na Islam. Amin

Imam Sedin Agić, Islamic Center of Bowling Green, Nov. 26. 2011. Prvi Muharrem 1433.

Nudimo vam još jednu sufaru koja je lahka i fino objašnjena

Još jedna sufara koja će vam pomoći da naučite učiti Kur’an, imate vježbe pisanja na bosanskom i na arapskom, a ako opet budete imali problema, obratite se svojim lokalnim imamima da vam pomognu, to će im biti zadovoljstvo.

Želim vam puno uspjeha!!!

Imam Sedin Agić