Category Archives: Videos

Ustrajnost u poslušnosti Allahu dž,š

2d849-imam2bsedinAllah dž,š, je omogućio svojim robovima raznolike puteve blagodati i On jedini ima kontrolu dana i mjeseci. On čini da noć smjenjuje dan a da dan smjenjuje noć. On je sve stvorio sa razlog, On određuje sve i On svodi rač svakom. On je učinio da ovaj svijet bude poput tržišta gdje ljudi idu napred i nazad, neki se prodaju a neki se oslobode i otkupe! Dani su dijelovi i faze ljudskog života, prolazak svakog dana se smanjuje ljudski život te približava nas našoj smrti i našem kraju.

Draga braćo, neki blagoslovljeni dani su već prošli u kojima smo već prošli kroz jednu od faza našeg života. Neka oni koji su činili hajrate u tim danima, zahvale se Allahu dž,š, i neka nastave s tim činom, a oni koji su činili loše neka se pokaju Allahu dž,š, i neka učine teobu i dobra djela. Imam Ahmed r,h, kad je upitan; Kad će biti dan odmora? Rekao je: Onda kad prvi korak bude zakoračen u džennet.

Postoji sreća za one ljude koji čine konstantno dobra djela, upitan je Vjerovjesnik a,s: Koji je čovjek najbolji?” Odgovorio je: Onaj čiji život bude dug, a djela dobra. Rečeno je: Koji je to najgori čovjek? Rekao je: Onaj čiji život bude dug, a djela loša. Imam Tirmizi. Od dova Allahova poslanika a,s bila je i dova: Učini nam život povećanjem svakog dobra i učini nam smrt rahatlukom od svakog zla. Imam Muslim.

Postoje znakovi koji nam ukazuju na primljenost dobrih djela, kao što postoje znakovi koji ukazuju na neprimljenost teobe i pokajanja. Znak lošeg djela je da počiniš odmah drugo loše djelo. Zato, čini dobro kako bi nastavio činit dobro, jer znak za primljeno djelo je njegov kontinuet. Kad se učini loše trebalo bi poslje učiniti neko dobro djelo kako bi izbrisao loše. Kaže uzvišeni u suri Hud 114: I obavljaj molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele.

Biti ustrajan u pokornosti i kontinuetu te pridržavanju Allahovih dž,š, naredbi su karakteristike vjernika. Kaže uzvišeni u suri Fussilet 30: Onima koji govore: “Gospodar naš je Allah” – pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: “Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan. Allah dž,š, je naredio svom poslaniku a,s, i vjernicima da budu ustrajni u svom vjerovanju, u suri Hud 112 Allah dž,š, kaže: Ti idi Pravim putem, kao što ti je naređeno, i nek tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i obijesni ne budite, jer On dobro vidi ono što radite.

Ustrajnost u vjeri su ustvari vrata ka blagodatima i uspravnosti u svim sferama. Allah dž,š, kaže u suri El-Džinn 16: A da se Pravog puta drže, Mi bismo ih vodom obilnom pojili. U hadisu kog bilježi imam Muslim od Sufjana bin Abdullaha As-Sekafija r,a, da je rekao; Rekao sam poslaniku a,s,: Kaži mi riječ o islamu, tako da nemam više potrebe da ikog pitam pored tebe? Poslanik a,s, reče: Reci ja vjerujem u Allaha i na tom ustraj.

Budi ustrajan u pokornosti svome Gospodaru u svakom vremenu i prostoru! Kaže uzvišeni u suri Hidžr 99: i sve dok si živ, Gospodaru svome se klanjaj! Nemoj biti od onih koji obožavaju Gospodara samo u nekim sezonama i onda okrenu leđa svom Gospodaru.

Draga braćo, pobožni ljudi imaju strah za primljenost svojih djela. Imam El-Hasan El-Basri kaže: Sreo sam se sa ljudima koji su se toliko bojali, da njihova djela ne budu odbačena, čak su neki od njih osjećali se da nisu spašeni čak i ako bi udjeljivali onoliko koliko bi zemlju ispunilo u ime Allaha.

Zato neka se niko ne diči sa svojim djelima, jer ti ne znaš jesul primljena ili odbačena. Isto tako ne osjećaj se sigurno i spašeno od svojih grijeha, jer ne znaš jel ti oprošteno ili nije! Neka niko ne bude ponosan svojim djelima, jer se može dogoditi da bude razočaran na kraju. Ponos vodi ka iluziji, ka pogrešnom osjećaju i na kraju Allahovom planu, odbijanje činjenja dobrih djela i zaboravljanje loših. Ibn Mes’ud kaže: Dvije stvari uništavaju čovjeka; Očajavanje i oholost, ponos.

Kaže uzvišeni u suri Nahl 92: I ne budite kao onā koja bi svoju pređu rasprela kad bi je već bila čvrsto oprela, i ne služite se zakletvama svojim da biste jedni druge prevarili samo zato što je jedno pleme mnogobrojnije od drugog. Traži pomoć od Allaha dž,š, u prevazilaženju ponosa sa podcjenjivanjem svojih dobrih djela, nek te bude strah da Allah dž,š, ti ne oduzme blagodati onda kad si odsutan od Njegovog spominjanja.

Seid bin Džubejr je rekoa: Čovjek je ušao u džennet kao rezultat grijeha a drugi je opet ušao u vatru kao rezultat dobrog djela! A kad su ga upitali kako to; rekao je: Prvi čovjek je počinio grijeh ali ga je uvjek bilo strah grijeha, te ga bilo strah od Allaha zbog tog grijeha, pa je Allah učio da uđe u džennet zbog strahopoštovanja. Drugi je radio dobro i uvjek je bio pun sebe toliko da je Allah dž,š, uništio njegova djela te ga uveo u vatru.

Zato očuvaj djelo koji si učino u mjesecu ramazanu, budi iskren, traži oprosta i zadovoljstvo Gospodara. Ljudi inače po prirodi čine grijehe, ali ono što je uništavajuće je ustrajnost u činjenju grijeha. Zato naka svako stavi Božije pravo koje je između njega i Gospodara, i Allah će staviti pravo između Sebe i svog roba.

Spominje se u jednom događaju od Ebu Dža’fera As-Saiha, da je Ebu Muhammed bio trgovac koji je pozajmljivao ljudima novac. Prolazio je pored djece koja su se igrala a djeca su govorila jedan drugom; On je čovjek koji uzima kamatu! Naćulio je svoje uho i rekao: O Gospodaru! Moja tajna je došla čak do djece na ulici. Otišao je kući uzeo sav svoj novac i rekao: Gospodaru, bio sam pozajmljivač a sada kupujem svoju slobodu! Ujutro je podjelio sav svoj imetak kao sadaku te se posveto ibadetu.

Ebu Sulejma Et-Temimi je rekao: Čovjek može počiniti grijeh tajno ali se odrazi na čovjek javno te nosi sramotu tog djela na sebi.

Imamsedin / 16-Juni-2016 / 12-Ramazan-1437

Continue reading

Advertisements

Ramazan izgradnja dohovne izdržljivosti

Ramazan izgradnja dohovne izdržljivosti

Za samo nekoliko dana ćemo dočekati sa dobrodošlicom mjesec ramazan, mjesec bereketa, nagrade i oprosta. To je mjesec u kom se ima za cilj njegovati takvaluk i bogobojaznost, da probudi budi naš duh ibadeta te da ojača naš iman i vjerovanje koje je izblijedio od prošlog ramazana. Kaže uzvišeni u suri Bekare 183: O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.

S početkom ramazana, mi ustvari započinjemo i djela ibadeta koji je specifičan, jer nije naređen ni u jednom drugom mjesecu osim u ramazanu. Od momenta kad započnemo postiti, mi se nalazimo u strateškoj poziciji da povećamo svoj status kod Allaha dž,š. Poslaik a,s, kaže: Zadah postača je Allahu dž,š, draži od mirisa miska. Imam Buhari. Ovaj hadis nas podsjeća da Allahova ljubav prema nama se povećava onda kada ulažemo svoj trud u discipliniranju i odgajanju samih sebe, od raznih prohtjeva i svakodnevnih užitaka.

I zbog toga, poslanik a,s, je obećao svim onima koji poste u hadisu; Zaista oni koji poste, onda kada se mrse (prekidaju post) ima dova koja se ne odbija. Imam Hakim i Taberani. Post je izvanredno vrijeme za nas, zato nemoj da taj dio vremena prokockamo, kako nam se nebi kojim slučajem iman smanjio ili da se udaljimo od Gospodara.

Dok postimo i tražimo od Allaha dž,š ono što želimo, ne čini ništa od onoga što može da utječa na nas i na naš cilj. Možda mnogi od nas poste ali ne izbjegavaju neka manja djela koja bi možda mogla utjecat na nas ili posljedice koje se mogu desiti.

Kako se ramazan približava, navlažimo svoj jezik sa salavatima i zikrom. Nek nam se oči ohlade sa ajetima i Kur’anom, kojeg možda nismo učili redovno tokom prošle godine. Po noći, pokušaj da obavljaš teravih namaz. Obaveži se (stavi sebi u obavezu) da činiš dobra djela, te se fokusiraj kako da se približiš svome Gospodaru tim djelima. To je zbog toga što, kad naši stomaci postanu prazni i dok naša tjela odmaraju od probavljanja hrane, naša srca i naš razum mogu se koncentrisat puno bolje onda kad obavljaju dobra djela. U namazu smo fukusirani mnogo bolje, čak i onda kada činimo zikr, naša srcu su u stanju da osjete i prihvate riječe dok učimo zikr.

Trudimo se da pronađemo i postignemo nagradu noći kadr, te Allahov oprost, oprost ne počinje samo u deset zadnjih noći već od samog početka. Ono što mi tražimo od Allaha dž,š, je blagodat i nimet dženneta što je mnogo više i izvan onoga što nam ovaj svijet nudi. Ono što mi od Njega tražimo je, oprost za sve naša grijehe i konstantne greške.

U svakom slučaju ne bi smjeli praviti računicu i čekati samo na zadnjih deset noći ili čak samo 27 noć. On uzvišeni želi od nas da od Njega tražimo oprost tokom cijelog ramazana i da činimo dove. Sjeti se šta Uzvišeni kaže u suri Ali Imran 133-134: I nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju a Allah voli one koji dobra djela čine.

Prije ulaska u ramazan, pokušaj da oprostiš drugima! Nadajući se kad to uradimo, da će i nama Allah dž,š, oprostiti! Iskoristi ovu priliku da upališ žar ili fitilj sa svojom famelijom koja je možda bila ugašena tokom godine. Ojačajmo rodbinske, komšijske te prijateljske veze, jer kad mi to uradimo onda se možemo nadati da i Allah dž,š, popravi našu vezu s Njim Uzvišenim.

Ramazan nije mjesec ljenosti i fizičke neaktivnosti, umjesto toga to je mjesec marljivosti i rada. Ako radimo svakodnevno za luksuz ovosvjetskog prolaznog života, onda šta nas sprečava da damo sve od sebe za budući vječni svijet?! Allah dž,š, nam daje mnogo prilika da zadobijemo bonus poena i mnogostruke nagrade, te privilegije u mjesecu ramazana.

Zato pokušajmo da iskoristimo vrijeme u ramazanu, molimo Allaha dž,š, da ne budemo od onih za koje poslanik a,s, kaže da su gubitnici i propalice! Čovjek će biti gubitnik ako mu ne bude oprošteno u ramazanu. Imam Tirmizi.

Imamsedin / 03-Juni-2016 / 27-Sha’ban 1437

Poruke iz Sure Džumuah 1 dio

Sura Džumuah

Sura El-Džumuah – petak- ima svega 11 ajeta! Dakle na izgleda vrlo mala i kratka sura, no, međutim kada pogledamo u njen sadržaj, puke i poruke onda tek shvatamo njemu veličinu i dužinu.!

يُسَبِّحُ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّـهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّـهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji hvali Allaha, Vladara, Svetoga, Silnoga, Mudroga! On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi, i drugima koji im se još nisu priključili – On je Silni i Mudri. To je Allahova milost koju On daje onome kome hoće – a u Allaha je milost velika.

Ovo su prva 4 čjeta iz kojih učimo sljedeće; Sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji hvali Allaha dž,š. Hvala prije svega Vladara tj; Allaha dž,š, hvali Svetoga i Silnoga i Mudrog Allaha dž,š, Jer je jedini Vladar, istinski vladar Allah dž,š, Koji je i Svet, Koji je i Silan i Koji je Mudar, sve je to Allah dž,š.

Takođe učimo iz ovih ajeta; Da je On dž,š, poslao poslanika jednog od nas, koji je dobro poznat ljudima njegova narav, porjeklo i ponašanje, Njegova Mudrost je da takvog poslanika pošalje ljudima, tako da ljudi nebi imali dileme u ono što taj poslanik govori i čemu poziva. A zašto ga je poslao? Iz razloga da nam kazuje ajete iz Kur’ana, da razumijemo Kur’an da ne budemo od onih koji imaju uputu a ne razumiju je! O tome se govori u nastavku ove sure!  Da nas poduči knjizi tj; Kur’anu, te da nas poduči mudrosti tj; Sunnetu njegovom, jer je i sunnet jedna vrsta objave, a to je ujedno i mudrost, ono što nam danas fali je mudrost.

Prije slanja poslanika Muhammeda a,s, ljudi su bili u očitoj zabludi, sljedili su svoje strasti, svoje prohtjeve, svoje običaje i tako gradili i izgrađivali bolesna društva, a šta vidimo danas, koliko nas je danas da sljedimo svoje prohtjeve, svoje običaje, svoje kulture, sljedimo sve osim onoga što bi trebali sljediti a to je Kur’an i Sunnet poslanika a,s.

To je Allahova Milost! Dakle Allahova Milost je da Njega sve hvali i na nebesima i na Zemlji, koji je jedini istinski Vladar, koji je Sveti, Silni i Mudri, Allah dž,š. To je stvarnost i suština blagodati! To je Allahova Milost što nam je poslao poslanika Muhammeda a,s, koji je nama poznat, znamo njegovu porodicu, njegovo pleme itd. To je Allahova Milost Što nam je poslao poslanika koji će nas očistiti od stranputica, i koji će nas podučiti istini Kur’anu i koji će nas podućiti mudrosti, čak i ako smo bili na zabludi ipak ima selameta za nas, samo moramo postupiti onako kako nam poslanik a,s, kaže. A tako i oni koji dođu kasnije koji će se priključiti ovim prvima i to je Allahova Milost! Jer je On dž,š, Silni i Mudri. To je Allahova Milost; što nam daje konstantno, i stalno nam ukazuje na pravi put.

To su Allahove blagodati koje ukazuje i daje onimo kome On hoće.

Molim Allaha dž,š, da nam podari da ustrajemo na putu istine, amin.

Imati povjerenja u Allaha dž,š

Imam Sedin Agic Ključ ihsana, dobročinstva i perfekcije djela kojeg činimo i vrata koja otvaraju dobrotu je svakako povjerenje, ”imati povjerenje u Allaha dž,š”. A šta to znači imati povjerenje u Allaha? Ovo je vrlo lahko reći, ja imam povjerenje u Allaha. Ali je puno teže to praktikovat sa srcem i nefsom, uvjek i svaki dan u svim situacijama.

Imati povjerenje u Allaha dž,š zajtjeva potpuno prakriciranje i ozbiljnost, jer, imati povjerenje nije slogan ili moto, niti je lijepa teorija. Povjerenje u Allaha dž,š, znači da stavimo sve svoje stvari koje volimo i koje ne volimo na stranu, da naš ego bude po strani, i da radimo ispravne stvari. Da sve to radiš sa čvrstim uvjerenjem i ubjeđenjem da Allah dž,š, zna najbolje, i da Allah daje rezultat ma šta čovjek imao od predrasuda i mišljenja.

Većina nas ne govori arapski, zato moramo se potruditi da razumijemo neke termine koji se koriste u religiji. Nekada se riječi koriste na neadvekatan način, i to je sve što imamo. Te je vrlo lahko da ima nešto što se izgubi u prevodu. Iman, vjerovanje u arapskom ne znači samo vjerovanje. Nije dovoljno da vjeruješ da Allah postoji, iman ili vjerovanje podrazumjeva elemenat povjenja odnosno sigurnosti. Da imaš iman je ustvari da imaš vjeru u Allaha dž,š, odnosno da imaš povjerenje u Njega i da se On brine o svemu.

Ovo se ne dešava preko noći, moramo raditi na tome i moramo izgrađivati i imati povjerenje u Allaha. To je iman. Allah dž,š, se brine o nama, On je naš zaštitnik, jer mi imamo iman u Njega, mi stavljamo svoje povjerenje u Allah dž,š, prije svega drugog, Kur’an nas napominje na to u suri Isra 96 i suri R’ad 43: Reci: Allah je dovoljan svjedok meni i vama. Reci: Meni i vama dovoljan će biti kao svjedok Allah. I u suri Ahzab 3: Allah je zaštitnik dovoljan.

Kur’an nam konstatno urgira i napominje kao vjernicima da imamo povjerenje u Allaha dž,š. Ali mi kao ljudska bića to zaboravljamo! Arapska riječ za ljudski rod je INSAN. Jedno od značenja je da često zaboravljamo ili zaboravko! Zato nam Kur’an i govori da često spominjemo Allaha jer je to najbolji lijek za zaboravljanje. U suri Ra’d 28 Allah dž,š, kaže: One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju!

Uzmimo za primjer kad se susrećemo sa financijskim problemima, šta radimo? Mnogi od nas odmah idu u bankuu da se konsultuju sa manadžerom, ili neki imaćni bogataš ili neki bližnji rođak i td. Ali većina nas, najzadnje što uradimo je da se obratimo Allaha dž,š i da od Njega tražimo pomoć! Izgleda kad sve ode u vodu, kad nam bankari zamašu glavom ili naši prijatelji nam iskažu izvinjenje, tek tada se vratimo Allahu, zar nije tako? Zar ne bi trebalo biti obrnuto? Zar ne bi Allah trebao biti prvi, a ne zadnji! Ali to smo mi; zaboravko ili insan! Ali opet Allah dž,š, nas voli, i On prašta i pomaže.

Da naučiš kako da imaš povjerenje u Allaha, moramo isčitavati prve dane historije islama. Poslanik  Muhammed a,s, i njegovi ashabi, oni su morali trpiti velike tegobe prije nego im pomoć dođe od Allaha dž,š. Trpljenje tegoba sa velikim strpljenjem je jedna od najosnovnijih djelova imana, vjerovanja i povjerenje u Allaha dž,š. Jedino u krizama mi iskazujemo ono što je u nama! Kad nas snađe kakav belaj, jel paničimo ili ne? Da li to ipak prihvatamo kao iskušenje, da li pstupimo ispravno pa i ako se nalazimo u bolnoj situaciji? Ovo je kiselo iskušenje! Iskreni vjernik uvjek radi ispravno u svakoj situaciji koja ga snađe, čak i onda kada to izgleda da je protiv samih nas i naših interesa, jer nam Allah dž,š, naređuje da budemo pravedni i da budemo fer prema svemu i svakom.

U suri Nisa 135 Allah dž,š, urgira na nas da budemo uvjek fer i pravedni prema svakome. O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan, ta Allahovo je da se brine o njima! Zato ne slijedite strasti – kako ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedočili ili svjedočenje izbjegavali – pa, Allah zaista zna ono što radite.

Onda kad kažemo nešto ili slažemo, onda kad nekog prevarimo, onda kad nekog iskoristimo nečiju slabost ili nevolju, tada ustvari mi izdajemo svoju vjeru i tada ustvari pokazujemo svojue ne povjerenje u Allaha dž,š. Zapamti da se samo prije na dvije hefte ramazana, u noći ”Lejletul Berata” polovina mjeseca Ša’bana Allah dž,š, određuje svačiji RIZK, svačiju nafaku koja će mu doći naredne godine. Ma šta mi uradili, mi nemožemo povećati našu nafaku. Ovo je od velike važnosti za nas da se toga sjetimo, to je stvar Allahove odredbe. Niko nemože zaraditi više niti manje pa ni jednu žutu banku osim onoliko koliko mu je određeno.

Jedino što mi možemo imati od toga je; kako smo to zaradili? Jesmo li to zaradili na halal ili haram način? I to je od najvažnije stvari i ono što moramo voditi računa. Allah je odredio tačno koliko će ko od nas imati, i to se nemože promjenuti. Sve što dolazi bez poštenja, neće nam ništa uvećati naš imetak, to će nam samo donjeti Allahovu srdžbu i Njegovo nezadovoljstvo.

Draga bbraćo ima jedan ajet koji nam donosi insipraciju u suri Talak 2 u kom Allah dž,š, kaže: A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći. i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.

Ovaj ajet nas napominje na plod imana i vjerovanja, ovo je Allahovo obećanje onda kad mi imamo puno povjerenje u Allaha. Nije čudno zašto se ovi ajeti spominju na samom početku ove sure koja se zove Talak ”razvod” to je njena tema. Dakle razvod je legalan, u islamu je dozvoljen, ali je ipak ono što Allah dž,š, najviše mrzi!  Ond kad brak dođe do kraja, tada postane teško i mužu i ženi da budu fer jedno prema drugom i da budu pravedni. Zato Allah dž,š, govi obadvoma da imaju povjerenje u Allaha, i da se ne osjećaju ljuti i da ne osjećaju gnjev. Jer kakva god situaciju bila teška, ipak Allah dž,š, nam obećava izlaz i nje, pod uvjetom; da imamo povjrenje u Allaha.

Zamisli dragi brate da radiš posao o kom si sanjao, ”posao iz snova” i jedan dan ti se kaže da tvoj posao više nije u potrebi! Igubiš posao, šta bi bilo prvo što bi trebao učiniti?  Većina od nas bi otišla online i potražila drugi posao, prepravili svoj CV i poslali bi ga sa novim aplikacija za posao. Ovo je najlogičnije što čovjek može uradit. Ali jedan učenjak nam daje savjet: Onda kad se nađeš u teškoj situaciji, duboko uzdahni i okreni se Allahu dž,š; reci; Mi smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti. Imaj vjere u Boga vjeruj u Allaha! To je pravo vjerovanje. Prije nego što išta uradiš, podjeli sadaku; ako imaš $100 koje si sačuvao za sebe, podjeli 5 ili 10 u sadaku. Jeti se da ima neko ko nema ništa i kojem je potrenije nego tebi. Pokucao si na vrata, ali to nije kraj svijeta. Onda kad shvatiš da ima na milione ljudi oko tebe koji su u težoj situaciji nego ti, tada ćeš shavtiti da ustvari to i nije veliki problem. I kad budeš ubjeđen u Allahovo povjerenje, da će ti Allah pomoći, tada sav tvoj trud i iskustvo postaje akt i djelo ibadeta.

Kad to uradiš, tek tada kreni da tražiš novi posao. Kaže učenjak; ja vam obećavam ako budete imali sigurno povjerenje u Allaha, Allah dž,š, će vam sigurno otvoriti vrata na onim mjestima za koje ste se najmanje nadali, bit ćeš nagrađen sa boljim poslom.

Sjetite se hadisa poslanika Muhammeda a,s, u kome kaže: Pazi Allaha pa ćeš Ga imati stalno pri ruci. Sjeti se Allaha kad si u obilju, Allah će te se sjetiti kad si u oskudici. I znaj, da ono što te je mimoišlo nije te moglo zadesiti, a ono što te je zadesilo nije te moglo mimoići. Znaj, zaista je pobjeda u strpljivosti, izlaz u nevolji a olakšica u tegobi. Imam Tirmizi.

Imamsedin /Maj – 6 – 2016 / Redžeb 29-1437

Koji izbor muslimani imaju na zapadu!

Imam Sedin Agic Ova teme je postala posebno važna, s obzirom na delikatnu i opasnu situaciju u kojoj se mi muslimani nalazimo ovih dana. Moderni svijet je okupirao ljude različitih kultura u jedno veliko selo, a mi muslimani na zapadu moramo napraviti neke ključne odluke u našim odnosima sa susjedima u užoj i široj zajednici.

U SAD ima oko 7 miliona muslimana od ukupnog stanovništva, ipak smo mala zajednica u odnosu na broj. Međutim, mi nismo prvi muslimani koji se suočavaju sa izazovom koji žive kao manjina na zapadnom sekularnom okruženju.

Prisjetimo se da je i poslanik a,s koji je bio vođa prve muslimanske manjine koja je još i bila u vrlo neprijateljkim plemenskim zajednicama. Mekanske kurejšije su bile ogorčene protiv islama, oni su progonili muslimane i to poprilično na mrkotrpan način, čak šta više, postojala je realna opasnost da bi islam mogao biti zbrisan u potpunosti.

Kao mjera opreza, poslanik a,s, je poslao malu delegaciju u Abesiniju, oni su postali prva muslimanska manjina u prijateljskom kršćanskom društvu. Tu je bio mudar, pravedan i tolerantan kralj koji je učinio dobrodošlicu i koji je garantovao njihovu sigurnost.

U proteklih pola stoljeća, manjak radne snage u Britaniji SAD i Evropi su doveli muslimanske imigrante u velikom broju. Turci su došli u Njemačku, Alžirci i Marokanci u Francusku i Pakistanaci i drugi u Britaniju i SAD.

Uz to, došlo je stalan protok studenata i profesionalnih muslimana koji žele da unaprijede svoje karijere, kao i politički azilanata koji su pali u nemilost svoje vlade. Dok Europi i Sjevernoj Americi koristi od ovog priliva stručnih kadrova iz muslimanskih zemalja, nove zajednice moraju se suočiti sa nekim teškim odlukama: Mnogi od njih nisu upoznati sa zapadnim načinom življenja, kulture itd. Često njihov dolazak nije dobro-doašao ili nije za pohvalu. Kako bi mi trebali da odgovorimo na to?

Muslimani koji dolaze na Zapad su uglavnom odabrali jednu od 3 opcije: Asimilacija, Izolacija ili selektivna interakcija.

1.Asimilacija ili Izjednačavanje: Oni koji su odlučili da se asimiliraju, obično pate od masovnog kompleksa inferiornosti odnosno manje vrijednosti. Oni napuštaju svoj identitet; oni oponašaju kulturu domaćina zajednice na svaki mogući način. Njih je sramota ko su i odakle su došli. Oni poriču svoje porijeklo i oni pokušavaju da budu malo smeđi Englezi ili malo smeđi Evropljani.

2: Izolacija: U drugoj grupi, koji su izabrali izolaciji, su užasnuti onim što vide što je postalo od prve grupe. Oni ne žele da nestanu u kulturnom smislu. Oni žele da sačuvaju svoj islamski identitet, koji često brkaju sa svojim kulturnim i etničkim identitetom. Nadalje, oni misle da je najbolji način da se zaštiti islam i njihov muslimanski identitet je ustvari da nemaju nikakav kontakt, ili da imaju minimalan kontakt sa svojim nemuslimanskim susjedima, samo onoliko koliko je njima potrebno.

Taj strah od ovih izolacionista je razumljiv, ali to ne može biti rješenje!. Islam ne može biti skriven kao neka dragocjena istorijska relikvija u muzeju (ili ukras). To se nikada nije ni smatralo da bude religija geta, islam nije religija samo za “nacionalne manjine”. Islam je religija za cijelo čovječanstvo, za sva vremena i sva mjesta. Allahu je prava vjera jedino islam.

3: Selektivna Interakcija: Treća grupa je izabrala srednji put, selektivne interakcije. Oni vjeruju da muslimani mogu i treba da se slobodno udružuju s ljudima drugih vjera, ili čak sa onima bez vjere, kao što može biti slučaj. Oni se osjećaju ugodno sa svojim susjedima, kod kuće, na poslu i u slobodno vrijeme, tako da mogu njegovati prijateljstvo koje koristi obje strane. Ova grupa ima za cilj da se prilagode zapadnom društvu, apsorbuje na dobro i utječe na dobro a izbjegava loše i lošeg uticaja.

Također, ova grupa smatra da njihova interakcija omogućava muslimanima da generiše islamski utjecaj na naše susjede i sugrađane. Šta je ispravan izbor za nas? U Suri El-Enbija 127, Kur’an opisuje misiju našeg pslanika Muhameda a,s u ovim riječima: “Mi smo te, [O Muhammad] poslali, samo kao milost svim narodima“. A Allah je rekao u suri Ali Imran 19: Allahu je prava vjera jedino islam.

Jasno je draga braćo, da Islam nikada nije bio namijenjen za bilo koje rase ili grupe. Islam je za cijelo čovječanstvo od samog početka, za sva vremena, i za sva mjesta. To je naša dužnost kao muslimana da ga dijelimo s drugima. Postavlja se pitanje kako? Kako ćemo pokazati drugima ljepotu vjere? Kako ćemo ih uvjeriti da islam ima najbolja rješenja za probleme našeg vremena?

Uzmimo naše zlatne primjere iz naše vlastite istorije. Da je poslanik Muhamed a,s ograničavao svoju pažnju samo prema muslimanima, islam se ne bi proširio kao što je to danas. Naš poslanik Muhamed a,s započeo je svoju misiju i nastavio do kraja svog života, pripovijedanje, učenje te odličan lični primjer, svojim prijateljima i neprijateljima, muslimanima i ostalim isto tako. “Zaista u Allahov Poslaniku, imate najbolj primjer”. Nije bilo kontradikcija u onome što je govorio i u onom što je on radio. I riječi i djela su iste supstance. U stvari, delo je vidljiva riječ.

Promjene

Promjene

Zahvala Allahu dž,š, Gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na poslanika Muhammeda a,s, njegovu porodicu uzorite i čestite ashabe i sve sljedbenike do Sudnjeg Dana.

Vidimo draga braćo da svako ovih dana poziva u promjene! Prave se razni pokreti, razni mitinzi i prezentacije! No, međutim postavlja se pitanje nama ”hoćemo li se mi promjenuti! Hoćemo li poraditi na sebi?

Allahova dž,š, je volja i Njegovo pravilo da onaj ko posije dobro i obrat će dobro, a onaj ko sije loše će isto i obrati loše! Kaže uzvišeni u suri Zilzele 7-8: Onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga.

A što se tiče muslimana, kakvo god nas dobro potrefi znamo da je to blagodat od Allaha dž,š. Jer musliman zna da on ne zaslužuje ništa od Allaha dž,š, i da će ga njegovo vjerovanje i ubjeđenje dovesti do zahvale Allahu dž,š. Isto tako ako ga kakvo zlo zadesi on će istrajati i tražit će nagradu od Allaha dž,š, jer zna vjernik da je rezultat činjenja lošeg djela, ustvari podizanje na veći nivo na Ahiretu. Rekao je uzvišeni u suri Šura 30: Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti. Kao što uzvišeni kaže u suri Ra’d 11: Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće jedan narod kazniti, niko to ne može spriječiti; osim Njega nema mu zaštitnika.

Muslimani kroz historiju su prolazili kroz razna vremena i periode, neki su bili teži od nekih drugih u iskušenjima i čak su bili protjerivani i izgonjeni. Ali su učinili nešto važno a to je ”učinili su iskreno pokajanje” vratili su se znanju i vjeri, vratili su se Allahu dž,š. Tada su povratili sigurnost, ponos i čast, jedinstvo koje je bilo predvođeno praksom islama. Danas, iskušenja i belaji su veliki za današnji ummet generalno, ali ipak ostaje neosporna istina da se stanje kasnijih generacija neće popraviti osim sa onim s čim je se popravila i prva generacija, a to je ”POKAJANJE”.

Zato optuživati neprijatelje islama za ove belaje i iskušenja i oslobađanje muslimana za neodgovornost za svoje stanje je neprihvatljivo i nezamislivo. Kako da tražimo da neko drugi riješi naše probleme! Ko je odgovoran da riješi naše probleme? Riješenje za naše probleme nalazimo u Kur’anu i Sunnetu poslanika a,s, u vođama i predstavnicima muslimanskih skupina, imamima i učenim da se ljudima kaže istina, i da se potpomognu u rađenju generalnog dobra te upozorenje na loše i odvraćati od lošeg. Ovo je velika odgovornost koja zahtjeva jaku volju i iskrenost.

Draga braćo! Kad god neko iskušenje i belaj zadesi neku zajednicu, prvo što treba svako uraditi je da učini iskreno pokajanje ili teobu. Kaže uzvišeni u suri Nur 31: I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. U ovom ajetu je imperativ, što značoi da nam je se obaveza svima kako pojednincima tako i grupama da se pokajemo!

Svaki muslim bi se trebao iskreno pokajati, ako bi neko kojim slučajem rekao: Šta pokajanje ima samnom i mojim osobnim stanjem i kako se odslikava na ostatak muslimana!? Takvom bi se trebalo reće; da je izvor svakog dobra i rezultat svakog dobra ustvari pokornost i poslušnost Allahu dž,š, a isto tako svaka korupcija i nepokornost je izvor ustvari neposušnosti prema Allahu dž,š. Isto tako bi mu se trebalo reće; da pokajanje pojedinačno donosi veliko dobro i smanjuje propast muslimana.

Dini islam naređuje muslimanima da budu ujedinjeni i isto tako islam nam zabranjuje da se razjedinjujemo! Interesantna je ova činjenica, islam nam govori jedno a mi ipak radimo drugo! Kaže uzvišeni u suri Ali Imran 103: Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!

Takođe nam uzvišeni govori u suri El-Enfal 46: i pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih.

Dok islam naređuje jedinstvo između muslimana to nikako ne znači da mi možemo napadati one koji nisu musliamani ili da im branimo njihova prava u kojima oni uživaju pod islamskom vlašću. Ako bi ovo mnogi ne muslimani razumili, onda oni nebi optuživali islam zbog nekih zlodjela muslimana. Kaže uzvišeni u suri En’am 151: Reci: “Dođite da vam kažem šta vam Gospodar vaš propisuje: da Njemu nikoga ravnim ne smatrate, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju, zbog neimaštine, ne ubijate, Mi i vas i njih hranimo – ne približujte se nevaljalštinama, bile javne ili tajne; ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva – eto, to vam On preporučuje da biste razmislili.

Bojmo se Allaha, budimo bogobojazni , tražimo da budemo u Njegovoj blizini čineći dobra djela a ostavljajmo zabranjeno. Pošalji sebi kakvo dobro za Ahreta prije smrti kako bi ga pronašao jer kaže uzvišeni u suri El-Hašr 18: O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite.

Pripremi sebi odgovore koji će te spasiti na Dan Proživljenja! Poslanik a,s, je kazao: Ni jedan čovjek na Sudnjem Danu se neće pomjeriti sa svog mjesta sve dok ne bude upitan; o svom života kako ge je proživio, o mladosti ušta ju je potrošio, o bogatsvu kako je zaradio i gdje ga je potrošio, o znanju i da li je postupao po njemu!.

Imamsedin April 22nd 2016 – Rajab 15th 1437

Muslimanska omladina – Borba za održavanje islamskih ličnosti

Muslimanska omladina – Borba za održavanje islamskih ličnosti

Imam Sedin Agic Ne postoji ništa više bolno nego da vidimo naše mlade kako odrastaju usred neislamske atmosfere kao vodeće, u nekim slučajevima, da muslimanska mladež izgubi islamski identitet, njihove vrijednosti, pa čak i njihove Din i vjeru. Kad analiziramo zašto mladi odstupaju od vjere, jednostavana, ali zastrašujuća činjenica je dovela do svjetla – da je uzro uticaj prijatelja koji ih okružuju. Zadatak izborom pravih prijatelja je od suštinske važnosti za očuvanje našeg identiteta. Družiti se sa čestitim muslimana je jedan od preduvjeta za ostanak na putu pravom i zadovoljavanju Allaha dž,š.

Većina nas se trudi da očuvamo naš vjerski identitet unutar naše porodice, mi ponekad i negledamo naše mlade s kim se druže van kuće ili dok su na kompjuteru. Islam nam je dao mapu puta za navigaciju kako bi bili u stanju da uspijemo i na dunjaluku i na ahiretu!

Boravak u korektnoj ili ispravnoj atmosferi: Održavanje korektne atmosfere je od vitalnog značaja za muslimane da bi mogli izbjeći odstupanje od pravog puta. Atmosfra u kojj se nalaze mladi danas je utvari korumpirana, gdje su teme razgovora obično vrte oko suprotnog spola i “pokazivanjea ili hvalisanja” jedni drugima. Ova vrsta atmosfere služi samo da uzruja ljudski nefs i da ih potencijalno odvodi dalje od islama i islamskih vrijednosti!

Prenosi se da je poslanik a,s, rekao: “Primjer dobrog druga i lošeg druga je kao primjer prodavča miska i onoga koji puše u kovački mijeh; prodavač miska ili će ti ga pokloniti, ili ćeš ga od njega kupiti, ili ćeš barem od njega osjetiti lijep miris, a onaj koji puše u kovački mijeh ili će ti spaliti odjeću, ili ćeš od njega osjetiti ružan miris.” (El-Buhari) islam priznaje da prijatelji imaju jak utjecaj na ljude i da će njihovo prisustvo utjecati na njihihovu vezu sa Allahom dž,š. Poslanik a,s, kaže: ”Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, zato pazite koga uzimate za prijatelja i skim se družite.” (Ebu Davud, Tirmizi)

Svaki musliman bi trebao da izabere sebi prijatelja koji će ga posavjetovati i napomenuti o Allahu dž,š, a ne koji će ga navoditi na put šejtana. Zato je važno za muslimana da izabere dobrog prijatelja.!

Ljubav između dva muslimana koji su prijatelji je takva ljubav da će se povjeriti jedan drugom, pomoći jedan drugom u vremenu kada je potrebno, koji će ojačavati jedan drugog spominjanjem Allaha i koji će raditi i djelovati šire. Imam buhari bilježe da je poslanik a,s, rekao: Ako neko voli brata muslimana u ime Allaha dž,š, neka mu to kaže jer to pomaže i jača ljubav među njima.

Uloga roditelja: Dio ostanka u ispravnoj atmosferi je svakako uloga roditelja u sinovom ili kćerkinom životu. Roditelji su odgovorni za prijatelje svje djece. Najčešća greška roditelja je ograničavanje svoje uloge u porodici na dobavljača fizičkih potreba, što vodi u većini slučajeva u disfunkcionlanu vezu između roditelja i djece!

Karakteristike islamkog prijateljstva: islam je definirao prijateljstvo na način da mnogi od nas na zapadu nisu navikli. Islam zasniva veze i odnose ne na iskorištavanju u ovosvjetskoj sferi i poslovima, već u našoj borbi za uspjeh na Ahiretu, tražeći Allahovo zadovoljstvo, te tako prepoznati značaj takvih odnosa i postaviti smjernice za nas da pratimo kako da ih održavamo:

Voljeti prijatelje radi Allaha dž,š, to znači da ćemo poduzeti određene mjere u pomoći prijatelju i tako dalje održati naš odnos s njima u ime Allaha, iako oni mogu ići protiv naših ličnih interesa. Poslanik a,s, je rekao: Ko god želi da okusi slat imana (halvu vjerovanja) neka voli osobu samo u ime Allaha. [Ahmad]. Zato učenjaci kaže da je ljubav koja je osnovana na vjeri i islamskim principima jača veza nego li ona po krvi. jer Uzvišni jasno kaže: Zaista su vjernici braća! – Dakle oni koji su zasnovali svoju ljubav u ime Allaha dž,š, kao što su to bili ashabi, onda je to istinska ljubav!

Velikodušnost i ljubaznost – biti džometan i plemenit, djeliti bogatstvo s drugima se ohrabruje u islamu. Ovo izgrađuje povjerenje i bliskost među ljudima. Imam Buhari prenosi da je Poslanik a, s, rekao: Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok ne bude volio svome bratu ono što voli sam sebi. [Buhari]

Davanje poklona je također preporučeno od strane Poslanika a, s, i on je objasnio da jača odnos među ljudima. Imam el-Buhari prenosi da je Poslanik rekao: Poklonite poklone (hedije) više ćete se voljeti.” [Buhari]

Prikrivanje grešaka prijatelja: Važno je da se prikriju mane prijatelja. To ne znači da ćemo ih ignorisati; to znači da mi savjetujemo našu braću i upozoravamo ih na njihove grešake, i pomažemo im kako da prevladaju svoje nedostatke. Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik rekao: A ko sakrije (sramotu) muslimana, Allah će sakriti (njegovu sramotu) i na dunjaluku i na ahiretu. Allah pomaže Svome robu onoliko koliko on pomaže svome bratu.”[Muslim]

Imamsedin – January 29th 2016 – Rabiul Akhir 19th 1437

Muslimanska omladina

Muslimanska omladina

Imam Sedin Agic Zahvala Allahu dž,š, Gospodaru svih stvorenja, salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda a,s, iskrenog i povjerljivog. Gospodaru mi ništa neznamo osim onog čemu Si nas Ti podučio, Ti sve znaš i Ti si mudar. Gospodaru poduči nas onome što je dobro za nas, i okoristi nas onim čime Si nas podučio, povećaj nam znanje! Pokaži nam dobre stvari kao dobre i pomozi nam da ih radimo, pokaži nam zlo lošim i pomozi nam da ih se klonemo. Gospodaru izbavi nas iz tmina i varki na svjetlo i znanje, i izbavi nas iz blata strasti i požuda u džennet i Tvoju blizinu.

Jedan od prioriteta muslimana i njihovih zajednica je svakako edukacija i odgoj muslimanske omladine! Ako želimo da vidimo budućnost muslimanskih zajednica onda pogledaj gdje im je mladež danas, jer sutra su oni majke i očevi, oni će da predvode zajednice, i oni će graditi džamije!.

Allahov poslanik a,s, je ovo uvidio i zato je posvetio punu pažnju prema mladim ashabima. Kad se spomene riječ ”ashabi” mi odmah pomislimo na starije i da su samo stariji bili ashabi Allahovog poslanika a,s. Malo ko od nas primjećuje da je ustvari bilo mnogo ashaba koji su bili omladina, mlađi kao i stariji, muškarci kao i žene. Svi su oni učili od poslanika a,s i svi su učestvovali u izgradnji mladog muslimanskog društva. On a,s, ih je učio riječima kao i djelima, igrao bih se sa njima, smijao bih se i bio bi zadovoljan da ih podučava.

Abdullah ibn Abbas r,a, je jedan od tih mladića ashaba. On je bio i poslanikov rođak a njegova strina je bila jedna od poslanikovih žena. Bio je uz poslanika a,s, često bi posjećivao strininu kuću, kroz sve to je puno toga naučio vodila se briga o njemu i njegovom ponašanju, takođe i poslanik a,s, bi se brinuo za njega čak je upućivao i dove za njega; Gospodaru poduči ga razumjevanju Kur’ana i poduči ga razumjevanju vjere.

Takođe jedne prilike spominje ibn Abbas r,a, da je jednog dana bio sa poslanikom a,s, dok su jahali magarca. Ibn Abbas r,a, je tada imao oko 10 godina. Poslanik a,s, je iskoristio tu priliku da ga poduči nečemu; O mladiću, podučit ću te nečemu: Sjećaj se Allaha i Allah će te zaštititi. Misli na Allaha i naći ćeš Ga ispred sebe. Ako tražiš, traži od Allaha, ako tražiš pomoć, traži pomoć od Allaha. Znaj, kada bi svi narodi skupili se zajedno da ti pomognu, pomogli bi ti samo onoliko koliko ti je Allah već ranije propisao, a kada bi svi oni sakupili se da ti naškode, naškodili bi ti samo onoliko koliko ti je već ranije Allah propisao. Pera su podignuta, a stranice su se osušile.

Imam Et-Tirmizi prenosi: “Ispunjavaj svoje obaveze prema Allahu, naći ćeš Ga kako stoji pred tobom; pokušaj da zahvališ Allahu na blagodatima kada si u prosperitetu, On će ti uzvratiti kada budeš u nedaći. I znaj da to što propustiš, uistinu, ne može da bude tvojom sudbinom, a to što ti postane sudbinom, zaista te nije moglo mašiti. Uči da pobjeda dolazi kroz izdržljivost, a olakšanje dolazi s bolom i da poteškoća dolazi s obiljem.

Abdullahove godine nisu spriječile poslanika a,s, za savjet i ako se čini previše ozbiljno za te godine! Jer je poslanik a,s, vidio u njemu veliki kvalitet za ovaj ummet. Poruka je bila lahka za razumit, ali je ipak ozbiljna i od velike važnosti za čitav život ovog mladića. Same riječi ”o mladiću”! na početku je shvatio Abdullah da se poslanik a,s, obraća njemu.

Neko možda može zapitat; koliko je ispravno i prikladno da dječak od 10 godina nauči tu lekciju, tako jaku poruku, pobjeda, tegoba, strpljenje i vjerovanje. Zar ne bi se dječak trebao malo igrat kako mi kažemo! Nek živi svoj život, naučit će kad poraste itd. Svakako da je preikladno, zar ne vidiš ko mu je učitelj!

Hasan i Husejn r,a, su unuci poslanika a,s, a i oni su bili njegovi ashabi, on ih je pazio, odgajao, podučavao, dok su još bili dječaci kad su proši pored jednog starca koji je uzimao abdest, oni su vidjeli da čovjek nezna uzeti abdest, zabrinuli su se kako da mu ukažu na grešku ali da ga ne uvrijede. Došli su do zaključak te rekli; Mi hoćemo da nam ti presudiš! Moj brat kaže da on isprvnije uzima abdest od mene a ja kažem da ja uyim abdest ispravnije! A čovjek im reče; uzmite abdest, oni obadvojica počeše da se abdeste, a starc ih prati, te reče: Tako mi Allaha obadvojica uzimate abdest bolje od mene.

Tako su čovjeka podučili važnom aspektu čistoće bez koje se namaz ne prima. Ali su proveli u školi poslanika a,s, zatim je poslanik a,s, rekao: Allah će izmiriti između dvije velike skupine muslimana preko mog sin, (misleći na Hasana r,a).

Zejd ibn Sabit r,a, je imao samo 13 godina kad je poslanik doselio iz meke u medinu, Zejd je bio poslanikov a,s, komšija, česo je odlazio kod poslanika a,s, tako je naučio mnogo Kur’ana i hadisa od poslanika a,s, naučio je i da čita i da piše, tako da je postao jedan od poslanikovih pisara Kur’ana časnog.

Enes ibn Malik r,a, je još jedan mladi ashab koji je učio od poslanika a,s, rekao je r,a: Služio sam poslanika a,s, 10 godina, i nikada mi poslanik a,s, nije rekao za nešto što sam uradio zašto sam to uradio ili ako nešto nisam uradio zašto to nisam uradio.

Mnogo je hadisa koji govore o ovakvim primjerima. Naša omladina treba da ima uzora kojeg će slijediti i koji će svi zajedno slijediti stope poslanika a,s. Jer poslanik a,s, ih je učio, igrao se sa njima, smijao se, šetao bi sa njima i povjerio bi im neke teške stvari.

Svi mi kao zajednica bi trebali biti uzor našoj omladini, njihova edukacija je odgovornost njihove zajednice i njihovih vođa, nije dovoljno dragi brate da garantujemo našoj djeci sekularnu edukaciju ili ovosvjetsku u najboljim školama u ovoj zemlji, njegova budućnost i budućnost islama je puno važnije. Ako mislimo da škola u koju ide nema utjecaja na djete, djecu s kojom se igra i ogromno glamuzorno društvo u kojem se nalazimo, varamo se!

Svi mi dobro znamo šta se dešava u privatnim i državnim školama, zato moramo imati iskrenu konverzaciju sa našom djecom, da vidimo gdje su fizički i duhovno!

Svi zajedno kao zajednica moramo stati zajedno i ozbiljno razmisliti i popričati sa omladinom, njihovim problemima, potrebama i izazovima. Zato se molim Allahu svemoćnom da nam pomogne i da nam ukaže na najbolje Amin.

Imamsedin / January 22nd 2016 / Rabiul Akhir 12th 1437

Plemenite vrijednosti iz života poslanika a,s,

Plemenite vrijednosti iz života poslanika a,s,

Imam Sedin AgicJoš smo u mjesecu Rebiul evvelu, u mjesecu u kome se rodio naš poslanik a,s, Allahov miljenik. Pa zbog toga nam i priliči da budemo zahvalni Allahu dž,š, na toj blagodati, Allah dž,š, nas je počastio da budemo poslanikovog ummeta, najodabraniji poslanik i najodabraniji ummet! Vi ste najbolji ummet koji se pojavio, naređujete dobro a od zla odvraćate i vjerujeteu Alaha. Ali Imran.

Naša zahvala Allahu dž,š, na ovoj blagodati ne bi trebala biti iskazana samo riječima, dovama, zahvalom itd, već svaki pravi vjernik ili Allahov rob koji je zahvalan, ustvari razmisliti i razumiti glavni cilj i svrhu slanja poslanika a,s, nama. Kaže uzvišeni u suri Tevba 128: Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.

Kao što uzvišeni kaže u suri Maide15: O sljedbenici Knjige, došao vam je poslanik Naš da vam ukaže na mnogo šta što vi iz Knjige krijete, i preko čega će i preći. A od Allaha vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna. kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje steći zadovoljstvo Njegovo i izvodi ih, po volji Svojoj, iz tmina na svjetlo i na Pravi put im ukazuje.

Ovi časni ajeti objašnjavaju da je poslanik a,s, poslat kao svijetlo da uputi nas na pravi put, i da nam donese sreću i veselje u svakodnevoi život, da nas obraduje dobrim a upzri na loše. Ustvari, cijeli poslanikov a,s, život je nama primjer i uzor! Ako isčitavamo biografiju poslanika a,s, uvidjet ćemo da je svaki njegov aspek života pun pouka i poruka. To obuhvata njegovu povezanost sa Gospodarom, njegova veza sa ostalim ljudima uključijući i njegovu porodicu, sljedbenike, komšiluk, čak i one koji su mu bili neprijatelji pa čak i šire. Rekao je uzvišeni u suri Ahzab 21: Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje.

 Zato moramo razumjeti i razmisliti o svakoj vrlini kojom nas uči poslanik a,s, i ne samo da je naučimo već i kako da je implementiramo na sebi, i kako da je primjenimo u svom svakodnevnom životu. Naprimjer, prenosi se da je poslanik a,s, rekao: Moj Gospodar mi je naredio devet odlika (karkteristika): 1- Strah od Allaha dž,š, u javi i taji. 2- Da budem pravedan kad sam ljut i kad sam raspoložen. 3- Umjerenost u bogatstvu i siromaštvu. 4- Da pružim ruku ko meni neće. 5- Da dijelim onima koji meni brane. 6- Da oprostim onima koji me vrijeđaju. 7- Da moja šutnja bude meditcija i razmišljanje (a ne dabu smutnja i nered, jer kod nas se kaže čim šuti sigurno nešto muti!). 8- Da moje riječi budu zikr (spominjanje Allaha). 9- i da moj pogled i vizija bude pouka (ibret). Hadis bilježi Imam Tabrizi, i ovaj hadis podržavaju vjerodostojne predaje.

Ovakvi kvaliteti koje je poslanik a,s, preporučio mogu nam donjeti samo korsit. Takođe mogu pomoći bilo kome da prevaziđe različitosti i rasprave. Ustvari, ovi kvaliteti kojim nas podučava vjerovjesnik a,s, će povećati naš ugled kod Allaha dž,š, kao i kod ljudi.

Ono što trebamo znati je da će se platforme komunikacije i medije uvjek mjenjati i to u skladu napredka tehnologije. Dakle razlikuje se samo vrsta tehnologije koju koristimo ali će korisnici biti isti, to smo ti i ja dragi brate. Zato se moramo pridržavati istinskih kvaliteta a ako to želimo onda je na nama da se držimo manira koje nam poslanik a,s, nudi.

Ti kvaliteti će nam pomoći da unapredimo svoje manire, da ojačamo svoj duh, da izgradimo svoju otpornost i odbrambeni sistem kako bi bili u stanju da se sretnemo licem u lice sa modernim izazovima.

Cilj je da se izgradi muslimanska zajednica sa jakim vjerovanjem (akidetom) sa dobrim manirima i karakterom (ahlak) sa edukacijom o istinskim principima, sa dobrim komšilukom, sa tolerancijom, uvjeren u različitost mišljenja i uvjek doprinositi zajednici i izgrdnji nacije.

Postoji samo jedna uslov da budemo uspješni na oba svijeta a to je; Doista ovaj ummet je jedan ummet a Ja sam vaš Gospodar pa samo Meni robujte! Ako budemo postupali po ovom principu onda se nadati uspjehu, a ukoliko budemo odstupali od ovog principa onda se nadati ovome što imamo!

Ako Bog da 2016 godina da bude godina oprosta, jedinstva, ljbavi, poštovanja, tolerancije, amin.