Slijeđenje Poslanika a,s, u educiranju i tretiranju svoje familije

September 12, 2014 Leave a comment

Slijeđenje Poslanika a,s, u educiranju i tretiranju svoje familije

2d849-imam2bsedinSvi mi pripadamo porodici, porodica je naša prva škola, tako bi porodica trebala biti i izvor ljubavi, kao i prvi od kojih bi zatražili pomoć i uputu, te se savjetovati u svakodnevnim problemima, umjesto da sve to tražimo na društvenim i socijalnim mrežama. Naša porodica je posebna, to je Allahov znak, ljubav koju je Allah posadio ili usadio u naša srca, Allah dž,š, kaže u suri Rum 21: i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.

Ovaj ajet je napomena da je od krucialne važnosti i za muža i za suprugu da usade ljubav i samilost, kao i osjeća za smiraj i privrženost, koja se gradi na njihovom vjerovanju i ubjeđenju. Samilost da bi postojala između supružnika, mora postojati balans između ljubavi i izvršavanja obaveza. Ne ovisno o našoj zauzetosti, uzmi slobodno vrijeme i provedi ga sa svojom suprugom. Takva osoba radi i izvršava svoje obaveze i potreba svoje porodice. Takve osobe upravljaju i rukovode kućom i porodicom. Obaveze se moraju izvršavati sa ljubavlju, a i ljubav dolazi sa obavezama, zato uvjek moramo poštovati partnere i ne ignorisati svoje obaveze prema porodici.

Ako pogledamo u hadise Allahovog Poslanika a,s, koje prenose njegove supruge, nećemo naći nijedan hadis u kome se spominje da su se žalile na Poslanika a,s, ustvari, naći ćemo hadise u kojima se spominje kako je Poslanik a,s, tretirao svoje supruge i svoju djcu. U hadisu kog bilježi imam Tirmizi i ibn Madže od Aiše r,a, da je rekla: Rekao je Allaho Poslanik a,s: “Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama, a ja sam najbolji mojoj (svojoj) porodici.”

Ovaj hadis nam govori da ako želimo da procjenimo insana, onda ga posmatramo kako i na koji način se obhodi i tretira svoju porodicu. Poslanik a,s, je tretirao i obhodio se sa svima kao što je se obhodio sa svojom porodicom, a kako i nebi kad je vodio brigu o svakom Allahovom robu, bio musliman ili mušrik. Kako kaže uzvišeni u suri Kalem 4: jer ti si, zaista, najljepše ćudi.

Ponekad ili vrlo često možemo vidjeti kako pojedini ljudi koji se više brinu kako će ih drugi primjećivati ili uvažavati javno, takvi su dobri samo za prijatelje, ali su skroz drugačiji kod svoje kuće. Čak i njihova djela su suprotna kada je u pitanju njegova kuća u odnosu na van kuće, čak pojedini vode više brige o vanjštini nego unutrašnjosti naših kuća. Ovakav način ponašanja nije karakter muslimana, i tome nas islam ne uči.

Od ciljeva izgradnje porodice je dostignuće smiraja (sekineta) i intimnosti, koji se grade na povjerenju i uzajmanom poštovanju. Osjećaj poštovanja prema partneru treba da bude usađeno kroz iskrenost i poštenje, dok se poštenje razvija kroz komunikaciju i dobru vezu između parova.

Mnogi parovi se susreću sa raznim konfliktima u braku jer ne postoje dva faktora koja smo naveli, (Iskrenost i poštenje, povjerenje) tako da to dovodi do nevjere, i onda dolazi osjećaj za grižnjom te kajanjem zbog braka (kud se oženi ili kud se udade, da bogdo nisam itd). Takođe postoji i ona grupa ili parovi koji ne komuniciraju jedno s drugim jer su zauzeti sa poslom, ili se čuju i komuniciraju preko socialnih mreža itd.

Draga braćo, trebamo se zabrinuti i trebamo biti zabrinuti ako se uhvatimo da puno vremena provodimo na socianim mrežama, surfanju interneta, umjesto da uzajamno komuniciramo sa onima koji su pored nas a posebno sa onima koji su sa nama pod jednim krovom. Zato neka svaki muž zna da će nas Allah dž,š, pitati za naše stado, za naše obaveze prema njima koje su nam date u emanet i povjerenje.

Molim Allaha dž,š, da nam pomogne da budemo od onih koji će se brinuti za svoje porodice, za svoju djecu, odgajati ih u islamu, molim Allaha da nam podari sabura i strpljenja u ovim danima, da nam da razuma i mudrosti kako bi svi zajedno krenuli pravim putem, amin ja rabbel alemin.

Ponašanje po Kur’anu

September 7, 2014 Leave a comment

Ponašanje po Kur’anu

Aiša r,a, ka je bila upitanao moralu i karakteru Allahovog Poslanika a,s, rekla je: Njegov moral, i karakter je bio Kur’an. Ponašao se striktno po Kur’anu, dozvoljavao ono što je dozvoljeno a zabranjivao ono što je zabranjeno. Kaže Allah dž,š, u suri Isra 9: Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika. Zatim kaže u suri Bekare 2: Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali;

Ako budemo nemarni i ne pažljivi na Kur’anskoj uputi onda smo zanemarili i sami Kur’an, jer smo ignosrisali uputu ili smo uputu stavili negdje po strani pa nam dođe kao sekundarna stvar, svejedno nam hćemo li ići pravim putem ili ne.

Kur’an je došao nama kao lijek, kao što i uzvišeni Allah kaže u suri Isra 82: Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast. Dakle, Kur’an je sam po sebi lijek i za dušu i za tjelo, samo ga treba ispravno koristiti, na recept onakav kakv je Allah propisao i odamh je lijek sam po sebi! Ne međutim Kur’an više liječi bolesti srca, pohlepe, strasti, raznih filozofija i ideologija, raznih stanputica itd..

Nažalost, mnogi su dans skrenuli i stavili su sebe u škripac, pokušavaju da kreiraju sami sebi cilj, planiraju kojim putem da krenu a mi muslimani imamo samo jedan put. Neki uče Kur’an samo umrlim, dok sami sebe zaboravljaju. Zaboravljamo da je Kur’an za sve, i sve je to fino da ga učimo, lječimo se njime od uroka i sihira, itd, no, međutim njegova svrha je ustvari, njegov primarni zadak je hidajet tj, uputa, d nas uputi i pokaže pravi put.

Ko se ne liječi Kur’anom, on ga je odbacio, kako kaže imam Ibn Kajjim. Možda ne svjesno, ali tako izgleda tako, jer traži utjehu u nečemu drugom. Dakle, ko čuva Božije granice, zabranjiva zabranjeno i preporučuje dozvoljeno to se naziva slijeđenjem Kur’ana, ali ima još nešto što bi trebali raditi kako kaže Sindi r,h, u svojoj knjizi Hašije; Njegov karakter je bio Kur’an, a to znači da se pridržava njegovih propisa, naredbi i zabrana. Kaže Allah dž,š u suri Bekare 197: I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni!

Zaključak:

Ako bi mi današnji muslimani pridržavali se, pojednici i grupe propisa koje se nalaze u Kur’anu, šta mislite kakvo bi stanje bilo, kod nas, u našim kućama, kakva bi nam djeca bila, omladina, šta bi sve imali, kakva bi naj zajednica bila itd. Allah dž,š, je objavio Kur’an nama svima i naredi nam da uđemo svi skupa, zajedno u MIR i to bez izuzetka. Kaže uzvišeni u suri Bekare 208: O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni.

Imam Sedin

Dobar pastir (dobar ogajatelj) odabire ispravan put za svoje djete

September 5, 2014 Leave a comment

Dobar pastir (ogajatelj) odabire ispravan put za svoje djete

2d849-imam2bsedinSpominje se da je neki čovjek došao učenjaku te ga upitao; Tek sam dobio djete, šta treba da uradim? A odgovor je bio; Ako tek sad pitaš šta trebaš da uradiš, onda već si ga izgubio!

Ova predaja nam govori kako musliman treba da ozbiljno shvati funkciju odgajanja djece. Pa kudćeš dalje kad je ovaj učenjak rekao ovom čovjeku koji je tek dobio djete, da ga je ured i izgubio. Ovo je zbog toga što su imali ispravno vjerovanje, ispravan način odgajanja, jer odgajanje počinje i prije njegovog začeća i rođenja. To zapravo započinje sa nama, da budemo dobri muslimani, da izaberemo majku svojoj djeci ili očeve, da odmah na početku razmišljamo ko će biti otac ili majka naše djece. Da se ujedno educiramo i našu djecu kada je u pitanju islam.

A ne kad se oženi insan dok je mlada ili mlad, tada ne razmišljau o porodici, jer su bili kako mi kažemo zacpani jedno u drugo, ali tek kad se djete nađe, eh onda belaji i pokaju se te se rastave itd. Kasno je to. Nažalost, mnogi roditelji muslimani ne razumiju važnost odgajanja djeteta kao muslimana (da živi u duhu i skladu islamskih propisa). Tako ćemo naći mlade muslimane koji se cikore i smiju dok razgovaraju jedni s drugima, pa jedni drugima govore: Jest sladak mali, ili jest slatka mala, i još svašta nešto!. Koliko je naših mladića i mladenki upropašteno sa zinalukom i nemoralom, koliko je ostalo muslimanki djevojčica trudnih, itd. Mnogi roditelji to posmatraju kao normalno jer gdje žive kao nije problem!

Koliko je onih mladića i mladenki koji se pitaju zašto su oni muslimani, i koliko dugo trebaju biti muslimani? Koliko je onih koji kažu da jedva čekaju da napune 18 i da odu da žive sami, da rade šta hoće i dokle hoće, jer tada im roditelj ne može ništa, u protivnom nazvat će mu 911 i tako prijeti svome babi i svojoj mami, ako ih tako zovu!.

Molim te poslušaj ovo: Ebul Esved ed-Dueli je rekao: “Djeco moja, bio sam dobar prema vama prije nego što ste se rodili, a i nakon vašeg rođenja, i bit ću dobar, inšaAllah, prema vama i kad preselim.” Začuđena djeca upitaše oca: “Oče naš, znamo da si dobar prema nama otkako smo se rodili. Nije nam jasno kako si nam bio dobar prije našeg rođenja i kako ćeš nam biti dobar poslije svog preseljenja?” Otac odgovori: “Prije rođenja sam vam izabrao majku zbog koje se nećete stidjeti izići na ulicu, a poslije moga preseljenja pomagat ću vam time što se bojim i vjerujem u Allaha i što govorim istinu.”

Kako prolazimo kroz naše dnevne obaveze, preokupirani smo svojim poslovima, ali koliko nas je svjesni da nam je jedan od najvažnijih poslova i obaveza odgajanje djece, jer će nas Allah za tu obavezu pitati na Sudnjem Danu. Poslanik a,s, je rekao: Abdullah Ibn Omer prenosi da je Allahov Poslanik a,s, rekao: “Svi ste vi pastiri, i svaki pastir bit će odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir, čovjek je pastir svojoj porodici, žena je pastirica u kući svoga muža i njegove djece. Svi ste vi, dakle, pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado.” Buhari.

Kao riditelji, Allah nas je obavezao za našu čeljad, i to je prioritet broj jedan, da odgoje djecu kao muslimane. I kao odgajatelji nikada ne bi trebali djecu učiti da je islam religija obaveza i rituala koji se moraju ispoštovati ili odraditi u određeno vrijeme, ujesto toga, moramo ih učiti i ubjediti da je islam koncept života.

Kao pastiri mi smo odgovorni za svoje stado i mormao ih usmjeravati ka pravom putu, da im skrenemo pažnju na zabranjeno itd. Poslanik a,s, kaže; Znajte da svaki vladar ima ono što je zabranjeno, a upamtite da su Allahove zabrane na Njegovoj Zemlji poslovi koje je On zabranio. Buhari.

Kako se mi odnosimo prema zabranjenoj paši, da li puštamo svoju djecu na mjesta koja su zabranjena? Gdje idu naše kćerke i sinovi? Na koja mjesta, na koju ispašu? Je li vodimo računa o njima? Mnogi roditelji misle da su postigli veliki uspjeh, jer šalju svoju djecu na mektebsku nastavu. Ali smo zaboravili jako važan segment, da naša djeca formiraju svoje vlastito mišljenje o islamu, na onaj način kako im se prezentira kod kuća.

Kao roditelj, da li si ogorčen kada tvoje djete donese loše ocjene ili rezultate iz škole, ali jesmo li na isti način ogorčeni i ravnodušni kada djete propusti namaz, kada ne posti koji dan u ramazanu, kada im čak i roditelji nedaju da poste tokom nekakvih treninga, jer ko biva moraju trenirat, a što ne poste to im nije palo na pamet?!

Više vodimo brige o dječijoj budućnosti i koji univerzitet da upiše nego da ih podučimo islamu, o Sudnjem Danu. Naše kuće su te koje posjduju Kur’ane samo da se prašina skuplja na njih. Koliko se obavlja namaz u kućama, i većina djece ili omladine klanja samo farz i to ako klanja, na takav način ih podučavamo da je islam vrijedan samo par minuta ili sati, kad klanjamo ili ako odu u mekteb ili za bajram itd, i tako i oni uče svoju djecu.

Kako da budemo dobri pastiri? Moramo se zapitati, je li moj islam onakav kakav je objavio Allah i dostavio Poslanik a,s, ili je naš privatni? Je li naša djela potvrđuju naše riječi? Koliko vremena trošimo u izučavanju ili iščitavanju islama, u obožavanju Allaha dž,š.

Kao roditelji pastiri koji imaju zadatak da daju djeci dobar islamski odgoj, naša primarna zadaća i imperativ od Allaha dž,š, je: O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od Džehebnemske vatre.! Pa, jesmo li se zaštitili i jesmo li zaštitili svoju djecu i one za koje smo odgovorni?

Hafiz Suhaib Webb: Kako sam od člana ulične bande postao hafiz Kur’ana?

August 30, 2014 Leave a comment

Autor: Suhaib Webb

Preveo: Nedim Botić

http://www.saff.ba
„Kada sam vidio kako kroz pijacu ideš obučen sav u crveno, razgovaraš s djevojkama i ponašaš se kao da si neko bitan, primijetio sam da u tebi ima dobra i dovio sam Allahu da te uputi.“ Šejh Abdurrahman El-Besir
Kada sam imao 17 godina, često sam posjećivao lokalnu buvlju pijacu u Oklahoma City-ju kako bih prodavao muzičke trake. U tom je vremenu, prodaja na pijaci bila najbolji način da se nove muzičke numere prošire među rajom, a pritom se dobro zaradi. Jednog dana, glupirao sam se s jaranima, kad primijetih nekog čovjeka koji je na sebi nosio dugo džube i turban. Radio je na štandu s mirisima, a pažnju su mi privukle sjajne reklame i jeftina roba. „Hej, ti! Daj mi taj miris Cool Water za 5 dolara!“, rekoh mu.
Tako smo započeli naš razgovor, pitao sam ga kakvu to robu prodaje i gdje živi. „Ja sam musliman i živim na Marcy Ave, Brooklyn.“ Iznenadio sam se, jer sam mislio da on živi ‘tamo negdje’. „Zar vi muslimani ne mrzite bijelce i zar ne vjerujete da Bog leti okolo u svemirskom brodu?“, upitah ga.
„Ne! Mi ne mrzimo nijedno Allahovo stvorenje. I ne, Bog ne živi u svemirskom brodu. Mladi brate, islam znači mir, a nemir i haos koji vidiš oko sebe je uzrokovan s time što ljudi ne obožavaju jedinog Boga. Ljudi Ga ne poznaju. Uzmi ovaj letak, i razmisli svojom glavom!“, odgovori mi mirnim tonom.
Nakon tog dana, mnoge su se stvari zbile. Međutim, kapi koje su prelile čašu su bile dvije pucnjave u kojima sam učestvovao, u jednoj sam bio subjekt, a u drugoj, kako to obično biva, objekt. Nakon toga sam shvatio da bi najbolje bilo da se sklonim s ulice i počnem s čitanjem. U tom momentu mi je Allah omogućio da počnem potragu ga primjerkom Kur’ana.
Otišao sam u biblioteku, ali na spisku knjiga začudo nije bilo nijednog primjerka Kur’ana. Odlučio sam da lično krenem u potragu, i na kraju sam ipak pronašao jedan primjerak polici. Bio je to originalni prijevod Yusufa Alija. Uzeo sam ga i tri godine izučavao Kur’an. Elhamdulillah, nakon tri godine sam izgovorio šehadet, i to pred istim šejhom kojeg sam upoznao na pijaci! Moj život se tako u potpunosti promijenio!
Moj život se tako u potpunosti promijenio!
Kako je vrijeme prolazilo, poželio sam da život posvetim radu za islam. Otišao sam na studij u Egipat, na čuveni univerzitet Al-Azhar gdje sam uspješno okončao studij i stekao titulu čuvara, hafiza Kur’ana. Danas radim kao imam u Islamskom centru u Bostonu i radim na širenju Allahove vjere, a moje putovanje je započelo s dovom mog dragog brata s početka priče!
Nekoliko godina nakon završetka hifza, sjedio sam s šejhom Abdurrahmanom kada mi reče nešto što me je duboko potreslo. „Znaš, posmatrao sam te na pijaci. Bio si tako razuzdan. Glumio si ‘facu’. Ali u tebi sam vidio i dobrog. Bio si ljubazan i postavljao si pitanja. Zato sam dovio Allahu da te uputi, i to svaki put kad bih te vidio. Dovio sam za tebe, i prije nego što si ti pričao s mnom!“
Često puta upiremo prste u druge ljude, kritikujući ih; zaboravljamo da smo mi zajednica čija je zadaća da olakšaa ljudima povratak njihovom Gospodaru. Naređeno nam je da budemo prenosioci i sebebi Upute, da tragamo za srcima koja žude da obnove vezu s svojim Gospodarem. Ne smijemo zaboraviti snagu dove; ne smijemo zaboraviti da je Allah kadar da promijeni srca i stanja ljudi. Često smo čuli za dovu našeg voljenog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, kojom moli da islam ojača s jednim od dvojice Omera (Omerom ibn el-Hattabom ili Omerom ibn Hišamom – Ebu Džehlom; prim. prev.). Ali mi često narušimo vlastito pozivanje ka Allahu lošim ahlakom i ponašanjem, nesigurnostima ili mržnjom prema drugima!
Često puta želimo da zaštitimo sebe od džehennemske Vatre, ali koliko puta doprinesemo tome da joj se drugi ljudi približe?
Allah, dželle še’nuh, kaže: „Ne dopustite da vas mržnja koju prema nekim ljudima osjetite natjera da budete nepravedni. Budite pravedni! To je najbliže čestitosti.“ Kur’an, El-Maide, 2.
Dok razmišljam o proteklih 20 godina koje sam proveo kao musliman, dovim za čovjeka koji je bio sebeb moje upute i zahvaljujem se Allahu što me je uputio. Zapamtite: dovite za ljude oko vas i budite sredstvo koje će dirnuti u srca drugih ljudi. Ukoliko više vremena provedete proklinjući druge ljude umjesto da dovite za njihovu Uputu, promijenite tu svoju naviku!

Islam je religija milosti

August 29, 2014 Leave a comment

Islam je religija milosti

Poslamik a,s, je jedne prilike poljubio Hasana dok je bio u njegovom prisutvu Akara bin Habis, Akra je tada rekao; Ti poljubi svoju djecu, ja takomi Allaha imam desetero djece i nikada nikog nisam poljubio! A Poslanik na to reče Akrai; Ko ne pokaže milost prema drugima i njemu neće biti ukazana milost. (Ko ne bude milostiv, neće mu se ukazati milost)

Zaista milost u islamu obuhvata ovaj i budući svjet, kako ljude tako i životinje, ptice i ostala stvorenja, kaže uzvišeni u suri Earaf 156: A milost Moja obuhvaća sve; Allah dž,š, je sebi pripisao milost, kao što je tako opisao i svoje Poslanike i Vjerovjesnike a,s. Kaže uzvišeni u suri Feth 29: Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom.

Allah dž,š, je Poslao Poslanike a,s, kao milost ljudima, ne samo ljudima već kao milost svjetovima, kao što uzvišeni Allah kaže u suri Enbija 107: A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. Riječ ”svjetovi” je generalnog značenja ili opšteg koji uključuje, ljude, džinne, svijet životinja, svijet ptica, svijet insekata, svijet riba i svega ostalog.

Allah dž,š, je naredio da se milost odnosi prema svemu i svakom, i u svakom djelu, čak i kad insan kolje životinju koju je Allah dž,š, stvorio da služi čovjeku, i tada mora iskazat pokornost i poslušnost, jer kako se životinja predala čovjeku u potpunoj službi tako isto čovjek se treba potpuno predati Allahu i pokazati milost prema njoj kad je kolje. Dakle čovjek je dužan da kaže na početku, ”Bismillah” u ime Allaha, i da naoštri nož, kako bi je brzo preklao a ne da je pati. Kaže Poslanik a,s: Zaista je Allah dž,š, propisao prema svemu dobročinstvo, pa kad koljete koljite na najbolji način, i kad ubijate ubijajte na najbolji način, i neka svako naoštri svoj nož. (oštricu i sječivo).

Spominje se u predajam da je Allah dž,š, oprostio prostitutki grijehe koja je napoila žednog psa, napunila je svoju cipelu vodom i dala psu da se napije. Pa je Allah dž,š, nagradio tako što joj je oprostio grijehe. Isto tako jedne prilike Poslanik a,s, je vidio da je jedan od ashaba uzeo ptičiće iz gnjezda, pa je ptica obletala oko gnjezda cvrkutući (kao d aje plakala) pa je Pslanik a,s, rekao: Ko je uzeo njenu mladunčad ili ptičiće neka ih vrati.

Sve što je insan siromašniji, slabiji i nezasštićeniji sve se više prema takvim osobama iskazuje milost, i plemenitost prema takvim osobama. Zato nam je Gospodar Allah dž,š, zabranio da budemo zulumćari i nepravedni prema jetimima. Kaže Allah dž,š, u suri Duha 9-10: Zato siroče ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni.

Zaista naš Pejgamber a,s, nam naređuje da vodimo brigu i čuvamo djecu, žene, starije. Zadnji vasijet i oporuka našeg Poslanika a,s, je bila; Čuvajte namaz, i ono što je u vašem posjedu, čuvajte žene (hanume i supruge). I još je rekao: Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama, a ja sam najbolji prema svojim ženama.

Milost je urođena i prirodna stvar koju je Allah dž,š, stavio i usadio u naša srca, čak i lav, najdivljija životinja, ali i takva životinja ima milosti prema mladunčetu. Ali Allah dž,š, je milostiviji prema svojim stvorenjima nego li majka prema svome djetetu. Kada je Allah dž,š, stvarao milost stvorio je stotinu milosti, jednu je spustio na zemlju, pa se njome sva stvorenja podmiruju, dok je ostavio 99 milosti za Kijametski Dan. Poslanik a,s, je rekao: Krvno srodstvo je okačeno o Allahov Arš i govori: ‘Ko me održava, Allah njega podržao, a ko me kida, Allah njega prekinuo.

Allah dž,š, je Sebe nazvao ”Milostivim” Ar-Rahman, i Ar-Rahim Samilosni. On je najmilostiviji od svih na ovom i budućem svijetu. Čovjek musliman svaki svoj posao započinje sa bismilom ”bismillahi rahmani rahim” u ime Allah milostivog samilosnog, tako da mu Allah podari bereketu u poslu koji čini i radi, svako djelo koje se radi a ne spomene se Allahovo ime je bez berićeta i bez dobrote.

Zlatni primjer iz historije islama – Omerov r,a, primjer

August 29, 2014 Leave a comment

Zlatni primjer iz historije islama

Ashabi r,a, su slijedili Poslanika a,s, u svim stvarima pa i u milosti prema nemuslimanima. Evo primjera Omera ibn Hattaba r,a, drugog halife i emirul mu’minina.

Dok je Omer r,a, šetao ulicama Medine ugledao je jednog starca kako prosi, bio je sjede kose, pognutih leđa i oslanjao se na štap. Omer r,a, je upitao; ko je ovaj čovjek? Rekoše: Taj čovjek je kitabija (dakle nije musliman) plaća nam džizju jer je pod našom zaštitom, no međutim kako je ostario i više nije u mogućnosti da plaća džizju on prosi i tako sakuplja da bi platio svoje dadžbine tj, džizju.
Kad je Omer r,a, to čuo, bi mu žao te zaplaka i reče: Tako mi Allaha nismo ga zaštitili niti smo pokazali milosti prema ovom starcu, plaćao je džizju dok je mlad a kad je ostario zaboravili smo na njega. Zatim Omer r,a, naredi da ga oslobode plaćanja džizje i ne samo to već je naredio da mu se daje mjesečno iz bejtul mala muslimana za njegove potrebe.
Eto šta je pravednost, šta znači kad se islam slijedi a ne privatni ili nečiji interesi, kad se poštuje svačije i kad se da svakom pravo, to se može desiti samo kad se slijedi islam. Ovo su zlatni primjeri koji nam pokazuju pravi islam, ne ovo to vidimo danas i takozvanu islamsku državu koja je napravljene zbog nekih interesa, političkih, ekonomskih, ratnih, i ko zna kojih.

Molim Allaha da nam podari razumjevanja i razlikovanja dobra od zla, i da slijedimo ono najbolje, da nam Poslanik a,s, bude uzor u svemu, amin.

Novi izazov

August 28, 2014 Leave a comment

Novi izazov

Enes b. Malik prenosi da je Allahov Poslanik, alejhi-s-salatu we-s-selamu, rekao: “Ko u ime Allaha, dželle še’nuhu, KLANJA 40 dana (svih 5 dnevnih namaza) U DŽEMATU, prispijevajući (uvijek) na PRVI TEKBIR (početni tekbir) – bit će mu upisana dva OSLOBOĐENJA:

- 1. Oslobođenje od VATRE
– 2 .Oslobođenje od LICEMJERSTVA.” (Izvot Imam Tirmizi, 241.)

Pa bujrum, ima svako 40 dana prakse da se odazove ovo izazzovu!!

Esseelamu alaejkum, nek ste mi živi i zdravi!!!

Imam Sedin Agć

Poslanikova sira (životopis) i izgradnja islamskog ummeta

August 26, 2014 Leave a comment

Poslanikova sira (životopis) i izgradnja islamskog ummeta

Izučavanje, analiziranje sire Poslanika a,s, je od velike važnosti, te povratak koji će nas učiiti da se pridržavamo događaja koji će nam pomoći i s kojima ćemo se podpomoći da izgradimo ovaj ummet. Pa zbog toga i mi studiramo siru, ne zbog pukog studiranja i sakupljanja informacija, već zbog razumjevanja i svjesnosti da bi nam to bio dokaz na putu napredka i popravljanja.

Na ovaj način bi bilo ispravno postupiti kada je u pitanja siografija Poslanika Muhammeda a,s. Svakako objava je ta koja je oplemenila čovjeka i čovječanstvo, izbavila na s je iz tmina na svjetlo, iz zablude na pravi put, iz ratai ne sigurnosti u mir i sigurnost, iz sijanja nereda u činjenje dobročinstva, iz lošeg karaktera u plemenit i mnoge druge dobrote. Poslanikovi snovi se vežu za objavu, jer je ustvari njegova sira stvarni prevod Gospodarove objave.

Pripreme prije Poslanstva!

Prije poslanstva su se dešavale razne stvari Poslaniku a,s,, neke od njih su: Istinske viđenje snova: A to je da šta god usnije a,s, to bi se odmah ujutro i desilo.

Otvaranje prsa, vađenje srca iz njegovih plemenitih grudi, to se desilo još dok je bio dječak, dva meleka su mu došla dok je se igrao sa dječacima povalili su ga na zemlju i rasporili mu prsa te su izvadili srce, opali ga u zlatnoj posudi sa zemzem vodom, te su izvadili ugrušak tako da šejtan nema utjecaja na njega a,s. Zatim su vratili srce na mjesto i zašili ga. Enes ibn Malik r,a, je vidio tagove ušivanja na Poslanikovim a,s, prsima.

Počeo je Poslanik a,s, da poziva sebi najdraže i najvoljenije osobe, tako je pozvao Hadidžu r,a, ona je prihvatila i povjerovala u njegovo Poslanstvo. Nakon toga pozvao je najboljeg prijatelja, a to je bio Ebu Bekr Es-Siddik r,a, o tome nam Poslanik a,s, govori: Nisam nikoga pozvao u islam a da se nije domišljao i razmišljao o tome, osim Ebu Bekra on se nije dvoumio.

Zatim je pozvao Zejda ibn Harisa r,a, koji je takođe volio Poslanika a,s, a poslije je imao nadimak Zejd sin Muhammedov. Dok to nije bilo zabranjeno.

Životopis i izgradnja najboljeg ummeta

U ovom djelu želim da kažem nešto o izgradnji ummeta, i kako izgraditi islamski ummet koji će biti na Poslanikovoj stazi. Dakle ne da imamo proglašenu islamsku državu od pojedinaca, od neke maskirane grupe, i od oih koji siju nered, kao što to danas ima. i ovdje je upravo velika razlika, u čitanju sire kao priča i događaja koja su se desila jednom čovjeka od početka njegovog rođenja do njegove smrti. i iščitavanja, analiziranja sire i primjera koji nam pomažu da izgradimo ummet koji će biti na stazi Poslanika a,s.

Svakako za izgradnju je potrebno planiranje, ali prije planiranja moramo iščitavati, izučavati analizirati događaje i ujedno ih povezivati sa današnjicom, moramo gledati mjesto i vrijeme dešavanja. Zbog ovih ii mnogih drugih je potrebno studirati i analizirati siru Poslanika a,s, od samog početka do kraja.

Moramo se zaustaviti na svim događajima, i koristiti Poslanikovu mudrost u odabiru posebnih odluka. Sa ovim načinom razmišljanja i analiziranja sire možemo izgraditi najbolji ummet, kao što je i Poslanik a,s, uspio izgraditi, jer on je naš uzor, pa zbog toga bi ga trebali slijediti u svim stvarima.

Mnogi od nas znaju Poslanikovu biografiju od početka do kraja, kako se rodio, šta je se sve dešavalo tokom njegovog djetinstva, događaji oko hidžre, bitke i mnoge druge stvari, no, međutim to nam nije nikako cilj. Naš cilj je ono što se dešavalo iza svega toga: Dakle dubinsko razumjevanje dešavanja i tok dešavanja, zatim odluke Pslanika a,s, u tim slučajevima.

Kao što je; Poslanikovo pozivanje Ebu Bekra, zatim Zejda bin Harisa, Alija bin Ebi Taliba, i druge. Što nije recimo pozivao javno na samom početku, zašto se i kako borio protiv onih koji su se borili protiv njih. Moguli se isti ili vrlo slično povodi desiti i nama danas? Zašto se njegov narod borio protiv njeega poslije hidže, kako je Meka postala muslimanska, zašto je nardio ashabima da učine hidžru u Abesiniju dva puta, a što to nije recimo bilo, da odu u Egipat, Siriju, Irak, Jemen ili negdje u drugu arapsku zemlju?!

Što baš Abesinija? ! Zašto je Poslanik a,s, izabrao Medinu za Hidžru? Zašto je odabrao Musaba ibnUmejra i poslao ga u Medinu da podučava tamošnje stanovnike, što to nije bio Ebu Bekr, ili možda Omer ili Osma ili Alija itd?!

Ova dešavanja i sva druga su nam potrebna da ih stavimo kao pravilo koje će nam pomoći u izgradnji najboljeg ummeta. To je ono što nam treba, da znamo kako izgraditi umeet i na tan način se gradi a ne na način pojedinih maskiranih ljudi i njihovog proglašenja nekakve islamske države.

Molim Allaha dž,š, da nam podari znanja, upute, razumjevanja, mudrosti, amin ja Rabbell Alemin.

Imam Sedin Agić

Islam je počeo stran i vratit će se stran

August 22, 2014 Leave a comment

Islam je počeo stran i vratit će se stran

Slide1Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Zaista je Islam počeo tuđinski (stran) pa će se tuđinski i povratiti, pa blago tuđincima (strancima). Imam Muslim. Zatim je Poslanik a,s, bio upitan: A ko su tuđinci o Allahov Poslaniče? Rekao je: To su oni koji ispravljaju što narod iskrivi. U drugim predaja se kaže da su to: Manjina iskrenih, oni koji su protiv njih je više od onih koji ih podržavaju. To su oni koji oživljavaju moj sunnet (put, pravac) i koji podučavaju druge.

Kaže Es-Sindi: ”Tuđin ili stranac” je onaj koji nema veliku familiju, porjeklo mu je nepoznato, daleko je od svog vatana, svog mjesta (daleko od kuće). ”i vratit će se tuđinski” sa malim brojem onih koji će ga slijediti, čak i ako će sljedbenika biti mnogo, ali je mali broj oni koji će se pridržavati islamskih principa. ”Pa blago tuđincima” onima koji se budu pridržavala islamskih principa. A riječ TUBA označava i Dženne ili drvo u Džennetu, ovdje je upozorenje da će pobjeda i trijunf islama te uspostavljanje njegovih principa biti potrebno i ostavljati svoja mjesta, kao i strpljenje na tuđim ili stranim mjestima.

U komentaru Muslimove zbirke hadisa, imam Nevevi prenosi od Kadija Ijada značenje ovog hadisa: Islam je započeo među malom grupom, individualcima, zatim se proširio i nadjačao (prevladao) zatim će se njegov broj smanjiti, tako da će samo mali broj ostati, kao što je bio na samom početku. (Mali broj onih koji će sljediti islamske principe).

Značenje ovog hadisa kako se spominje u ”Fetvama stalne komisije” Islam je počeo tuđinski kada je Poslanik a,s, započeo poslaničku misiju, pa mu se odazvao vrlo mali broj. U to vrjeme je bio tuđin, stranac i čudan, njihov broj je bio mal i bili su slabi, u poređenju sa brojem neprijatelja koji su tlačili, ponižavali i ugnjetavali muslimane.

Zatim su neki od njih učinili hidžru u Abesiniju, bježeći od nepravde i progona, da bi sačuvali svoj din i svoju vjeru. I sam Poslanik a,s, je učinio hidžru iz Meke u Medinu, poslije velikog strpljenja i duranja, te nade da će mu Allah dž,š, podariti sljedbenike koji će mu pružiti pomoć i koji će se odazvati pozivu islama, Allah dž,š, je ispunio njegovu želju te im je podario i pobjedu.

Uspostavljena je islamska država, te se islam proširio po cijelom dunjaluku, te je Allah dž,š, i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je – gornja. Allah je silan i mudar (Sura Tevba 40). Allahu pripada snaga i Poslaniku i vjernicima (sura Munafikun 8).

Ovo je trajalo veoma dugo, zatim je krenulo rasulo i razjedinjavanje i cjepanje, zatim slabost među muslimanima, zatim gubitci iza gubitaka tako da se islam vratio na početnu fazu. Ali to nije zbog kvantiteta i njihove brojčanosti, ne, tada će ih biti mnogo, već je to radi ne prakticiranja islama, ne pridržavanja islamskih načela i principa, ne pridržavanje Kur’ana i ne sljeđenje Poslanika Muhammeda a,s, oni su zauzeti samim sobom i pa se takmiče u imetku kao što su se takmičili i nadmetali i oni prije njih, borili su se jedni protiv drugih, tako da su njihovi neprijatelji našli put kako da ih osvje i da koloniziraju i okupiraju njihova mjesta i teritorije, kao i sva bogatsva, da ih poraze i ponize. Ovo je tuđinstvo, čudnost i stranost kojem se vraćamo nazad.

Spominje se od Rešida Ride r,h, da ovaj hadis donosi lijepe vjesti, u njemu je trijunf i pobjeda islama, poslije njegove druge tuđinske faze, jer Poslanik a,s, je rekao; ”I vratiti će se tuđinski kao što je počeo” nakon prvog tuđinskog početka koji je donio islamu i muslimanima pobjedu te proširenje na ostatak svjeta, takođe i drugi put će donjeti pobjedu i prostranit će se kao i prvi put.

Ovo nam potvrđuju i hadisi o Mehdiji i Isaovom a,s, dolasku kada će se islam širiti, tada će nestajati nevjerstva i nevjernika. Imam Ibn Kajjim r,h, je rekao: Muslimani su čudaci među ostalim narodom, a vjernici su čudaci među muslimanima, a učenjaci su opt čudaci među vjernicima.

I POBJEDNIK JE?

August 15, 2014 Leave a comment

I POBJEDNIK JE?

Slide1Za vrijeme halife Omera r,a, kada je jedne prilike krenuo u damask (Šam) sa njim je bio na putu i Ebu Ubejde r,a. Kad su došli do jednog potoka koji je bio dubok a trebali su preći preko njega, Omer r,a, je skinuo sandale te ih stavio preko ramena, a zatim je poveo devu za sobom kroz vodu. Ebu Ubejde je to sve posmatrao pa reče halifi Omeru r,a: Imam strah, kada bi te ljudi vidjeli, mislili bi da nemaš časti i ponosa. A omer r,a, mu reče: O Ubejde! Da je neko drugi mimo tebe, i koji nema znanja kao ti tako nešto rekao pa hajd! Bili smo naj-poniženiji narod, pa nas je Allah počastio i uzdigao sa islamom. I kad god budemo tražili ponos, ugled, dostojanstvo i čast u nečemu drugom mimo islama, Allah će nas poniziti, i izgubit ćemo ugled, čast i dostojanstvo.

Braćo i sestre, mi znamo da je pobjeda i pomoć blizu i da je obećana, no, međutim, neki od nas nisu baš sigurni u to obećanje i da budućnost i trijunf pripadaju islamu i sljedbenicima islama. Mnogi od nas misle da je ta pobjeda o kojoj Allah govori pripada samo određenoj grupi vjernika, ili da je pobjeda bila samo u određenom periodu.

Moramo razumiti da to nije obećanje od bilo koga, ne, to je obećanje od Gospodara Svjetova, Allaha dž,š. I to nije obećanje budućeg svijeta već ovog svijeta. Kaže Allah dž,š, u suri Gafir 51: Mi ćemo, doista, pomoći poslanike Naše i vjernike u životu na ovome svijetu, a i na Dan kad se dignu svjedoci. Možemo se nadati pobjedi i trijunfu onda kada budemo predali svoju lojalnost Allahu i Njegovom Poslaniku i vjernicima, i nikome više. Allah dž,š, kaže u suri Maide 56: Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike – pa, Allahova strana će svakako pobijediti.

Pobjeda i ponos će doći samo od Allaha, ko god je bude tražio od nekog drugog mimo Allaha dž,š, samo će doživjeti ponor i poniženje. U suri Nisa 138-139 Allah dž,š, kaže: Bolnu patnju navijesti licemjerima, koji prijateljuju sa nevjernicima, a ne s vjernicima! Zar kod njih traže snagu, a sva snaga pripada samo Allahu? A kada neko misli da ta pobjeda i ponos koji su obećani vjernicima je ustvari iluzija, ustvari oni samo ponavljaju izjavu munafika u svoje ime. Allah dž,š, nam to govori u suri Ahzab 12: Kad su licemjeri i oni bolesna srca govorili: Allah i Poslanik Njegov su nas samo obmanjivali kad su nam obećavali! Zatim kaže uzvišeni u suri Ahzab 25: Allah je nevjernike pune srdžbe odbio – nisu nimalo uspjeli – i vjernike je Allah borbe poštedio – Allah je, uistinu, moćan i silan.

Imam ibn Kesir kaže o ovom ajetu: Ko god želi ponos na ovom svijetu i na budućem neka bude poslušan Allahu, njegov cilj će biti ostvaren, Allahu pripada sva slava i ponos. U suri Ali Imran 26 Allah dž,š, kaže: Reci: O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro – Ti, uistinu, sve možeš!

Kralj, princ, vojvoda, knez, ovo su engleska imena za uzajamno uvažavanje. Ljudi žele biti poštovani na ovom svijetu, i oni su napravili način na koji bi bili uvažavani neki pak to traže u novcu, ali berza padne u vodu onda izgube sve, onda se ubiju ili žive poniženi. Dok neki to traže u odjevanju, i tako se uzdižu nad drugima, neki to traže u vojsci i vojnoj snazi, ali kad se kolo okrene protiv njih onda postanu najponiženiji. Jedino u obožavanju Allaha dž,š, je stvarni ponos, jer to pripada Allahu dž,š, kaže uzvišeni u suri Munafikunn 8: Oni govore: Ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači istjerati iz nje slabijeg!” A snaga je u Allaha i Poslanika Njegova i u vjernika, ali licemjeri neće da znaju. Zatim kaže u suri Hadž 18: A koga Allah ponizi, niko ga ne može poštovanim učiniti; Allah ono što hoće radi.

Šta je on radio? Pravio je brod u pustinji! Poslanik Nuh a,s, je gradio brod u sred pustinje i nigdje ni kapi kiše, Allah dž,š, nam kaže u suri Hud 38: I on je gradio lađu. I kad god bi pored njega prolazile glavešine naroda njegova, rugale bi mu se. Ako se vi rugate nama – govorio je on – rugaćemo se i mi vama, onako kako se vi rugate.

Šta je se desilo, draga braćo i sestre, narodu koji nije htjeo da vjeruje u Allaha dž,š, i Allahovog Poslanika a,s, koji ih je pozivao 950 godina!? Gdje su oni danas? I, KO JE POBJEDNIK?! Zaista na kraju Allah dž,š, je dao pobjedu Nuhu a,s,. Na kraju, Allah dž,š, govori Poslaniku a,s, kao zaključak nuhog kazivanja kako pobjeda uvjek pripada vjernicima. Hud 49: Zato budi strpljiv, ishod će, zaista, u korist čestitih biti.

U svojoj zabludi u potrazi za čast (čašću) grci su odredili ženskog boga (da Allah oprosti) čija je uloga i čast bilda da daje pobjedu i čast. Dobio je popularnost i u umjetnosti, obično predstavljen kao krilati vijenac ili palmina grana, nazvali su je NIKE (najke) mnogi od prisutni danas možda nose ove znakove širka na sebi. Poslanik a,s, je rekao u hadisu kog prenosi Et-Temim Ed-Dari r,a: Zasigurno će ova vjera stići dokle je stigao dan i noć. Allah neće ostaviti ni jednu kuću, bilo to u gradu ili selu, a da islamu u nju neće ući, bilo to s ponosom ili poniženjem, sa ponosom kojim će Allah uzdignuti islam, i sa poniženjem kojim će poniziti kufr. Imam Ahmed.

Rekao je Poslanik a,s: Allah mi je prikazao cijelu zemlju, od istoka do zapada, pa sam vidio da će moj ummet zavladati svim onim što sam vidio. Imam Muslim. Postoje razni načini s kojima Allah daje pomoć i pobjedu svojim iskrenim vjernicima. Možda Allah da pobjedu i trijunf kroz uspjeh i širenjem islama. Ili možda Allah da trijunf kroz razna iskušenja koja insanu pomažu da razlikuje dobro od lošeg, iskrenog i munafiku (licemjera). Ili Allah dž,š, dadne trijunf pomagajući svog roba sa čistim i jasnim dokazima, kao što je pomogao svog roba i Poslanika Ibrahima a,s, protiv Nemruda, kada je Ibrahim a,s, rekao da Allah daje život i smrt, pa Nemrud reče i ja dajem smrt i život kome hoću, no, međutim kada Ibrahim reče da Allah daje da sunce izlazi sa istoka a zalazi na zapadu pa ti ako možeš promjeni, nemrud zanjemi i zavapi.

Zaključak; svi mi znamo da je Poslanik a,s, započeo svoju misiju sa islamom na brdu SAFA, kada je obavjestio svoj narod o Allahu dž,š, i Sudnjem Danu, tada je njegov neprijatelj Ebu Džehl okrenuo leđa Poslaniku a,s, i rekao je glasno: Da Bog da propao, pa zar si nas zbog toga pozvao na skup! Svi su ostavili Poslanika a,s.

Da bi dva desetljeća kasnije, na oprosnom hadžu Poslanik a,s, ustao na istom brdu, ali ovog puta kao pobjednik jer je cijela Meka bila muslimanska, tada je na istom mjestu izrekao: Nema Boga sem Allaha, Jednog Jedinog! On je svoje obećanje ispunio, i pomogao je svog roba, i uzdigao je svoju vojsku, i porazio je saveznike i njihovu vojsku.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 68 other followers

%d bloggers like this: