Ukrcaj se s nama! Come aboard with us!

July 18, 2014 Leave a comment

Ukrcaj se s nama, zadnji let, ukrcavanje u zadnjih deset noći ramazana

dua101.jpgBudimo zahvalni Allahu dž,š, na svim blagodatima s kojima nas je obskrbio, prilika da oberemo ramazanske blagodati, molimo Allaha dž,š, da nam podari hairli život i da budemo pokorni samo Njemu.

Draga braćo u dinu i imanu evo kako i sami znate, nalazimo se u zadnjih deset dana i noći u mjesecu ramazanu, ovo je zaista dragocjeno vrijeme i koje ujedno nagovještava kraj mjeseca ramazana, i velikih nagrada koje su obećane u ovom mjesecu. Dakle počeli smo se ukrcavati u posljednji let, zato nastavimo da činimo intezivnije dove, kao što nam je to i preporučeno da radimo, kaže uzvišeni u suri Bekare 186: A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.

Imam ibn Kesir kaže u svome tefsiru za ovaj ajet; ovaj ajet je objavljen nakon ajeta koji govori o postu, tako nas napominje na važnost dove u mjesecu ramazanu, pogotovo kad se iftarimo jer to je vrijeme kada se dove uslišavaju i primaju. Mjesec ramazan je mjesec u kome se dove primaju sve dok je čovjek vjernik i koji se nada i oslanja na Allaha dž,š, i koji je siguran da će njegovoj molbi Allah uslišati. Naš iman i vjerovanje mora biti jako i moramo konstantno biti u pokornosti svome Gospodaru.

Imam Muslim bilježi hadis u kome Poslanik a,s, kaže: Zatim je spomenuo čovjeka putnika, kosa mu je bila raščupana i prašnjava, podigao je ruke ka nebu i učinio dovu; O Allahu, o Gospodaru! A njegova hrana je haram, njegovo piće je haram, njegova odjeća je haram, odhranjen je haramom, pa kako da mu dova bude primljena i kabul?

Zato iskoristio žetvu u ovom mjesecu koji će nas uskoro napustiti, jesmo li malo razmislili o našem stanju vjerovanja? Jesmo li napustili ono što nam je Gospodar zabranio? Da li smo zaista iskreno praktikovali ono što nam je Allaha naredio? Ponekad ili vrlo često insan se vara da je učinio dosta dova tokom mjeseca rmazana, ne samo za sebe već i za ostale insane, porodicu, lokalnu zajednicu i šire, ali osjećamo kako naše dove nisu uslišane, zato moramo razmisliti da li smo bili pokorni ili ne?

Još nije kasno da se vratimo Allahu dž,š, i da započnemo sa transformacijom samih sebe ka boljem, promjenom i izmjenom samih sebe i da damo zavjet da ćemo danas biti bolji nego jučer, sutra nego danas. I nikada ne prekidaj vezu sa Gospodarom.

Ne važno koliko bili zauzeti sa ovosvjetskim obavezama, mormao znati da rirk i nafaku koju dobijamo je od Allaha dž,š, to je Njegova blagodat prema nama. Budimo Njemu blizu kako bi i On bio blizu nas. Isto tako moramo znati da je pravi put prav i jasan. Kada počnemo osjećati u srcima da želimo učiniti teobu i pokajanje, to je dobar znak i dobro putovanje koje će nas približiti Gospodaru.

Enes Ibn Malik El-Ensari pripovijeda da je čuo Allahovog Poslanika a,s kako prenosi od Allaha, dž.š, slijedeće: Kada se Moj rob Meni približi za jedan pedalj, Ja se njemu približim za jedan aršin (podlakticu), a ako se on Meni približi za jedan aršin, Ja se njemu približim za jedan ručni hvat (raširenih ruku), a kad on Meni ide hodom, Ja njemu idem trčeći. Imam Buhari i Muslim.

Bilo bi dobro za poboljšanje naše veze sa Allahom dž,š, u ovih preostalih par noći da iskoristimo u ibadetu pogotovo jer je u ovih posljednjim danima i noć kadr, ovo je noć u kojoj se spušta Allahov oprost i milost.

Pored tjelesnog i duhovnog čišćenja, isto tako ne bi trebali zaboraviti na čišćenje imetka sa davanjem zekata, jer bogatsvo koje posjedujemo je opet Allahov poklon, a Allah dž,š, nam naređuje da dajemo zekat na imetak, ono što nam pomaže da imamo bereketa u našoj opskrbi jeste upravo davanje zekata. Svakako ne treba zaboraviti i sadakatul fitr ili vitre kako to mi kažemo.

Molim Allaha dž,š, da nam ukabuli sva dobra i oprosti sva loša djela, amin ja Rabbel alemin. Read more…

The Prophet says ameen three times while climbing the Minbar

July 18, 2014 Leave a comment

The Prophet says ameen three times while climbing the Minbar

Abu Huraira reported: The Prophet, peace and blessings be upon him, ascended the pulpit and he said, “Ameen, ameen, ameen.” It was said, “O Messenger of Allah, you ascended the pulpit and said ameen, ameen, ameen.” The Prophet said, “Verily, Gabriel came to me and he said: Whoever reaches the month of Ramadan and he is not forgiven, then he will enter Hellfire and Allah will cast him far away, so say ameen. I said ameen. Whoever sees his parents in their old age, one or both of them, and he does not honor them and he dies, then he will enter Hellfire and Allah will cast him far away, so say ameen. I said ameen. Whoever has your name mentioned in his presence and he does not send blessings upon you and he dies, then he will enter Hellfire and Allah will cast him far away, so say ameen. I said ameen.

Source: Sahih Ibn Hibban 915

Grade: Sahih (authentic)

Obilježavanje 11 jula SREBRENICA (Srebrenica at ICBG) 11-July-2014

July 16, 2014 Leave a comment

Teravih namaz / Juli/Ramadan 2014

July 16, 2014 Leave a comment

Blagodati nad blagodatima!!!!

July 13, 2014 Leave a comment

Blagodati nad blagodatima!!!!

dua10Allah dž,š, iz svoje milosti obasipa svoje iskrene robove sa ramzanskim poklonima i rasprodajom, i to se dešava svakke godine u hadisu kog bilježi Ibn Huzejme se kaže: Za obavljeni sunnet je nagrada kao da je obavljen farz.

Ako želiš više onda obavljaj farz u džematu, a onaj ko obavi farz u džematu kao da je obavio 70 farzova mimo ramazana. Ako budeš u ramazanu klanjao podne, raču­nat će se kao 70 farzova, svaki pomnožen s deset sevaba i imaš 700 sevaba. Poslanik a,s, je rekao da je namaz u džematu vreniji a 25 stepeni ili deredža nego kad ga klanjamo pojedinačno, a u drugoj predaji se vrednuje i do 27 deredža. (70×25=1750×5=(8750)/ 70×27=1890×5=9450) a u običnim danima to je 25 ili 27 sevaba. Zamisli koliko samo pet dnevnih namaza donosi dobrih djela! Ako pomnožimo 9450 sa 30 = 283 500 sevapa. Ovo je samo za namaz. A ako bi pokušali sve obuhvatiti to bi bilo nemoguće, i ove brojke su samo metafora jer one mogu biti znatno veće, ovo je ljudska računica ali ne treba zaboraviti da Allah daje i više kome hoće, e sad koliko je to? To samo Allah zna.

Ova zadnja brojka nam govori da je više od 150 godina života i klanjanja, ovo je u vezi obavljanja namaza u džematu.

Ko god provede lejletul kadr u ibadetu, za tu noć koja je bolja od 1000 drugih mjeseci je nagrada opraštanje svih prijašnjih grijeha, a hiljadu mjeseci je oko 83 godine ljudskog života.

To je samo nekoliko Allahovih blagodati prema nama, a šta je za sami post čiju nagradu poznaje samo Allah, jer kaže uzvišeni u hadisu kudsiju; Svako djelo Ademovog sina pripada njemu osim posta, on je moj i ja za njega posebno nagrađujem. Šta je sa učenjem Kur’ana, za svako harf se dobija deset dobrih djela, kako kaže Allahov Poslanik a,s, šta je sa sadakom? Šta je sa zekatom i drugim dobrim djelima, šta je sa nazivanjem selama kad se sretnemo, pa zahvala Allahu džš, pa izgovaranje šehadeta, pa donošenje salavata na Poslanika a,s, slavljenje Allaha, posjećivanja međusobnog, osmjeh na licima i mnogo više! Sad zastanite i razmislite o ovim brojkama, da li vam išta znače?

Imam Sedin Agić

12 Juli-2014/Ramazan 15-1435

Vrline mjeseca ramazana 2014/ The Great Virtue of Ramadan

July 11, 2014 Leave a comment

Vrline mjeseca ramazana 2014

dua10.jpgDraga braćo budimo bogobojazni jer bogobojazni će biti pod Njegovom zaštitom, a oni koji budu slijedili svoje sobstvene strasti će biti u propasti. Trebali bi znati da fizička i duhovna sreća se postiže samo ako čovjek izloži i podvrgne svoje srce i tijelo ka obožavanju svevišnjeg Gospodara svjetova, i to sa potpunom iskrenošću.

To je dragi brate manifestacija Allahove milosti prema robovima koju je odredio postom tako da bi ih očistio i da bi robovi očistili svoja srca od požude. Ovih dana muslimani poste mjesec ramazan širom svijeta, mjesec koji je vođa svih mjeseci, mjesec oprosta, zasluga i darova, mjesec koji razveseljava srca i duše pokornih i poslušnih Allahovih robova. Jedan pobožni insan je kazao na smrtnoj postelji sljedeće: Ja plačem za istinu koju ljudi nastavljaju raditi a to je post i namaz i poslije moje smrti, dok ja neću biti u mogućnosti da to više činim.

Ramazan je takođe mjesec koji sadrži u sebi vodeću noć, a ta noć je bolja od hiljadu drugih mjeseci, ko god provede tu noć u ibadetu sa vjerovanjem i nadanjem u Allahovu nagradu, njegovi prijašnji grijesi će biti oprošteni. Kao što je i Poslanik a,s, rekao: Kada nastupi mjesec ramazan, kapije Dženneta se otvore a kapije Džehennema se zatvore i povežu se šejtani. Buhari i Muslim.

Ko god želi vječni proseritet, treba nastojati da bude pokoran svome Tvorcu Allahu dž,š, i da konstantno čini dobra djela sa potpunom iskrenošću, jer učinjeno djelo bez ikrenosti i ispravnog nijeta je beskorisno. Takođe velika je slava vjerniku da obavlja noćni namaz, jer najbolji namaz poslije obaveznog (obligatornog) jeste noćni namaz. Ustvari, pobožni insani se nadmeću međusobno u korištenju tame i mraka za izvršavanje ibadeta koji će ih eventualno približiti Gospodaru svjetova.

Ebu Sulejman Ed-Dareni je rekao: Tako mi Allaha! Ako nije zbog ustajanja noću i obavljanja namaza, ja nebi ni volio ovaj svijet, noći su dragocjene jer njihova tama i obavljanje namaza u njima je jedna od karakteristika pobožnih insana. Imam Hasan El-Basri je rekao: Niko ne napušta noćni namaz osim da se smatra kao kazna za grijeh koji čovjek počini.

Jednostavno ono što nas čini nemarnim i lijenim da obavljamo noćni namaz je upravo previše učinjenih grijeha. Da je grijeha manje puno više i češće bi ustajali na kijamu lejl (noćni namaz).

Takođe bi trebali nastojati da upućujemo dove Allahu dž,š, tokom noći u ovom mjesecu ramazanu, jer je dova ustvari veza između Roba i Rabba (insana i Gospodara). Dova sprečava katastrofu i iskušenja i donosi Božiju milost, dovljenjem tokom noći Allah dž,š, uslišava dove robova svojih, jer On nikada se ne umara od davanja i uslišavanja svojim iskrenim robovima.

Takođe braćo, Kur’an je Allahova Knjiga, poruka i svjetlo ljudima. Ne možemo zadobiti Allahovo zadovoljsvo osim sa ovom Knjigom, koja je objavljena u najodabranijem mjesecu, mjesecu ramazanu. Najbolje provedeno vrijeme u ovom mjescu jeste upravo učenjem Kur’ana, proučavanju i razmišljanju, mediteranju i analiziranju.

Takođe dragi brate što se tiče sadake, naš Poslanik a,s, je bio naj-darežljiviji od svih ljudi, a njegova darežljivost je bila još veća u mjesecu ramazanu. Kada bi udjeljivao, udjeljivao bi u velikim količinama kao da nije imao straha od siromaštva, tako da mu je to prouzrokovalo berićet u njegovom imanju, djeci, te ga je čuvalo od iskušenja i donosilo mu je svu dobrotu.

Sadaka ima svoje pozitivne efekte na onoga koji daje, prouzrokuje berićet u njegovom imanju, djeci štiti ga od belaja i donosi mu velike koristi. A upravo dragi brate ramazan je mjesec sadake, mjesec pomaganja, solidarnosti. Ibn Kajjim je rekao: Ništa ne donosi Allahove blagodati niti štiti od Allahove kazne kao što je pokornost i poslušnost Njemu, približavanjem Njegovoj blizini činjenjem dobrih djela i blagosti prema Njegovi stvorenjima. Read more…

Ramazan 2014

July 4, 2014 Leave a comment

Ramazan 2014

mosqueBraćo u islamu! Ono što bi trebali znati je da djela s kojima se obožava Gospodar svjetova i koja su naređena od strane Allaha dž,š, imaju dvije svrhe: Prva: Da se očisti i pročisti duša, kako bi bila u stanju da se nastani u vječnosti. Kako kaže uzvišeni u suri Eala 14-15: Postići će šta želi onaj koji se očisti, i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi!

Druga: Da cijelo čovječanstvo ima koristi od toga. Dakaz je u ajetu iz sure Ali Imran 110: Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i pravih vjernika, ali, većinom su nevjernici. Imam Ibn Kesir kaže za ovaj ajet: Muslimani su najkorisniji od svih ljudi sa karekteristikom naređivanja dobra i zabranjivanja zla i vjerovanjem u Allaha. U hadisu Poslanik a,s, kaže: Najdraži ljudi Allahuu su oni koji su najkorisniji ljudima.

Više od toga je da se odriču zabranjenih stvari i konstantno se približavaju Allahu dž,š. Kaže uzvišeni u suri Hadž 38: Allah doista štiti vjernike, Allah sigurno ne voli nijednog izdajnika, nezahvalnika.

Ramazan je mjesec blagodati i dobrih djela. Allah je blagosovio neke mjesece i dane i svaki sat u njima, On je naredio da se  poste njegovi dani, da se klanja i obavlja namaz u njegovim noćima, i da se upućuju dove tokom noći. On je to učinio periodom u kome se dobra djela nagrađuju dvostruko. On je učio da Umra u tom mjesecu bude ista u nagradi kao obavljeni hadž sa Poslaikom a,s. To je mjesec u kome su se desilili mnogi historiski događaji, kao što je; Pobjeda imana i vjerovanja nad kufrom i nevjerovanjem na dan Bedra, osvajanje Mekke, Bitka Ajnul Džalut i mnoge druge.

Tokom ovog mjeseca muslimani imaju i duhovne dobitke, te otklanjaju zasluženu kaznu koju obično prate ne-djela. Kaže uzvišeni u suri Bekare 183: O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.

Od zasluga ovog mjeseca je također razgraničenje između sebe i šejtana (sotone) tako da nije više u stanju da uradi ono što je vrlo lahko radio u drugim mjesecima.  Poslanik a,s, je rekao: Kada nastupi ramazan, kapije Dženneta se otvore a kapije Džehennema se zatvore i povežu se šejtani.

Zato nam je obaveza da budemo zahvalni Allahu na tako velikoj blagodati i srcem i dušom i jezikom i svim ostalim organima. Kaže uzvišeni u suri Junus 58: Reci: Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju.

Preklinjem vas braćo da radite što više dobrih djela tokom ovog mubarek mjeseca, uvjek budi zauzet/ta sa spominjanjem Allaha dž,š, veličanjem i traženjm oprosta. Obavljajte svoje obavezne namaze na vrijeme i u džematu, dajite zekat na imovinu koju vam je Allah dž,š, podario, zaštitite svoj post od ogovaranje, klevetanja i tome slično. Poslanik a,s, je rekao: Ko god se ne odrekne ružnog govora i rada po tome, Allahu nije potrebno da napušta hranu i piće.

Zato vas pozivam da postimo mjesec ramazan sa poštovanjem i sa ciljem u ime Allaha dž,š, naš pejgamber a,s, je rekao: Ko god bude postio ramazan sa imanom te se bude nadao nagradi, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi.

Zadovoljstvo vaših roditelja isto tako mora biti cilj, na toj vezi se posebno treba raditi a pogotovo u mjesecu ramazanu, jer Allah dž,š, će bti zadovoljan samo ako naši roditelji budu zadovoljni s nama. Čuvajte rodbinske veze, pokažite milost, dobročinstvo prema siromašnim, prema jetimima i svim drugim stvorenjima. Čuvajte veze sa svojim komšijama, jer čij komšija nije siguran od njega, takav se ne smatra dobrim vjernikom. Ovaj mjesec nas vodi ka bogobojaznosti i ispravnom putu, zato, dragi brate i sestro, ostani na njemu i ne skreći sa tog puta, i preporučujte jedni drugima istinu i strpljenje.

Dragi brate! Najveći poklon koji Allah daje vjerniku tokom mjeseca ramazana jeste Kur’an, kaže uzvišeni u suri Bekare 185: U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla.

Često učite Kur’an u ovom mjesecu pogotovo, ko god prouči jedno slovo (harf) Allah će ga nagraditi za to, a svako slovo izgovoreno je deset dobrih djela, Kur’an zaista ostavlja efekta na srca i duše. Kur’an je uputa svima i on zabranjuje šejtanluke, ljudska duša nemože biti na pravom putu osim ako će se odgajati Kur’anom. Ljudi koji uče i rade ono što im Kur’an govori  su pravi njegovi sljedbenici. Treba moliti Allaha dž,š, da nas učini od onih koji memorišu njegove harfove (slova) i pridržavaju se njegovih propisa, a da nas sačuva od onih koji memorišu njegove harfove a krše njegov zakon. Amin ja Rebbel Alemin.!

Read more…

Ramazan; mjesec Kur’ana/ Ramadan: The month of Quran

June 27, 2014 Leave a comment

Ramazan; mjesec Kur’ana

ram1Ko god posmatra ljude i svijet danas u kome se nalazimo, uvidjet će da čovječanstvo prolazi kroz velika iskušenja, kao što će uočiti da muslimani imaju veliku potebu za blagoslovljenim mjesecom koji donosi progres i olakšicu, nama treba ovakav gost u kom ćemo se osnažiti u ovakvim neopisivim iskušenjima i slabosti u koju je ummet pao. Zato nam treba ovaj mjesec u kom se nalazi smiraj i duhovni napredak. To je mjesec, samo-kontrole, buđenja, oslobađanja od škrtosti i ostalih strasti i uživanja. Kaže uzvišeni u suri Bekare 183: O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.

Mjesec ramazan je mjesec Kur’ana, knjiga čija svjetlost uvjek sija i nikad ne prestaje, to je uputa koja vodi pravom putu i nikada na stranputicu. Kur’an je čovjeku kao duša tijelu, njegovo svjetlo je njemu uputa ili vodić. Ko god ne uči Kur’an ili ostavi njegove naredbe po strani je mrtvac koji hoda, bez obzira na njihovu mogućnost govora i kreanja. Ko god ne postupa po njegovim naredbama je daleko na stranputici a i ako su uspješni u nekim drugim sferama života. Kaže uzvišeni u suri En’am 122: Zar je onaj koji je bio u zabludi, a kome smo Mi dali život i svjetlo pomoću kojeg se među ljudima kreće, kao onaj koji je u tminama iz kojih ne izlazi? A nevjernicima se čini lijepim to što oni rade.

Čovjek bez upute je kao i ostala stvorenja koja nemaju vode i zraka. Sav njihov trud će biti propas. Kaže uzvišeni u suri Fussilet 44: A da Kur’an objavljujemo na tuđem jeziku, oni bi, sigurno, rekli: “Trebalo je da su mu ajeti razumljivi. Zar jezik tuđ, a onaj kome se objavljuje je Arap?” – Reci: “On je vjernicima uputstvo i lijek. A oni koji neće da vjeruju – i gluhi su i slijepi, kao da se iz daleka mjesta dozivaju.

Mnogi današnji muslimani su slabo ili nikako povezani kada je u pitanju Kur’an, njihova veza sa Kur’anom je tanka, i nema pretjerivanja ako bi rekli da su današnji muslimani pali pod uticaj drugih i ako nisu svjesni ovoga, kaže uzvišeni u suri Bekare 78: Neki od njih su neuki, oni ne znaju za Knjigu, nego samo za gatke, i oni se samo domišljaju.

Učenjaci tefsira kažu za ovaj ajet: oni ne znaju ništa o Knjizi, osim pukog učenja, ali učenje im ne prelazi grlo i pluća, ne dopire do srca. Ovo je zbog duhovnog odsustva kada uče Kur’an pa zbog toga su u ne mogućnosti da razmisle o njegovom značenju.

Zijad ibn Lebib ensari r,a, prenosi da je Poslanik a,s, govorio o nečemu pa je rekao: To je zbog toga šte neće biti znanja, mi smo rekli; O Allahov Poslaniče! Kako  to da će nestati znanja a imamo Kur’an sa sobom, mi podučavamo djecu i oni će podučavati svoju! A Poslanik reče: Ja sam mislio da ste vi najučeniji ljudi u Medini! Zar niste vidjeli židove i kršćane kji su imali svoju skriptu (Knjigu) ali im nije koristila, niti im je bilo od koristi ono što se u njoh nalazilo.  Tirmizi.

Nekima je čudno kada vide da su neki muslimani prihvatili Knjigu Gospodara. Takvi su zabrinuti i prihvataju nešto strano, razne sisteme i ideologije koje su adoptirali u svoje živote, kako možemo tako postupiti ako imamo nur a slijedimo tamu!

Blagoslovljeni mjese ramazan bi trebali iskoristi kao veliku prilku za svakog pojedinca, da se svako od nas spasi i pročisti svoju dušu tokom učenja Kur’ana i noćnog namaza, kaže uzvišeni u suri Muzemil 6: Ustajanje noću, zaista, jače djeluje i izgovara se jasnije. Zato nam je mjusec ramazan velika blagodat, da ustajemo na večernji namaz, tražimo zaštitu. Allah dž,š, se spušta svake noći na najbliže zemaljsko nemo u zadnjoj trećini naći i kaže: Ima li neko da traži oprosta pa da Mu oprostim? Ko od nas razmišlja o ovome?  A to je vrijeme kada se dova prima i uslišava.

Mnogi od nas spavaju dubokim snom baš u to vrijeme, a baš u to vrijeme Allah oprašta a mnogi od nas su nemarni, kaže uzvišeni u suri Nuh 13,14: Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite, a On vas postepeno stvara?! Ebu Hurejre, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Trojici se dova ne odbija: Postaču dok se iftari, pravednom vladaru i dova onoga kome je nepravda učinjena. Njegovu dovu Allah uzdiže iznad bijelh oblaka, otvara joj nebeska vrata i kaže: Tako mi Moje moći, pomoći ću te, koliko je uskoro! (Bilježi Tirmizi)

Ebu Hurejre preosi da je Allahov Poslanik rekao: Svakome od vas bit će molba uslišana sve dok to ne požurujete pa kažete- molio sam i nije mi molba uslišana!” (Hadis bilježe imami Buhari i Muslim). Odgađanje može biti zbog grijeha, ili zbog bilo čega, možda čovjek moli riječima ali mu je srce odsutno itd. Kaže uzvišeni u suri Gafir 60: Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi.

Molim Allah da nam pomogne i da nam ukabli post i sva ostala dobra djela.

Read more…

PET RAMAZANSKIH DOVA KOJE SVI TREBAMO ZNATI: ZA IFTAR, SEHUR, IFTAR U GOSTIMA, LEJLETUL-KADRA…

June 27, 2014 Leave a comment

PET RAMAZANSKIH DOVA KOJE SVI TREBAMO ZNATI: ZA IFTAR, SEHUR, IFTAR U GOSTIMA, LEJLETUL-KADRA…

dua10U nastavku se nalazi pet kratkih dova za ramazan koje je lako zapamtiti a koje će nam svakako u nastupajućem ramazanu višestruko koristiti.

Dova koja se uči kada se ugleda mlađak

Darimi u svom Musnedu i Tirmizi u svom Sunenu bilježe predanje Talhe bin Ubejdullaha, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi ugledao mlađak, govorio:

اللَّهمَّ أَهلَّهُ علينَا بالأمنِ والإيمانِ والسَّلامةِ والإسلامِ ربِّي وربُّكَ اللَّهُ

‘Allahumme ehillehii alejna bil-j umni vel-imani ves­selameti vel-islami Rabbi ve rabbukallah”

Allahu moj, učini nam ga dobrodošlim u znaku sigurnosti i vjere, mira i ispovijedanja vjere islama. Moj i tvoj Gospodar (mjeseče) jeste Allah, dž.š. “

( Tirmizi veli: “Ovaj je hadis hasen, dobar.”)

Iftarska dova

Ebu Davud i Nesai u svojim Sunenima bilježe predanje Ibn Omera, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom iftara učio sljedeću dovu

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله

“Zehebez-zame vebtelletil-uriiku ve sebetel-edžru inšaAllah“

“Nestala je žeđ, natopile su se žile i nagrada je osigurana, ako Allah, dž.š., htjedne. “

Dova onoga ko se iftari kao gost kod nekoga 

Ehu Davud u svom Sunenu bilježi predanje s pouzdanim lancem prenosilaca od Enesa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., posjetio Sa’ da bin Ubadu, r.a., i on ga počasti hljebom i uljem. Nakon što je jeo, Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče:

أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة

“Eftare indekumus-saimune ve ekele ta’amekumul­ebraru ve sallet alejkumul-melaikeh”

Postači kod vas iftarili, dobri obrokovali i meleki na vas salavate donosili.

Dova kada vas neko uznemirava, grdi, psuje….

Pričao nam je Ibrahim b. Musa, njega obavijestio Hišam b. Jusuf prenoseći od Ibnu-Džurejdža, koga je obavijestio Ata prenoseći od Ebu-Saliha Zejjata, kako je on čuo Ebu-Hurejru, r.a., kako govori: Allahov Poslanik, s.a.v.s-, rekao je:Allah kaže: „Svaki posao pripada čovjeku osim posta. Post je Moj i ja za njega posebno nagrađujem. Post je štitnik. Kada neko od vas bude postio, neka ostavi spolno općenje i neka ne galami, a ako ga neko bude psovao ili se htio s njim tući, neka kaže:

إني صائمٌ ، إني صائمٌ

Inne sa’im, inne sa’im

“Ja postim, ja postim!”

Dova onoga ko smatra da je nastupila noć Lejletul-kadr 

Tirrnizi, Nesai i Ibn Madža u svojim zbirkama bilježe predanje s vjerodostojnim lancima prenosilaca od Aiše, r.a., koja je rekla: „ Allahov Poslaniče, ako bih saznala kada je noć Lejletul-kadr šta da učim u toj noći?” Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče joj: “Reci:

اللَّهمَّ إنَّك عفُوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعْفُ عنِّي

‘Allahumme inneke afuvvun tuhibbul-afve fafu anni’

‘Allahu moj, Ti opraštaš, voliš opraštanje pa Te molim da i meni oprostiš.”

Tirmizi veli: “Ovaj je hadis hasenun-sahih.”

Naši učenjaci kažu: “Lijepo je što više upućivati ovu dovu, učiti Kur’an kao i ostale zikrove i dove koji su vjerom propisani.” Šafi kaže: “U danu uoči noći Lejletul-kadra treba se truditi u ibadetu kao i u noći Lejletul-kadra.” On dalje veli: “Lijepo je da u toj noći što više upućivati dove za opću dobrobit muslimana, jer je to ono po čemu postupaju dobri i učeni Allahovi,dž.š., robovi.”

Sehl b. Sa’d, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:

“U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući?!

Oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući!

Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući!

Da Allah podari i vama i nama i primi nam post i ibadete, amin!

Ramazan mubarek!

Izvor: akos

Ramazan mjesec Kur’ana

June 27, 2014 Leave a comment

Ramazan mjesec Kur’ana

قال جل وعلا: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان} (البقرة:185)، قال الحافظ ابن كثير: “وكان ذلك -أي إنزالKur'an القرآن-في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر

Kaže uzvišeni u suri Bekare 185: U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Rekao je Imam Hafiz ibn Kesir r,h, To je bilo (objavljivanje Kur’ana) u mjesecu ramazana u noći KADR, kao što kaže uzvišeni u suri Kadr 1: Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr.

Prve generacije su vodile brigu o ovom mjesecu i učenju Kur’ana u njemu, odvajali su puno vremena za učenje Kur’ana, čak su ostavljali traženje nauke zbog učenja Kur’ana. Osma ibn Affar r,a, je završavao hatmu svaki dan. Neki drugi su završavali hatmu u ramazanu svaka tri dana, neki svakih sedan dana a neki i svakih deset dana. Učili su Kur’an u namazu i mimo namaza, Esved je imao običaj da prouči Kur’an svaka dvije noći u ramazanu.

Imam Šafija je imao običaj da prouči Kur’an šezdeset puta (dakle svaki dan bi proučio Kur’an dva puta). Katade je završavao hatmu svakih sedam dana a u ramazanau svaka tri dana, a zadnjih deset dana ramazana svake noći i završavao po jednu hatmu.

Imam Malik kadabi nastupio ramazan imao običaj ostavljati hadis (on je poznat muhadis) i posvećivao bi se učenju Kur’ana. A Sufjan Es-Sevri kada bi nastupio ramazan sve bi napustio i posvetio bi se učenju Kur’ana.

Ovo je mala napomena o ljubavi učenju Kur’ana prvih generacija, kako su se trudili da ga uče i u ramazanu a tako i mimo ramazana, no, međutim ako pogledamo današnju generaciju, vidjet ćemo koliko ga mi učimo i koliko po njemu postupamo, većina ga drži zamotanim u peškirima i visoko na rafama, pa se ponekad uzme ovisno kad ko preseli na onaj svijet pa se onda odmota i prouči jasin te se potom ponovo zatori do slijedećeg slučaja i tako dalje.

Nama Kur’an treba da bude vodić, jer je to njegova svrha koji nam pokazuje da razlikujemo dobro od zla, a kako da nam pokaže kad se s njim ne družimo. Nek nam je Allah na pomoći i neka primi naše ibadete, post i sva dobra djela, amin ja Rabbel alemin.

RAMAZAN ŠERIF MUBAREK OLSUN

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 65 other followers

%d bloggers like this: