Poučna priča: O postojanju Boga

December 18, 2014 Leave a comment

Jedan čovek je otišao kod frizera da se ošiša i obrije. Kako je frizer počeo da radi, počeli su razgovarati. Razgovarali su o mnogo stvari i o različitim temama, da bi se na kraju dotakli i teme Boga.
Frizer reče: “Ja ne verujem da Bog postoji.”
“Zašto to kažete?” – Upita ga mušterija.

“Znate, dovoljno je da izađete na ulicu i shvatite da Bog ne postoji. Recite mi, ako Bog postoji, da li bi bilo toliko bolesnih ljudi?”
“Da li bi bilo toliko napuštene dece? Ako Bog postoji, ne bi bilo ni patnji ni bola. Ne mogu zamisliti Boga koji bi dozvolio sve ove stvari.” – reče frizer.
Mušterija promisli na momenat, ali ne odgovori ništa, ne želeći započinjati raspravu.

Frizer završi sa svojim poslom i mušterija napusti radnju. Samo što je izašao iz radnje, vide na ulici čoveka sa dugom, nepočešljanom, prljavom kosom i neobrijanom bradom, izgledao je prljavo i zapušteno.

Mušterija se vrati nazad u radnju i reče frizeru: “Znate šta? Frizeri ne postoje.”
“Kako možete to reći?” – Upita iznenađeni frizer. “Ja sam tu, i ja sam frizer, i upravo sam vas šišao i brijao!”
“Ne!” – Viknu mušterija. „Frizeri ne postoje, jer ako postoje, ne bi bilo ljudi sa prljavom dugom kosom i neobrijanom bradom, poput ovog čoveka na ulici.”
“Ah, ali frizeri ipak postoje! Te stvari se dešavaju jer ljudi ne dolaze kod mene.”
“Tačno!” – potvrdi mušterija. “Upravo tako!”
“Bog, takođe, postoji! Loše stvari se dešavaju kad ljudi ne idu k NjEMU i kad od NjEGA ne traže pomoć … Zbog toga postoji toliko patnji i bola u svetu”.

Categories: Poučno, Zanimljivo

Gdje i kako možemo pronaći Hidra a,s,?

December 15, 2014 Leave a comment

Gdje i kako možemo pronaći Hidra a,s,?

Dva mora se dodiruju ali se ne mjesajuUčitelj o islamskoj eskatologiji (nauka o kraju svijta, predznaci Sudnjeg Dana) se može prepoznat jer sjedi na stjeni (na kamenu) ali je i čvrst kao stjena u svom vjerovanju, nepokolebljiv je u svome ubjeđenju. On ne sjedi na različitim mjestima i udobnim foteljama jer bi tada imao i različita mišljenja, ili s koje god strane vjetr puše on se naginje i nakloni, se.

Npr, ako je praksa poslanika Muhammeda a,s, da ne dozvoljava da se muško i žensko rukuju, ili grle i ljube pri pozdravljanju, ili ako je Dedžal izmislio drugu univerzalnu religiju i način života, koji to čini prijeko potrebnim kako bi se iskazala maksimalna ljubav među ljudima i ženama, ili u najmanju ruku da je dozvoljeno ljudima i ženama da se rukuju grle i ljube pri pozdravljanju.  A kakvo je stanje današnjih društava?

Hidr a,s, i njegovi sljedbenici u to vrijeme će ostati čvrsti i nepokolebljivi kao stijena, u odbijanju i ne prihvatanju su složni jer je to vrsta grijeha. Alim ili učenjak o smaku svijeta bi se mogao naći na mjestu koje se zove ”Medžmaul Bahrejn” mjesto fdje se spaja dva mora – odnosno dva znanja i to spoljašno znanje i unutršnje znanjae. Učitelj integrira ova dva okeana i pretvara ih u jdno, jer njegovo znanje nije mehaničko, što znači da ne čita knjigu pa je zapamti i tako drugu treću itd, i ne ponavlja iste stvari iz dana u dan. Umjesto toga njegovo znanje je friško koje osvježuje nao voda nakon velike vrućine, ili kao kiša koja pada na suhu zemlju pa je oživi, isto tako i i ovakav učitelj podučava svemu i tako postaje sve zeleno i osvježeno, a ”Hidr” je dobio ime jer znači zeleno.

Pravi učitelj oživljava mrtva srca dok im govori o svrhi života, on je iskreni pastir koji je prepoznao vukove ovog zemana i koji poznaje metodu kako i na koji način zaštiti svoje stado od vukova. Znanje koje dolazi od Allaha dž,š, je locirano u Kur’anu, kada je Hidr a,s, objasnio Musau a,s, sva zbivanja koja su se desila, a koja je Musa a,s, pogrešno razumio, sura Kehf nas uči da postoje važne informacije da se religijski simboli ne mogu pojašnjavati bez znanja koje dolazi direktno od Allaha dž,š. Učitelj koji podučava ( o smaku svijeta) koji sjedi ns stijeni i koji Allahovom voljom razumije dešavanja koja se još nisu desila, takav učitelj uviđa stvari koje se nisu desile a to je ne moguće za običnog čovjeka da razumije.

Zato Musa a,s, koji je predstavljao ”Benu Israil” ili benu israelćane nije mogao otkriti tajnu da će kralj odozeti lađu ili da će dijete kad odraste naškoditi svojim roditeljima. Znanje koje nam omogućava da prodremo u budućnost je od krucialne važnosti pred ”smak svijeta” (svakako u budućnost niko nije prodro osim kome Allaha da znakove, pa na ovo i mi mislimo) dakle ovo je vrijeme u kome Je’džudž i Me’džudž žele da ugase svjetla islama s svojim imanjem, bogatstvom, meterijalizmom, nadmetanjem u imetku itd, (jer ovoliko bogatsvo je njihovo oružje pogotovo za našu omladinu koja većinom razmišlja samo kako doći do para). Svakako vo je jedna vrsta porobljavanja ljudkog roda s kojim Dedžal želi da uspostavi svoj sistem i svoju strategiju i vladavinu na ovom svijetu.

Ovakva vrsta znanja i nauke će omogućiti vjernicima da razume Džedalovu strategiju s kojom on pokušava da korumpira mlđu populaciju u ”Ahiri Zemanu” pred kraj svijeta te tako na taj način kada ih zarobi i kad ih odvati od vjerovanja, dolazi do uništenja vjere i vjerovanja njihovih roditelja. Vjernici znaju kako odgovoriti na takve provokacije s kojima ih želi uništiti i ubjediti da izgube svoje vjerovanje. Znanje i spiritualno ili duhovno nadahnuće dozvoljava učitelju kao što je Hidr a,s, da vidi ne samu budućnost Allahovom voljom, nego da vidi i prošlost, ono što je bilo i da to dvoje ukonbinuje  poveže, te da otkrije skriveno. Tako Musa a,s, nije znao tajnu prezidavanja urušenog zida, jer znanje i nauka o ahiri zemanu je ta koja omogućava takvim ljudima da ponovo isčitavaju i objašnjavaju historiju na drugačiji način – nego što je to uobičajno rečeno ili zapisato.

Kako će se učitelj i učenici prepoznati?

Učitelj ne traži niti traga za učenicima, već su učenici ti koji tragaju za učiteljom, te kad ga pronađu trebaju da traže dozvolu od učitelja da budu s njim i da uče od njega. Sura El-Kehf upozorava da metodologija studiranja bude drugačija od metodolgije podučavanja od strane učitelja, isto tako učenici ne bi trebali zapitkivati i rspravljati s svojim učiteljom, učenici bi trebali biti strpljivi dok ih učitelj podučava, jer i ako nešto ne razumiju odmah dok se o nečemu govori trebaju to ostaviti i biti strpljivi za kasnije pojašnjenje, kao što je Musa a,s, trebao sačekati pojašnjenje na kraju putovanja sa Hidrom.

Ako bi bilo u kom slučaju učenik bio ne zadovoljan učiteljovom podučavanju i metodologiji podučavanja – tada bi učenik trebao da napusti takvog učitelja, ali ne i da raspravlja sa svojim učiteljom.

Obaranje zida može da simbolizira uništenje ummeta pred kraj svijeta, pada dio po dio. Zid koji se urušio (dakle još nije pao) pripada dvojici jetima čiji su roditelji bili bogobojazni, isto kao i naše prve generacije, a dans njihovi sinovi su jetimi i siročad.

Zlato ili blago koje je ispod urušenog zida je svakako ”ISLAM” ako bi se zid potpuno srušio, tada bi bilo unište potpuno blago i zlato, ako dopustimo zidu da se potpuno sruši, tada bi bili potpuno uništeni i opljačkani, no, međutim kako nam Allah dž,š, obećava da na kraju islamu pripada trijunf, to potpuno uništenje zlata neće biti niti će se ikad dogoditi, tako da Allah dž,š, nije dozvolio da se otkrije blago jetima i da bude potpuno opljačkano i pokradeno.

Marod koji je živio u tom selu, to društvo i zajednica su bili korumpirani, isto kao i danas mnogi narodi uključujući i muslimane, zato i jeste riznica skrivena od takvih pljačkaša koji žele da unište i zbrišu islam sa zemaljske kugle. No, tu riznicu i to blago Allah dž,š, čuva.

Musa i Hidr a,s, su bili ne prihvaćeni od tog naroda u tom gradu, ali i pored toga Hid a,s, je ipak prezidao taj zid da se ne bi srušio do kraju. Tako draga braćo i mi danas prezidajmo zid da se na sruši do kraja, i ako nas proganjau i love na svakom ćošku, moramo biti kao stijena i nastaviti sa zidanjem, zato je svakom od nas po na osob dužnost da prezidamo zid koliko je ko u mogućnosti.

Da nam Allah pomogne u tome Amin

Korišten izvor od Huseina Imrna, s dodatkom koliko mi je podareno od uzvišenog.

Imam Sedin Agic

Prevalizaženje iskušenja, poruka iz sure El-Kehf 2/dio

December 12, 2014 Leave a comment

Prevalizaženje iskušenja, poruka iz sure El-Kehf 2/dio

2d849-imam2bsedinProšlog petka smo govorili o prevalzilaženju iskušenja, poruke iz sure El-Kehf, i spomenuli smo prva dva iskušenja a to su; iskušenje u vjerovanju, i iskušenje u bogatstvu, da bi dans završili sa još dva, a to su; iskušenje u znanju i iskušenje u moći i snazi.

Iskušenje u znanju; ovo je treća priča iz sure El-Kehf koja nam govori i poslaniku Musau a,s, i Hidru a,s. Kazivanje o Musa a,s, se vrlo često spominje u Kur’anu, no, međutim ovaj susret je spomenut samo jednom. A to je kazivanje o znanju koje je znak iskušenja. Isto kao i kazivanje o bogatstvu, jer čovjek može biti iskušavan i sa imetkom i sa znanjem odnosno naukom! Obadvoje može da bude i dobro i loše., isto kao što može da vodi ka odvratnosti, nemarnosti, oholosti. Razmislite koliko puta budemo krivi zbog neplemenitog i nerealnog osuđivanja drugih zbog ne posjedovanja znanja?

Jedne prilike Musa a,s, je održao govor pred skupom, te je bio upitan je li on naj-znaniji od ljudi? Na to pitanje Musa a,s, je odgovoorio da jest, ne prepisujeći sve znanje onome Koji sve zna. Te ga je Allah ukorio i naredio mu da ode na mjesto gdje se spajaju dva mora, i tamo će pronaći čovjeka koji je znaniji od njega. Kaže uzvišeni o tom događaju u suri Kehf 60: A kada Musa reče momku svome: “Sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora, ili ću dugo, dugo ići!”

Kad je Musa a,s, pronašao Hidra a,s, i kad su krenuli na putovanje, desile su se čudne stvari koje Musau a,s, nisu bile poznate, ali je prije putovanja Hidr a,s, rekao da ne pita ništa dok ne dođe vrijeme za to, no, međutim to Musa a,s, nije mogao odolit a da ne zapitkuje to i bio na kraju razlog zbog koga su se rastali na tom putovanju. Desilo se dakle, da je Hidr a,s, probušio brod, ubio je dječaka, te je sazidao srušeni zid u selu.

Ovo nam kazuje mnogo, no, međutim ako uzmemo u obzir da je Musa a,s, jedan od Ulul Azm poslanika, i koji odlazi po znanje i nauku da nauči od jednog Allahovog roba, koji nije bio poslanik, i koji je niže klase nego Musa a,s, ali se ipak Musa a,s, nije uzdigao nad njim, već je naučio mnogo od njega, i da je osaburao još bi i mi više naučili kako kaže poslanik Muhammed a,s, reče Musa a,s; “Mogu li da te pratim” – upita ga Musa – “ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen?”

Iskušenje u moći i snazi: Četvrto i zadnje iskušenje je svakako u vezi s čovjekom koji je osvojio istok i zapad, kazivanje o Zulkarnejnu koje nam govori o iskušenju moći. Kad je Zulkarnej osvojio istok i zapad, Allah ga je iskušao, kaže uzvišeni u ajetu 86: Kad stiže do mjesta gdje Sunce zalazi, učini mu se kao da zalazi u jedan mutan izvor i nađe u blizini njegovoj jedan narod. “O Zulkarnejne” – rekosmo Mi – “ili ćeš ih kazniti ili ćeš s njima lijepo postupiti?”

Zulkarnejn nije iskoristio svoju snagu i moć u tlačenju i nasilju prema drugima, Zulkarnej je uspostavio pravdu, kada je rekao u ajetu 87-88: “Onoga ko ostane mnogobožac” – reče – “kaznićemo, a poslije će se svome Gospodaru vratiti, pa će ga i On teškom mukom mučiti. A onome ko bude vjerovao i dobra djela činio – nagrada najljepša, i s njim ćemo blago postupiti.”

Ovako je postupio Zulkarnejn koji je osvojio istok i zapad, i način postupanja prema i sa onima koji su činili nered, i onih koji su tražili njegovu pomoć i spas od Je’džudža i Me’džudža. “O Zulkarnejne” – rekoše oni – “Jedžudž i Medžudž čine nered po Zemlji, pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš, mi ćemo te nagraditi.” “Bolje je ono što mi je Gospodar moj dao” – reče on. “Nego, samo vi pomozite meni što više možete, i ja ću između vas i njih zid podići.

Ova priča nam govori o moći i snazi, kao i o pravdi, strpljenju koji nam pomažu da rasporedimo moć na bilo kom nivou i formi. Roditelji imaju vlast nad djecom, mož nad suprugom, vlasnik firmi nad radnicima, učitelj nad učenicima itd. Kao što poslanik a,s, kaže: Svi ste vi pastiri i svi ćete biti odgovorni za svoje stado. Imam Buhari.

Veza sa Dedžalom; Dedžal draga braćo je najveće iskušenje i molim Allaha da nas sačuva njegovih zabluda, poslanik a,s, kaže; Nema veće i žešće smutnje od vremena Adema a,s, do Sudnje Dana od Dedžala. Imam Muslim. A ovo sura je povezana sa Dedžalom, a zašto je tako?

Zato draga braćo jer će on doći sa istim ili sličnim iskušenjima koja se spominju u ovoj suri, tako kroz čitanje i pamćenje ajeta iz ove sure su zaštita od njegovih smutnji. Tako da može prevazići njegova iskušenja. Dedžal će sebe proglasiti bogom, protjerivat će sve one koji ga ne priznajz kao boga, ljudi će u tom vremenu iskusiti žestoku sušu i glad. Prolazit će kroz mjesta i naređivat će ljudima da vjeruju u njega, pa kad odbiju, oni će ostati bez ičega, tada će koristiti prvo iskušenje a to je iskušenje u vjerovanju i imanu.

Drugo je iskušenje u imetku, koje će takođe koristiti, oni koji ga prihvate kao boga dat će im izobilja, naredit će nebu da spušta kišu, i zemlji da da svoj plod, prolazit će pored presušenih jezera pa će im naredit da se napune vodom.

Ovakva vrsta mogućnosti, da kiša pada, da zemlja da svoj plod, sve je ovo rezultat znanja i snage ili moći koju će mu Allah dati. On će ovo moć i znanje koristiti da bi zaveo narod i odveo ih u propast i obožavanje nekog drugog mimo Allaha dž,š.

Riješenje!

Izlazakk iz ovih iskušenja je u poveećanju imanja i vjerovanja u Allaha dž,š, pridržavanje Kur’ana i slijeđenje poslanika Muhammeda a,s. Ovakva vrsta solucija je sadržana u istoj suri i to dva puta, jednom na početku i jednom na kraju iste sure.. kaže uzvišeni na početku 1-2 ajet: Hvaljen neka je Allah, koji Svome robu objavljuje Knjigu, i to ne iskrivljenu, nego ispravnu, da teškom kaznom, koju će On dati, opomene, a da vjernike koji čine dobra djela divnom nagradom obraduje.

U ovim prvim ajetima Allah dž,š, hvali Sebe, i spominje djelo koje povećava vjerniku iman i vjerovanje, zatim spominje poslaika i Knjigu. Kao što i na kraju ove sure kaže ajet 109-110: Reci: “Kad bi more bilo mastilo da se ispišu riječi Gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i riječi Gospodara moga, pa i kad bismo se pomogli još jednim sličnim.” Reci: “Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog. Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, Njemu nikoga ne pridružuje!”

Dakle i ovdje Allaha dž,š, spoinje Sebe, poslanika i samo robovanje Njemu, što je ustvari i osnova vjerovanja. Dedžal će donjeti sve vrste terora, kao i to da će donjeti svoju vladevinu na zemlju, i to 40 dana vladavine. Dan kao godina, dan kao mjesec i dan kao sedmica, a ostali dani kao i uobičajno. Ashabi su pitali vrlo jednostavno pitanje, a to je kako ćemo obavljati namaz u tim danima? Imam Muslim.

Koliko danas muslimani generalno vode brigu o namazu, danas a kamo li kada dođe tako vrijeme. Pogledajte kako su ashabi razumjeli izlaz is krize i iskušenja, jer je namaz životna linija vjernika.

Prevalizaženje iskušenja, poruka iz sure El-Kehf

December 5, 2014 Leave a comment

Prevalizaženje iskušenja, poruka iz sure El-Kehf

imam - sedin agicAllah dž,š, nas informiše da je Kur’an ustvari knjiga za razmišljanje, odnosno Knjiga razmišljanja! Kaže uzvišeni u suri Sad 29: Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.

Jedan od glavnih razloga našeg odsustva od Kur’ana jeste upravo to razmišljanje o Kur’anu i njegovim porukama, jer Kur’an je najbolji govor. Arapski pagani i sva njihova idolopoklonička ubjeđenja i neprijateljstva prema islamu su bili prevaziđeni sa lengvističkim stilom Kur’ana. Zaista ni naj-jača stvorenja nisu mogla izdržati i podnijeti tu snagu i moć. Kaže Allah u suri Hašr 21: Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.

Sura Kehf je 18 sura u Kur’anu koja ima 110 ajeta, ljepota ove sure nikada ne prestaje da nas zadivljuje, ova sura je među prvim surama objave. To je sura koja nam je preporučena da je učimo svakog petka. I rečeno nam je da je njeno memorisanje napamet s početka a po nekim predajama i s kraja zaštita od smutljivca koji se zove Dedžal. Pored svega spomenutog ipak ovu veličanstvenu suru sačinjavaju četiri glavne poruke. U današnjoj hutbi ćemo pokušati da analiziramo centralno temu i poruku ove sure kao i što baš ona jedina, od mogućić drugih 114 sura štiti od smutljivca Dedžala.

Abu Derda prenosi od Poslanika a.s. da je rekao: “Ko nauči prvih 10 ajeta (u drugom predanju zadnjih 10) ajeta sure Kehf Dedžal neće imati nikakvu moći nad njim” Imam Muslim. Prema predaji imama Tirmizija, poslanik a,s, je rekao: Ko god nauči napamet tri ajeta s početka sure Kehf.

Svaka sura ima svoju temu o kojoj govori, zato ćemo naći da se spominju samo neki dijelovi kazivanja o nekom od poslanika ili neko drugo kazivanje koje je relevantno toj temi o kojoj sura kazuje. Muslimani u ranijoj dobi su prolazili kroz razna iskušenja i poteškoće. Ta iskušenja bi se mjenjala kroz vrijeme. Zato ova sura kao da je objavljana u prvom dijelu poslaničke misije, tako da bi muslimani bili budni i oprezni u vremenu kušnji, i kao najvažnije kako prevazići ta iskušenja. Zato je tema sure Kehf smjenjivanje najčešćih iskušenja koju su zatekli vjeri odani ljudi. Kaže uzvišeni u suri Kehf 7: Sve što je na Zemlji Mi smo kao ukras njoj stvorili da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati.

Ova iskušenja su prikazana kroz jedinstvena kazivanja koja se nalaze u samoj suri El-Kehf, a to su: Stanovnici pećine – (iskušenje u vjeri) – Vlasnik dva vrta – (iskušenje u bogatstvu) – Musaovo putovanja – (iskušenje u znanju) – Zulkarnejn – (iskušenje u vlasti i moći). Danas ćemo spomenuti samo prva dva iskušenja.

Iskušenje u vjerovanju: Stanovnici pećine su grupa mladića vjernika koji su živjeli u bezbožnom društvu, bili su uznemiravani zbog njihobog vjerovanja. Allah dž,š, nam navodi kao primjer njihovu ustrajnost u vjerovanju, i ako su živjeli u teškom vremenu sa vladarom i svojim narodom. Kaže Allah dž,š, u suri Kehf 14: Osnažili smo bili njihova srca kad su se digli i rekli: “Gospodar naš – Gospodar je nebesa i Zemlje, mi se nećemo pored Njega drugom bogu klanjati, jer bismo tada ono što je daleko od istine govorili.

Ovo predstavlja prve muslimane koji su bili izloženi raznim torturama i protjerivanjima, samo zato što govore ”la i lahe illaAllah”. Ovi mladići su pobjegli iz tog grada zbog straha za vlastite živote, kao što su i ashabi ostavili Mekku i došli u Medinu zbog sigurnosti. Kaže Allah dž,š, u suri Kehf 16: Kad napustite njih i one kojima, umjesto Allahu, robuju, sklonite se u pećinu, Gospodar vaš će vas milošću Svojom obasuti i za vas će ono što će vam korisno biti pripremiti.

Allah dž,š, je ukabulio njihovoj dovi i dao im je veliku blagodat, ukazao im je svoju milost i svoju moć i nemoć ljudi. Kad je rekao Kehf 25: A oni su ostali u pećini svojoj tri stotine i još devet godina. Ovako slično je bilo I sa poslanikom a,s, I njegovim ashabima, koji su pobjeđivali vrlo često I pored toga što su bili malobrojniji i slabi. Zatim kaže Allah u suri Kehf 21: I Mi smo, isto tako, učinili da oni za njih saznaju, da bi se uvjerili da je istinito Allahovo obećanje i da u Čas oživljenja nema nikakve sumnje, kada su se između sebe o njima raspravljali, i rekli: “Sagradite na ulazu u nju zgradu, Gospodar njihov najbolje zna ko su oni.” A onda oni do čijih se riječi najviše držalo rekoše: “Napravićemo na ulazu u nju bogomolju!”

Ovo je jedno od najčešćih iskušenja ili ga možemo nazvati zajedničko iskušenje, a to je iskušenje u vjerovanju. Jer takva vrsta iskušenja može da dovede do proganjanja, protjerivanja i torture, kao što postoje i druge forme i načini kroz koje se može prolaziti. Žalosno je kazati da većina nas danas prolazi kroz taj proces, pogledajte nas ovdje danas koliko nas je došlo onako da radi, došli smo što smo proganjani, i to samo zbog vjerovanja, zbog riječi joje izgovaramo ”La i lahi illaAllah”.

Danas ako se neko iz naše vlastite familije vrati vjeri, može da doživi poniženja od članova svoje vlastite familije, zbog toga što je pokušao da bude bolji vjernik. Ovo kazivanje nam govori kako da prevaziđemo takvu vrstu proganjanja i poniženja, pa makar ono bilo i od vlatite porodice, a to je biti čvrst, postojan uporan i potpuno se predati i uzdati u Allaha dž,š. Kaže uzvišeni u suri Kehf 13: Ispričaćemo ti povijest njihovu – onako kako je bilo. To su bili momci, vjerovali su u Gospodara svoga, a Mi smo im ubjeđenje još više učvrstili.

Iskušenje u imetku je druga priča, koja nam govori o čovjeku kom je Allah dao dvije lijepe bašče, vrtove. Allah dž,š, je tom čovjeku podario mnogo bogatstva kao što je i opisano u Kur’anu u suri Kehf 32-34: I navedi im kao primjer dva čovjeka; jednom od njih smo dva vrta lozom zasađena dali i palmama ih opasali, a između njih njive postavili. Oba vrta su davala svoj plod, ničega nije manjkalo, a kroz sredinu njihovu smo rijeku proveli. On je i drugog imetka imao. I reče drugu svome, dok je s njim razgovarao: “Od tebe sam bogatiji i jačeg sam roda!”

Čovjek koji je posjedovao dva vrta je ustvari najbolji imetak, ti vrtovi su imali i rijeku koja je tekla kroz njih, ubirao je plodove svake godine, još pored toga što su vrtovi bili lijepi na izgled, pored njih je imao porodicu, zatim radnike i sve druge potrebštine. No, i pored takve blagodati on se ipak uzoholio i nezahvalan postao. Ponizio je svog prijatelja koji je imao puno manje nego on, i nije se htio zahvaliti Allahu dž,š, na tim blagodatima. Kaže uzvišeni u suri Kehf 35-36: I uđe u vrt svoj nezahvalan Gospodaru svome na blagodatima, govoreći: “Ne mislim da će ovaj ikada propasti, i ne mislim da će ikada Smak svijeta doći; a ako budem vraćen Gospodaru svome, sigurno ću nešto bolje od ovoga naći.”

Bogataš je mislio da je bogatstvo ljudska moć i nadmoć, i da je to znak Allahove ljubavi prema tom čovjeku. U protivnom zašto bi on i dobio sve te blagodati da nije vrijedan kod Allaha dž,š, pa i ako bi postojao Sudnji Dan, zasigurno bi Allah koji ga voli i koji mu je dao sve te blagodati na ovom svijetu, isto bi mu to i više dao na Sudnjem Danu.

No, međutim Allah dž,š, je uništio imetak tog nezahvalnog insana, roba, da mu pokaže a i nama, da bogatstvo i imetak na ovom svijetu su samo znakovi i iskušenja, hoćemo li biti zahvalni ili nezahvalni. Nije riječ samo o samom imetku, već kako smo ga zaradili i u šta smo ga potrošili. Kaže uzvišeni u suri Kehf 42-43: I propadoše plodovi njegovi i on poče kršiti ruke svoje žaleći za onim što je na njega utrošio – a loza se bijaše povaljala po podupiračima svojim – i govoraše: “Kamo sreće da Gospodaru svome nisam smatrao ravnim nikoga!” I nije imao ko bi mu mogao pomoći, osim Allaha; a sam sebi nije mogao pomoći.

U ovom Kur’anskom kazivanju siromah savjetuje svog prijatelja bogataša da vjeruje, no, međutim u mnogim stvarima, skrušenost, poniznost i zahvalnost na svim blagodatima je put izlaska i savladavanje iskušenja. Kaže Poslanik a,s: Tako mi Allaha ja se za vas ne bojim siromaštva, nego se bojim da vam se ne “otvori” dunjaluk kao što se otvorio onima koji bijaše prije vas; pa da se oko njega natječete kao što su se i oni natjecali i da vas on ne upropasti kao što je i njih upropastio. Imam Buhari.

Iz ovoga se ne treba razumjeti da je imetak šejtanski posao, ili da budeš imućan i bogat da je propast. Ne, jer postoje mnogi muslimani koji su bili bogati kao što je Ebu Bekr r,a, Osman ibn Affan r,a, Omer ibn Hattab r,a, itd. Problem je da imetak postane šejtanski onda kada nam to postane glavni cilj i preokupacija u životu, umjesto da bude sredstvo za željni cilj a to je zadovoljstvo Gospodarevo. Ako bi se dsilo suprotno onda je vrlo lahko da imetak postane vođa ka aroganciji, oholosti i ponižavanju drugih.

OVERCOMING TRIALS THE MESSAGE OF SURAH AL KAHF

December 5, 2014 Leave a comment

OVERCOMING TRIALS THE MESSAGE OF SURAH AL KAHF

2d849-imam2bsedinAllah, the Most High, informs us that the Qur’an is meant for reflection and contemplation. Allah states: A Book which We have sent down to you, full of blessings that they may ponder over its Verses, and that men of understanding may remember.” Sad:29. 

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

One of the many reasons we find ourselves disconnected from the Qur’an is due to us losing this ability to ponder and reflect over the greatest of Speech. The Pagan Arabs for all their polytheistic beliefs and enmity to Islam were overwhelmed by the linguistic beauty of the Qur’an. Indeed, even the most formidable of creations such as the mountains cannot withstand its power. Al-Hashr 21.

وْ أَنزَلْنَا هَـٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّـهِ  وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

The Surah al-Kahf, the eighteenth chapter of the Qur’an, the beauty of this surah never ceases to amaze us. It was from amongst the early portions of the Qur’an to be revealed as is mentioned in the ḥadith of the Prophet. Imam Buhari. It is the chapter, which we are encouraged to recite every Friday. Mishkatul Sabah, and told that by memorizing or reading its opening passage we will gain protection from the Dajjal. Imam Muslim. Yet over and above this, the four stories mentioned within this surah are unique to it. In this khutbah I want to analyze the central theme and message of this surah as well as why from the 114 chapters of the Qur’an, it is this one which affords us protection from the Dajjal.

Abu Ad-Darda reported: The Prophet said: Whoever memorizes ten verses from the beginning of Surah Al-Kahf will be protected from the False Messiah. – Imam Muslim.

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْف عُصِمَ مِنْ الدَّجَّالِ

According to the version recorded by At-Tirmidhi: Whoever memorizes three verses from the beginning of Surah Al-Kahf.

مَنْ حَفِظَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْف

Every chapter of the Qur’an has a theme; a central subject matter which it discusses. The verses, stories and main discussion points of the chapter will then all establish that theme. It is for this reason that Allah mentions only certain parts of a story of a particular Prophet in one surah and other parts of the same story in another surah. The reason is often that only this portion of the story is relevant to the theme. This is also why we find certain similar verses repeated throughout the Qur’an, often with very slight variations; a word added or removed.

The Muslims in the early years of Islam faced various trials and difficulties. Those trials would change over time and evolve as the situation of the Muslims progressed. Therefore, it is as if Allah revealed this chapter in the early part of Prophet hood so that the Muslims would be aware of the challenges they would face, and more importantly how to overcome them. Thus the theme of Surah al-Kahf revolves around the most common trials faced by the faithful and their solutions. Allah says in the seventh verse of this surah, Verily! We have made that which is on earth as an adornment for it, in order that We may test them as to which of them are best in deeds.” Al-Kahf :7                  انَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

These trials are depicted through the four unique stories found within this surah; the people of the cave (Lesson: Trial of faith) the man with the two gardens (Trial of wealth), Musa’s journey with Khidr (Trial of knowledge) and Dhul-Qarnayn (Trial of power).

A Trial of Persecution of One’s Beliefs! The story of the people of the cave centers on a group of believing young men who lived in a society of shirk, wherein those young men were persecuted for their beliefs. Allah records how they stood firm upon their beliefs, addressing their despot ruler and their people: And We made their hearts firm and strong when they stood up and said: ‘Our Lord is the Lord of the heavens and the earth, never shall we call upon any god other than Him; if we did, we should indeed have uttered an enormity in disbelief.’” Al-Kahf 14.

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَـٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا 

In many ways this resembles the situation of the early Muslims when they were often tortured and persecuted simply for saying ‘La ilaha illa Allah. Those believing young men fled their city for fear of their lives just as the Companions fled Mecca seeking the sanctuary of Medina. And when you withdraw from them, and that which they worship, except Allah, then seek refuge in the Cave, your Lord will open a way for you from His Mercy and will make easy for you your affair.” Al-Kahf 16. 

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّـهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا

Allah answered this supplication and gave these young men a great miracle, showing His mercy towards the believers, and His power over the creation. “And they stayed in their Cave three hundred years, and add nine.”Al-Kahf 25. This too was the case with the Prophet and his Companions, who were often given victory despite the odds. And thus We made their case known to the people, that they might know that the Promise of Allah is true, and that there can be no doubt about the Hour.” Al-Kahf 21. 

وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّـهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ۖ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۖرَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا

This is one of the most common trials the believers will face; trials to do with their faith. At its most extreme, it can lead to persecution and torture, but there are many other forms it can take. Derogatory remarks, uncomfortable stares and sometimes a deficiency complex when having to openly show our religion in front of others are all forms many of us have experienced. At times, it can be our own family and friends who attempt to turn away us when we want to increase in our attempts to practice Islam. Throughout this story we are told of the ways to overcome this trial; strong iman, turning to Allah, depending and trusting in Him and making du’a to Him. Truly! They were young men who believed in their Lord, and We increased them in guidance.” Al-Kahf 13.  إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

A trial of Wealth! The second trial mentioned within this chapter is depicted through the story of the man who possessed two gardens. The story and thus the trial revolves around wealth. Allah had blessed this man with much wealth as is described in vivid detail in the Qur’an. And put forward to them the example of two men; unto one of them We had given two gardens of grapes, and We had surrounded both with date-palms; and had put between them cultivated fields. Each of those two gardens brought forth its produce, and failed not in the least therein, and We caused a river to gush forth in the midst of them. And he had fruit…” Al-Kahf 32-34.

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا كَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.

Thus, the man not only possessed the best of wealth as is alluded to through the mention of grapes; historically a fruit associated with the nobility, but the upkeep of his gardens was minimal due to the naturally flowing rivers, and his harvest was full every season. Additionally, he also enjoyed the blessing of children, servants and other supporters.

 Yet all of the above only led him to arrogance and haughtiness. He belittled his much poorer friend and ridiculed his advice to show gratitude to Allah.And he went into his garden while in a state of injustice to himself. He said: ‘I think not that this will ever perish. And I think not the Hour will ever come, and if indeed I am brought back to my Lord, I surely shall find better than this when I return to Him.’” Al-Kahf 35-36. 

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَـٰذِهِ أَبَدًا. مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا

He foolishly thought that his wealth and manpower was a sign of Allah’s love and acceptance. Why else would he receive such blessings?! Therefore, even if there was to be a resurrection, surely a God who loved him and showered him with such blessings in this life, would only increase him manifold in the next.

Allah destroyed the wealth of this man to show him and us that the wealth of this world is not a sign of Allah’s pleasure or displeasure, but rather a test through which Allah examines our belief, action and character. It is not about the wealth in and of itself, but how you earn and spend it. So his fruits were encircled with ruin. And he remained clapping his hands with sorrow over what he had spent upon it, while it was all destroyed on its trellises, he could only say: ‘Would I had ascribed no partners to my Lord!’ And he had no group of men to help him against Allah, nor could he defend or save himself.” Al-Kahf, 42-43.

A dichotomy is presented within this story in the poor sincere friend who admonished his richer companion for his beliefs and actions. In many ways, it is this humbleness, humility and gratitude for the blessings of Allah, which helps one, overcome this trial. The Prophet said; By Allah, it is not poverty which I fear for you but that the world will be spread out before you just as it was spread out for those who came before you, and you compete in it as they did, so it destroys you as it did them.” Imam Buhari.

It should not be understood from this that wealth is evil or to be wealthy is upraise worthy. Indeed, there were numerous wealthy and prosperous Companions such as Abu Bakr and Uthman. However, the evil in wealth is when it becomes the goal in life, rather than a means to the real goal of pleasing Allah. When this happens, wealth can easily leads to arrogance, pride and belittling others.

Ibn Kathir writes in his commentary on Surah Al-Kahf:

December 5, 2014 Leave a comment
Al-Bara reported: A man recited Surah Al-Kahf and there was an animal in the house which began acting in a nervous manner. He looked and saw a fog or cloud overhead. He mentioned this to the Prophet, peace and blessings be upon him, and the Prophet said:
اقْرَأْ فُلَانُ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ
 
Continue reciting. Verily, that was tranquility which came down for the recitation of the Quran. Source: Sahih Muslim 795, Grade: Sahih
The man who recited it was Usaid ibn Al-Hudayr. Abu Ad-Darda reported: The Prophet, peace and blessings be upon him, said:
 مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْف عُصِمَ مِنْ الدَّجَّالِ
Whoever memorizes ten verses from the beginning of Surah Al-Kahf will be protected from the False Messiah. Source: Sahih Muslim 809, Grade: Sahih
 
This was also recorded by Muslim, Abu Dawud, An-Nasa’i and At-Tirmidhi. According to the version recorded by At-Tirmidhi: مَنْ حَفِظَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْف
Whoever memorizes three verses from the beginning of Surah Al-Kahf. Source: Sunan At-Tirmidhi 2886, Grade: Sahih
 
At-Tirmidhi said it is “good and authentic’ (hasan sahih). In his Mustadrak, Al-Hakim recorded from Abu Sa’eed that the Prophet, peace and blessings be upon him, said:
مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ
Whoever recites Surah Al-Kahf on the day of Friday will have a light for him between this Friday and the next. Source: Sunan Al-Kubra 5856, Grade: Hasan
Al-Hakim said, “This tradition has an authentic chain of narration, but Al-Bukhari and Muslim did not record it.”
Al-Hafiz Abu Bakr Al-Bayhaqi also recorded it in his Sunan from Al-Hakim, then he narrated with his own chain that the Prophet, peace and blessings be upon him, said:
مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
Whoever recites Surah Al-Kahf as it was revealed will have light on the Day of Resurrection. Source: Sunan Al-Kubra 5856, Grade: Hasan
 
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ قَرَأَ رَجُلٌ الْكَهْفَ وَفِي الدَّارِ دَابَّةٌ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ فَنَظَرَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ قَدْ غَشِيَتْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأْ فُلَانُ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ بِهِ وَهَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَتْلُوهَا هُوَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْبَقَرَةِ
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ بِهِ وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ مَنْ حَفِظَ الثَّلَاثَ الْآيَاتَ مَنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرِكِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

وَهَكَذَا رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ الْحَاكِمِ ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Voli drugom ono što voliš i sebi

December 5, 2014 Leave a comment
Poučna priča: 
Povede neki čovjek svoju ženu do radnje za poklone, a zatim je zamoli da izabere poklon za njegovu majku, po njenom ukusu. Osjeti žena ljubomoru u svom srcu, pa odabra poklon najniže vrijednosti i najružnijeg izgleda, a on ga zapakova.
Kada je nastupilo veče, dođe muž sa hedijom u ruci, pruži je supruzi, a potom reče: „Htio sam da ti izabereš poklon za sebe, kako bi bio baš onako kako ti voliš.“
Supruga je ostala zatečena, jer da je željela drugome ono što i sebi, sada bi njena hedija bila mnogo ljepša!
Najljepše što sam pročitala: ako te zabole riječi ljudi, ne opterećuj se pretjerano razmišljanjem zašto su to rekli i zašto su to uradili! Imaj povjerenja u Allaha potom u sebe, jer oni koji pričaju nisu ništa drugo do ljudi poput tebe, sve što imaju su njihovi jezici, ne mogu ti pribaviti korist niti štetu. Ne pridaji nekim stvarima više značaja nego što to zaista treba i uživaj u životu.

Tanzil – Quran Navigator

December 3, 2014 Leave a comment

Budi ključ dobra i katanac zla!

November 28, 2014 Leave a comment

Budi ključ dobra i katanac zla!

2d849-imam2bsedinEnes bin Malik r,a, prenosi od poslanik a,s, da je rekao: “Zaista ima ljudi koji su ključevi dobra i katanci zla. I zaista ima ljudi koji su ključevi zla i katanci dobra, pa blago onome u čijim je rukama Allah učinio ključeve dobra, a teško onome u čijim je rukama Allah učinio ključeve zla.” Imam Ibn Madže.

El-Mennavi kaže: “Dobro je Allahovo zadovoljstvo, a zlo je Njegova srdžba. Ako je zadovoljan sa Svojim robom, onda je znak Njegova zadovoljstva te da ga je učinio ključem dobra. Njegovo viđenje podsjeća na dobro. Ukoliko dođe negdje, uvijek dođe sa dobrom. Ukoliko progovori, progovori sa dobrom. Na njemu su očiti Allahovi znakovi, jer on živi u dobru sa činjenjem dobra: govori dobro, razmišlja o dobru, gaji dobro, tako da je on ključ dobra. Gdje god dođe, povod je dobra svakome ko se druži sa njim. A drugi živi u zlu, radi zlo, govori zlo, razmišlja o zlu, gaji zlo i on je zbog toga ključ zla.” El-Menavi Fejdul-Kadir.

Kaže Poslanik a,s: Kod Allaha dž,š, su riznice dobra i zla. Njihovi ključevi su ljudi, pa blago onome koga Allah učini ključem dobra, a katancom zla. I teško onome koga Allah učini ključem zla, a katancem dobra.”Hadis bilježi Imam Taberani.

Kad pogledamo u historiju, uvidjeli bi koliko je ljudi koji su započeli inicijativu dobra ili čak zla. Recimo prva osoba koja je ujedinila muslimane da klanjaju teravih namaz za jednim imamom je Omer ibn Hattab r,a. Zatim prva osoba koja je sakupila Kur’an i Kerim u jednu knigu je bio Osman ibn Affan r,a. Prvi koji su sakupili vjerodostojne hadise u jednu zbirku je Imam Malik i Imam Buhari.

S druge strane, imamo ljude koji su vodići zla, i koji su katanci zatvaranja dobra, kao na primjer sin Ademov Kabil koji je ubio svog brata Habila, on je prvi koji je izumio ubistvo, a poslanik a,s, kaže: Prvi čovjek sin Ademov će nositi dio krivnje za svakog ubijenog, jer je on bio inicijator ubijanja. Imam Buhari i Muslim.

Tako isto i idolopoklonstvo je od Nuhovog naroda, oni su prvi uveli politeizam u svijet. Lutov narod je prvi koji je uveo u svijet homeseksualizam. Kaže Allah dž,š, u suri El-Earaf 80: I Luta – kad reče narodu svome: “Zašto činite razvrat koji niko prije vas na svijetu nije činio?

Uzimajući sve ovo u obzir je od velike važnosti, i daje nam mogućnost da razmislimo o uvođenju nečeg dobrog ili nekog zla i sujevjerja, a dans je toga puno. Mi bi trebali biti od onih hrabrih koji će reći ljudima ili dati savjet da rade dobro ili da ostave zlo.

Biti ključ dobra znači da i drugima savjetujemo i preporučujemo dobro, da podržavamo dobro i svakako da ga i sami radimo. No, međutim postoje neke prepreke koje nam govore da mi nismo od toga, kao nismo mi kompetentni da nekome damo savjet!

1.Bojim se da neću biti iskren, ili bojim se da nisam iskren! Ovo je zajednička osobina, koja je na jednu ruku indikacija iskrenosti i čistote srca, jer mi u stvarnosti nikada nećemo moći ocjenuti nečiju iskrenost, niti svoju, sve dok ne dođemo na Sudnji Dan. Na nama je da pokušamo i da damo svoj maksimum i da očistimo svoj nijet i namjeru u bilo kom djelu, i da zatražimo od Allaha da nam podari da budemo iskreni. Jer ako bi na to gledali, onda niko ne bi opominjao ili govorio šta valja a šta ne valja, te bi tako prestalo savjetovanje ili opominjanje.

  1. Što ja moram drugima govorit kad sam i sam griješnik! Kao prvo nema insana a da nije griješnik, onome kome je oprošteno je poslanik a,s, i on je bio bezgriješan, drugo strah od licemjerstva je pozitivna osobina i kvalitet koji insan posjeduje, a na kraju krajeva svi smo mi griješnici, ali opet moramo se poduhvatiti te odgovorosti i govoriti, savjetovati itd.. Svi smo mi griješnici, ali najbolji su oni među vama koji se kaju za svoje pogreške, kako kaže poslanik a,s.
  2. Imaju ljudi koji su prikladniji, pogodniji od mene da kažu i govore! Da, ima ljudi koji su kvalifikovani i nadareni za nešto više nego mi sami, ali ipak to ne bi smjela biti prepreka nama, da ne preporučimo nekome neko dobro i hajr. Svako prema svojim mogućnostima, i Allah dž,š, ne tereti nikog preko njegovih vlastitih mogućnosti. I svjesnost o Allahu dž,š, zavisi od čovjekove mogućnosti, ” i bojte se Allaha, budite svjesni Allaha, budite bogobojazni koliko god ste u mogućnosti”.
  3. Lažna poniznost! Poniznost ne treba da bude barijera da uradiš kakav hajr, čovjek može biti ponizan i skroman ali vrlo aktivan, i ne treba poniznost izjednačavati sa ne aktivnošću. Kaže poslanik a,s: Ko ukaže na neko dobro, pripada mu ista nagrada kao i onome koji ga uradi. Imam Muslim. Poslanik a,s, kaže: Ko uvede u Islamu lijep običaj, njemu pripada nagrada toga i nagrada svakoga onoga koji po tome radi nakon njega, s tim što se neće ništa umanjiti od njihovih nagrada. A onaj ko uvede u Islam loš običaj, na njemu je grijeh toga i grijeh svakog onoga ko radi po tome nakon njega, s tim što se neće ništa umanjiti od njihovih grijeha.” Muslim

Molim Allaha dž,š, da nas učini ključevima dobra i katancima zla, da budemo od onih koji će zatvarati zlo i savjetovati druge da ostave zlo, i da budemo od onih koji će biti ključ dobra i koji će ga sami raditi te i drugima ga preporučiti.

OPREZ: NEMOJTE NASJEDATI NA PRAZNOVJERJA ‘LAŽNO PISMO KOJE DONOSI ‘SREĆU’

November 26, 2014 Leave a comment

PITANJE

Molim Vas ljubazno da mi date savjet vezano za pismo koje sam dobio.  Ono nudi sreću ako ga dalje šaljem i istovremeno prijeti i proklinje ako se tako ne uradi. Vjerujte mi da sam kao vjernik zaokupljen poslom i željom da prehranim moju porodicu i nemam vremena za dopisivanja, a pogotovo da moje prijatelje obavezujem da nečije ideje o slanju ovakvih pisama provode u djelo. Molim da mi od strane kompetentnih dužnosnika Rijaseta date objašnjenje, a dobro bi bilo i javno usmjeriti vjernike kako da postupaju. Ovo nije prvo pismo, do sada su se krijomice ubacivala i u poštanske sandučiće, pa se insan zapita ima li iko osjećaja da ljudima vjernicima da savjet kako da se ponašaju u ovakvim sistuacijama. Ne želim da bih sa sebe skinuo potencijalnu “krivicu” koju ovo pismo nosi,  opterećavati braću , jer mislim da imaju dovoljno svojih briga, a privrženost vjeri se može na puno više boljih načina i djela pokazati. Zahvaljujem i u prilogu dostavljam ono što sam dobio .

BISMILAH-IR-RAHMANI-R-RAHIM Draga braćo i sestre po vjeri, neka je hvala Allahu Dželešanuhu i neka je selam dragom Muhamedu A.S. Kad dobijete ovo pismo imate obavezu i dug da ovo istinski prihvatite. Ovo nije nikakva bajka niti pripovjetka. Ovo je stvarni doživljaj jedne djevojčice od 13 godina.. Tešku sam bolest i patnju imala u svom malom životu. Sve sam doktore obišla tražeći pomoć,uzalud i bez uspjeha. Samo mi je Allah Džellešanuhu pomogao i pomoć Allaha nije ničemu ravna. Ja sam otišla na jedno mjesto gdje je bilo turbe. Tu je ukopana Zejneba Hazreti Huseina.
Plakala sam i molila Allaha za pomoć. Tu veče sam spavala i u snu plakala moleći Allaha da mi pomogne. Tu sam usnila vojnika kako plače, moli i viče :”Ja sam šehid.” Prišla sam i obrisala mu suze, i najedanput predamnom se ukaza žena sa čašom vode u ruci. Kaže mi: ”Draga moja ti si mene zvala. Ja sam Zejneba, uzmi od mene ovu čašu vode i popij uz Allahovu pomoć. Ti više nisi bolesna.” Rekla mi je da ovaj slučaj pišem i šaljem ljudima koji vjeruju u Allaha Dželešanuhu. Ovo pismo sam poslala jednom siromahu koji je bio dobar vojnik i on je to istinski prihvatio. I nije više bio siromašan. Drugo pismo sam poslala čovjeku koji je dugo bio bez posla i nakon 13 dana poslao je pismo i našao posao i počeo raditi. Treće pismo sam poslala jednom čovjeku sijede kose. On na pismo nije obraćao pažnju. Nakon 13 dana sve je izgubio, i imanje i porodicu. Zato Vas zadužujem da ovo pismo pošaljete u 10  mjesta, obavezno vjernicima ”Amin”. Ovo ti je pismo poslano da bi ti donosilo sreću. Original ovog pisma je u Džedi. Već devet puta je prešlo svijet. Sada je sreća poslata Vama. Stići će Vas sreća nakon sedam dana pošto dobijete ovo pismo. Samo ga morate dalje poslati. Ovo nije šala. Stići će Vas sreća nenadano. Nemojte slati novac. Pošalji kopije pisma ljudima za koje smatrate da im je sreća potrebna. Nemojte ostavljati ovo pismo. U roku od tri dana morate ga poslati dalje. Pošaljite molim Vas 10  kopija i pratite šta će Vam se desiti u narednih sedam dana. Lanac je krenuo iz Kuvajta, a napisao ga je Teufik Tabanfar iz Irana. Zato što pismo mora proći cijeli svijet morate poslati 13 ovakvih kopija svojim prijateljima i znancima. Za nekoliko dana doći će do nekih iznenađenja čak i ako ste praznovjerni. Evo primjera: Mahmud bin Ali je dobio ovo pismo i rekao je svojoj sekretarici da napravi 10  kopija i da ih pošalje. Za nekoliko dana dobio je glavnu premiju na lutriji. Ibrahim Sarakoglu, službenik u Turskoj dobio je pismo i zaboravio ga poslati. U roku od tri dana dobio je otkaz sa posla. Nakon što je ponovo pročitao pismo mislio je da se to slučajno dogodilo, ali ga je ipak umnožio i poslao. Dobio je posao bolji od prethodnog. Oficir Ahmed Brbasani dobio je ogromnu svotu novaca nekoliko dana prije nego li će dobiti pismo . Opčinjen bogatstvom odlučio je da prekine ovaj lanac i uskoro je ostao bez novca. Dalon Fairieh nije vjerovao ovom pismu i bacio ga je, da bi nakon 9 dana imao tešku saobraćajnu nesreću. Poučen slučajnošću, zamolio je suprugu da ga pronađe i da ga pošalje prijateljima, želeći da otkloni nošen slučajnost. Godine 1987 pismo je došlo jednoj mladoj ženi iz Anadolije. Pismo je bilo nejasno i nečitko. Obećala je da će ga prepisati i poslati dalje, ali je ostavila za poslije. Počeli su da je okupljuju problemi. Morala je da plati veliku štetu na svom autu. Dok je skupljala novac, u međuvremenu je poslala pismo. Nakon nekoliko dana je na nagradnoj igri dobila nov auto. Ovo ne izgleda čudno, bilo je objavljeno u jednom turskom listu. Mislite na to, nemojte slati novac i nemojte zapostaviti ovo pismo. Ovo Vam šalje osoba koja Vam želi sreću. AMIN!

 ODGOVOR

Na pisma slične sadržine muslimani ne trebaju obraćati pažnju, već ga trebaju ignorisati i nipošto ne upadati u zamku njegove lažne sadržine. Da je riječ o običnoj izmišljotini i šejtanskoj raboti najbolje potvrđuje navod da je jedan od onih koji su poslali pismo dobio na lutriji, a znamo da je haram igrati lutriju i slične igre na sreću. Indikativno je i spominjanje broja trinaest, što ukazuje da se radi o praznovjerju, te da autor pisma potiče iz Irana. S vremena na vrijeme pojave se takva pisma koja samo unose nemir i smutnju među vjernike. Zabranjeno je vjerovati u ono što se u njemu navodi kao i slati takvo pismo na druge adrese. Radi se o smutnji čiji je cilj okretanje vjernika ka praznovjerju, sujevjerju i sličnim glupostima. Vjerovatno da ta pisma šalju pripadnici neke zabludjele sekte, ili potiču iz nekog obavještajnog centra. Muslimani se oslanjaju samo na Allaha, u Njega vjeruju i od Njega pomoć traže, a ne ni od kakvih “Zejneba”, slanja nekih pisama, poruka i sl.

rijaset.ba

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 73 other followers

%d bloggers like this: